Protest cãlare la Pungesti

Barlad Online

PE CAI Miscarea de rezistentã de la Pungesti anuntã noi proteste împotriva intentiei Chevron de a începe forajele în perimetrul de la Silistea. Cãlãreti aidoma înaintasilor rãzesi vor înconjura perimetrul pe care urmeazã a fi instalatã sonda de explorare de la Silistea, purtând pe piept pancarte în care acestia denuntã “binefacerile” exploatãrii gazelor de sist prin metoda fracturãrii hidraulice care se doreste a fi implementatã de compania americanã sub directa oblãduire a guvernantilor români.
Azi, de la orele 12, membrii miscãrii doresc sã dea un ultimatul companiei americane de a se retrage din perimetrul de la Silistea, considerând cã aceasta se aflã în ilegalitate, atât datoritã situatiei juridice incerte a terenului concesionat, obtinut, considerã activistii, prin fraudã de primarul Mircia Vlasã, dar si a proceselor aflate pe rolul instantei privind ilegalitatea avizului de mediu primit de Chevron. Un alt miting, cu participare masivã împotriva explorãrii si exploatãrii gazelor de sist prin metoda fracturãrii hidraulice, este anuntat la începutul lunii martie, la Arad, miting la care vor lua parte si locuitori din Pungesti. Pânã atunci însã, protestele vor continua, si, asa cum anuntã opozantii explorãrii gazelor de sist, inclusiv prin încercarea blocãrii amplasãrii sondei la Silistea. “Actiunea de azi, sâmbãtã 22 martie, se doreste a fi un ultimatum dat companiei americane, care vrea sã înceapã forãrile pe un teren aflat în litigiu, si pe baza unor avize care, la rândul lor sunt contestate în instantã, dar a cãror judecatã treneazã. Protestul va consta în înconjurarea perimetrului de cãtre rãzesi cãlare, având arborate pancarte care scot în evidentã “beneficiile” aduse de Chevron în România si în lume. Protestul va fi unul pasnic, pentru cã nu dorim sã dãm ocazia fortelor de ordine, care în ultimele zile sunt iar prezente în numãr mare la Pungesti, sã intervinã. Dorim sã fim lãsati sã ne spunem punctul de vedere, în speranta cã guvernantii se vor ralia, într-un sfârsit, pozitiei noastre. Nu suntem împotriva progresului, dar dorim ca acesta sã nu se facã pe seama noastrã, a oamenilor simpli, cei care vor trebui sã trãim cu poluarea adusã de Chevron”, a declarat Ioan Lãzurcã, unul dintre semnatarii Proclamatiei de la Pungesti si lider de opinie al comunitãtii.
Românii din Viena, ȋmpotriva exploatãrii gazelor de sist din tara-mamã!
Aproximativ 30 de români au protestat fatã de exploatarea gazelor de sist din tarã, vineri, 21 martie, ȋn Viena, Austria. Acestia activeazã ȋn grupul de initiativã civicã autodenumit “Vienna against Fracking”, ȋnfiintat ȋn luna ianuarie a.c. Protestul grupului a început dupã prânz si s-a desfãsurat ȋn mai multe locatii din capitala Austriei, conform urmãtorului program: între orele 13.00-14.00, la sediul ONU; între orele 14.30-15.30, la sediul Ambasadei Statelor Unite; între orele 16.00-17.00, la sediul Ambasadei României. Prin aceastã actiune protestatarii vor sã atragã atentia opiniei internationale asupra abuzurilor comise ȋn România de cãtre autoritãtile statului, printre care:
-inexistenta unei legi pentru exploatarea combustibililor neconventionali, respectiv, gazele de sist;
-ȋncãlcarea proprietãtii private, drept garantat de Constitutie, de cãtre firmele strãine si românesti de explorare si exploatare;
-populatie neinformatã de cãtre autoritãtile competente cu privire la riscurile exploatãrii gazelor de sist;
-daunele ireversibile provocate ȋn scurt timp mediului si sãnãtãtii umane de aceste exploatãri.
Drept urmare, grupul “Vienna against Fracking” cere demisia celor care se fac vinovati de aceste situatii: presedintelui tãrii si premierului, ministrilor Justitiei, Mediului, Sãnãtãtii, Energiei, Economiei, Agriculturii, ministrului delegat pentru Ape, Pãduri si Pisciculturã, ministrului Afacerilor Interne, cât si directorilor Agentiei Nationale de Resurse Minerale, comisarului Gãrzii Nationale de Mediu, precum si reprezentantilor autoritãtilor locale care acceptã tacit aceste ȋncãlcãri flagrante ale legilor si regulamentelor ȋn vigoare. Protestatarii urmeazã sã ȋnainteze petitii si materiale informative atât institutiilor ȋn fata cãrora protesteazã, cât si autoritãtilor din tarã. Grupul de intiativã civicã “Vienna against Fracking” picheteazã de peste douã luni Ambasada Statelor Unite ale Americii din Viena, informeazã membrii diasporei cu privire la pericolele exploatãrii gazelor de sist si strânge semnãturi de sustinere pentru românii din tarã si pentru ȋnfiintarea unei legi ȋmpotriva fracturãrii hidraulice. Actiunile grupului sunt autofinantate, iar membrii sãi nu reprezintã niciun partid politic din România, ei dorind sã rãmânã apolitici si ȋn viitor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu