Etapa finalã a înscrierilor în grupa pregãtitoare

Barlad Online

ÎNSCRIERI… Dupã ce 80,93 % din totalul prescolarilor aflati în evidentele ISJ Vaslui au fost înscrisi dupã prima etapã la scolie din judet, inspectoratul a organizat ultima etapã în acest sens, care se va desfãsura în perioada 25 martie- 4 aprilie. În aceastã ultimã etapã mai sunt disponibile 779 de locuri, însã, având în vedere faptul cã numãrul locurilor disponibile este mai mare decât cel al copiilor, se mai pune doar problema înscrierii la o scoalã mai bunã si mai aproape de casã. Un aspect de remarcat este faptul cã scollie din judet considerate mai bune si-au epuizat locurile disponibile încã din prima etapã a înscrierilor.
Din totalul celor 4833 de locuri puse la dispozitie de ISJ Vaslui pentru prescolari, au mai rãmas 779 de locuri, care pot fi solicitate în ultima etapã a înscrierilor la clasele pregãtitoare. Aceastã etapã finalã va avea loc în perioada 25 martie- 4 aprilie, urmând ca pe 11 aprilie sã se afiseze rezultatele finale. Înscrierea se poate face, fie prin completarea de cãtre pãrinti a unor cereri online, fie direct la unitatea de învãtãmânt la care solicitã înscrierea copiilor. Având în vedere faptul cã numãrul elevilor care au împlinit vârsta necesarã pentru a intra în învãtãmântul primar la clasa pregãtitoare este mai mic decât numãrul total pus la dispozitie de ISJ Vaslui, pãrintii n-au mai fost pusi în situatia de a alerga de la o scoalã la alta pentru a nu risca sã-si mai tinã copiii încã un an acasã, în schimb s-a pus problema înscrierilor la o scoalã mai bunã si cât mai aproape de casã. Pentru pãrintii care nu s-au grãbit sã-si înscrie copiii în prima etapã, vor trebui sã se rezume la cele 779 de locuri rãmase disponibile. De remarcat este faptul cã existã scoli care si-au epuizat deja numãrul de locuri disponibile, lucru care va îi determina de pãrinti sã se orienteze spre alte scoli. Din unitãtile scolare care nu mai au locuri disponibile pentru prescolari se numãrã Scoala Gimnazialã “Episcop Iacov Antonovic” Bârlad, Scoala Gimnazialã “George Tutoveanu” Bârlad, Scoala Gimnazialã “Vasile Pârvan” din Bârlad sau Scoala Gimnazialã “Constantin Parfene” din Vaslui. Existã si scoli din mediul rural unde nu mai existã niciun loc disponibil, ceea ce înseamnã cã, în cazul în care existã prescolari care nu au fost înscrisi în prima etapã, riscã sã facã naveta la unitãtile de învãtãmânt dintr-o comunã vecinã. Printre scollie fãrã locuri disponibile pentru ultima etapã de înscrieri se numãrã Scoala Gimnazialã “Anastasie Fãtu” Berezeni, Scoala Gimnazialã Nr.1 Blãgesti, Scoala Gimnazialã Nr. 1 Ghermãnesti, Scoala Gimnazialã “Ion Artene” Gãgesti, Scoala Gimnazialã Nr. 1 Hoceni, Scoala Gimnazialã Nr. 1 Ivesti, Scoala Gimnazialã “Teodor Medeleanu” Cicani, Scoala Gimnazialã “Ion Agarici” Muntenii de Sus, Scoala Gimnazialã “Nicolae Milescu Spãtaru” Feresti, Scoala Gimnazialã “Spiru C. Haret” Viisoara.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu