O CATASTROFÃ DE SPITAL

Barlad Online

INCREDIBIL: Spitalul bârlãdean nu are autorizatie sanitarã de functionare!
SEMNAL DE ALARMÃ La spitalul bârlãdean problemele par sã nu se mai sfârseascã. Pe lângã cele financiare si focarul de TBC descoperit, în urmã cu câteva sãptãmâni, pe lângã suspendarea tichetelor de masã pentru salariati, pe lângã datoriile cãtre furnizorii de medicamente, utilitãti si servicii, a iesit la ivealã faptul cã, de la începutul anului, spitalul nu mai are autorizatie sanitarã de functionare. DSP Vaslui precizeazã cã unitatea spitaliceascã din Bârlad este în procedurã de obtinere a acesteia, dar mai are de rezolvat câteva neconformitãti, iar managerul spitalului precizeazã cã, mâine, la o sedintã a Comitetului Director, se va face o analizã si vor vedea în ce directie o sã apuce. Oricât s-ar dori sã se ascundã, faptul cã lipseste autorizatia sanitarã de functionare este un lucru grav, deoarece în luna aprilie se reînnoieste contractul cu CJAS Vaslui, iar acesta nu poate fi semnat dacã nu existã autorizatia respectivã, astfel cã bolnavii s-ar putea sã plãteascã serviciile din spital chiar dacã sunt asigurati. În acest subiect fierbinte, care trebuie rezolvat, o mare parte de implicare trebuie sã o aibã si Primãria Bârlad, în subordinea cãreia este spitalul bârlãdean, primarul Constantin Constantinescu având aici un cuvânt greu de spus.
Aglomeratia din spitalul bârlãdean, care are câteva sectii externe (TBC, Psihiatrie, Pediatrie si spitalul nou), degradarea gravã a douã dintre aceste sectii (TBC si Psihiatrie), normele de igienã nerespectate nici mãcar de medici, sunt principalele motive pentru care, de ani de zile, aceastã unitate are autorizatii sanitare “cu jumãtate de normã” sau mai precis cu “program de conformare”. Dacã pânã acum un an, au fost emise astfel de autorizatii sanitare de functionare, anul acesta nu s-a mai putut, astfel cã de la 1 ianuarie, spitalul de urgentã bârlãdean nu mai are autorizatie sanitarã de functionare. Formula cu “programul de conformare” se încearcã si acum, conform discutiei avute cu Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui, dar pentru cã an de an nu s-au remediat problemele semnalate, acum acestea trebuie rezolvate indiscutabil. “Spitalul din Bârlad are depusã documentatia de obtinere a autorizatiei sanitare de functionare la DSP. Aceasta trebuia obtinutã din luna ianuarie, însã existenta unor neconformitãti a dus la întârzierea emiterii ei. În cursul acestei sãptãmâni urmeazã sã se definitiveze acest dosar, în care trebuia depusã o documentatie completã. Pentru rezolvarea neconformitãtilor, urmeazã sã se depunã un grafic de conformare”, a spus Mihaela Vlada.
TBC si Psihiatrie, “bubele” spitalului bârlãdean
Pentru cei care nu stiu, neobtinerea autorizatiei sanitare de functionare ar duce ori la închiderea spitalului, ori la nesemnarea de cãtre CJAS Vaslui a contractului cu acest spital, deci lipsa finantãrii – care presupune, implicit, tot închiderea sau declasarea spitalului. Actualmente spitalul este unul de gradul III, grad care se pare cã este “prea mare” pentru cât poate duce unitatea respectivã. Iatã care sunt principalele “bube”, care duc la obtinerea cu “grafic de conformare” a autorizatiei sanitare, probleme cunoscute la nivel de minister, unde cei de acolo se cam iau cu mâinile de cap când aud de spitalul din Bârlad. Bolnavii de TBC si cei cu probleme psihice (Psihiatria) sunt cazati, de ani de zile, într-o clãdire secularã, cu igrasie, cu spatii necorespunzãtoare pentru bolnavi, fãrã a avea asigurate minime conditii de igienã la grupurile sanitare, fãrã separea circuitelor de pneumologie si ftiziologie, adicã bolnavii de TBC de ceilalti. De când spitalul a trecut în subordinea Primãriei Bârlad, finantarea pentru remedierea problemelor, pentru repararea clãdirilor acestor sectii, care cu greu obtin an de an autorizatii sanitare de functionare, fiind mereu pe lista cu probleme de rezolvat date de DSP (deci autorizatia cu “jumãtate de normã”) ar trebui acordatã atât de autoritatile locale, cât si din fonduri primite de la MS. Dar primarul municipiului Bârlad, Constantin Constantinescu nu acordã atentia cuvenitã unitãtii spitalicesti din subordine. Desi s-au solicitat, pentru reparatiile de la cele douã sectii cu probleme, pentru acest, an circa 600 000 lei, în bugetul Bârladului, la capitolul sãnãtate, figureazã pentru spital doar 200 000 de lei. Cum cu o asemenea sumã nu se iese la luminã, managerul spitalului, Stefan Constantinciu se chinuie din greu sã împartã suma derizorie si sã obtinã si autorizatia sanitarã. “Miercuri (mâine – n.r.) vom trage o concluzie în privinta acestei autorizatii de functionare, sã vedem în ce directie o luãm. Trebuie fãcutã o analizã, sã facem un deviz de lucrãri, cãci trebuie sã ne conformãm unui grafic de remediere a problemelor. Vom vedea în ce mãsurã Primãria va dispune de fonduri, pentru cã noi am trimis, la sfârsitul anului trecut, o documentatie pe aceastã problemã, dar din buget, stiti si dumneavoastrã cã, ni s-au dat doar 200 000 de lei, bani pe care nu i-am cheltuit încã. Vom vedea ce facem, o sã fie probabil o prioritizare a rezolvãrii problemelor. Cert este cã se va obtine, în cursul acestei sãptãmâni, cel mult sãptãmâna viitoare, autorizatia sanitarã de functionare, care va fi datã dacã altfel nu se poate, pe fiecare corp de clãdire în parte”, a spus managerul Stefan Constantinciu. Ideea este cã, cei de la Ministerul Sãnãtãtii nu mai vor sã lungeascã “boala” de la Bârlad, adicã Sectiile TBC si Psihiatrie, de care de mult Primãria Bârlad trebuia sã se ocupe sã le repare sau sã le renoveze, însã din motive de indolentã sau contre politice, acest lucru nu s-a fãcut. Dacã nu sunt mãcar începute lucrãrile de renovare a celor douã sectii, cel putin acestea douã nu vor mai primi autorizatia sanitarã de functionare si vor trebui închise.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu