DANEMARCA: Locuri de muncã în agriculturã

Barlad Online

AJOFM Vaslui prin intermediul EURES Romania oferã 50 de posturi pentru muncitori în agriculturã, la cules de mazãre în Danemarca si Portugalia
Prin reteaua EURES, AJOFM Vaslui oferã doritorilor de locuri de muncã în strãinãtate locuri de muncã pentru muncitori în agriculturã la cules de mazãre în perioada aprilie – decembrie. Culegãtorii vor lucra în Portugalia în perioada 15 aprilie – 10 iunie, ulterior, în Danemarca, pânã la începutul lunii septembrie si iar în Portugalia, între 1 septembrie – 20 decembrie 2014. Se va munci într-o comunitate internationalã, cu oportunitãti de dezvoltare a abilitãtilor de muncã si socializare. Lucrãtorii au ocazia de a-si dezvolta alte abilitãti. pe lângã culesul mazãrei, unii lucrãtori pot fi soferi de autobuz sau tractor, tâmplari, zidari sau supervizori etc. Compania promoveazã respectul reciproc, responsabilitatea si încrederea reciprocã între lucrãtori. Cerintele locului de muncã constau în vârsta minimã 18 ani, obisnuiti cu munca fizicã grea, indiferent de climã. Experienta în munca agricolã constituie un avantaj, lucrãtorii trebuie sã fie motivati si flexibili în privinta programului, alte cerinte constând în toleranta si respectul pentru colegii din echipã, onestitate si responsabilitate în toate situatiile, atitudine pozitivã pentru dezvoltarea abilitãtilor si contributie pozitivã în cadrul echipei. Mai multe informatii despre muncã se gãsesc pe website-ul www.greenpeas.dk. Salarizare este în functie de cantitate si în acest sens lucrãtorii trebuie sã fie motivati. În Portugalia salariul minim lunar este de 507 eurola care se adaugã bani de concediu si bonusuri de masã, corespunzând pentru 172 ore si 1950 kg pe lunã, ca nivel minim de performantã. Dacã se atinge un nivel de performantã mai ridicat se plãteste cu 0,35 euro/kg ca bonus la sfârsitul sezonului. Dupã perioada de instruire lucrãtorul trebuie sã fie capabil sã atinga nivelul minim, altfel poate fi concediat. În Danemarca, salariul este în jur de 0.6 euro/kg l care se adaugã 12,5% bani de concediu. Dupa o perioadã de instruire, lucrãtorii trebuie sã atingã nivelul minim de performantã de 28 kg/orã, altfel pot fi concediati. Programul de lucru este de 6 zile/sãptãmânã, cu un program de lucru de dimineata devreme si se terminã în jurul prânzului. Modul de aplicare constã în trimiterea unui CV model EUROPASS, in limba englezã, cu pozã inclusã, pe adresa de email: work@greenpeas.dk. Termenul limitã pentru trimiterea aplicatiilor – 3 aprilie 2014. “Instructiunile de aplicare se gãsesc pe website-ul www.greenpeas.dk. Pentru detalii suplimentare vã puteti adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Vaslui la numarul de telefon: 0372.76.44.88″ adeclarat Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu