Copii rãmasi fãrã alocatie din cauza absentelor!

Barlad Online

GHINION Peste un sfert dintre elevii din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, din judetul Vaslui, au înregistrat absente nemotivate. În consecintã, AJPIS a dispus, conform legii, suspendarea, pentru o perioadã de sase luni, a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru un numãr total de 670 elevi, din 437 de familii, altor 880 de copii diminuându-se aceastã alocatie cu 20% sau 50%. Conform legii, în cazul familiilor cu mai multi elevi de vârstã scolarã, dacã unul singur dintre ei înregistreazã peste 20 de absente nemotivate, alocatia de sustinere a familiei, în sumã de 27 lei/lunar/copil, este diminuatã sau suspendatã la platã pentru toti copiii.
În semestrul I al anului scolar 2013-2014, 5.860 elevi, 27,37% din numãrul total de 21.403 copii de vârstã scolarã din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, au înregistrat absente, conform situatiei transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui. Dintre acestia, 4.310 elevi au înregistrat între 1-9 absente, altii având între 10 si 19 absente. Au fost si elevi care au lipsit de la scoalã mai mult de 20 de ore, din care 26 de copii având 20 de absente si nu mai putin de 670 elevi depãsind acest numãr. Mai grav este faptul cã, conform legii, în cazul familiilor cu mai multi elevi de vârstã scolarã, dacã unul singur dintre ei înregistreazã peste 20 de absente nemotivate, alocatia de sustinere a familiei este diminuatã sau suspendatã la platã pentru toti copiii. În consecintã, de la începutul anului scolar, în judetul Vaslui, s-a dispus, de cãtre AJPIS Vaslui, diminuarea alocatiilor de sustinerea familiei cu 20% pentru un numãr de 331 familii, în total 854 copii cu absente nemotivate, iar pentru 19 familii, însumând 26 de copii cu absente nemotivate, diminuarea alocatiilor este de 50%. Valoarea totalã a diminuãrilor, în cele trei luni de la începutul anului scolar, se ridicã la suma de 50.562 lei. Mai grav este faptul cã, în nu mai putin de 437 de familii, alocatiile de sprijin au fost suspendate pe o perioadã de 6 luni, impactul suspendãrilor asupra bugetului fiind de 293.646 lei. În total, un numãr de 670 de elevi, care fie ei, fie fratii lor au înregistrat absente nemotivate, au rãmas fãrã alocatia de sprijin. În cele mai multe cazuri, este vorba de familii foarte sãrace, pentru care acesti bani contau la bugetul familiei. Numãrul copiilor din familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei, care au înregistrat absente scolare a crescut de la 21,42 % din total copii de vârstã scolarã din familiile beneficiare în ianuarie 2013, la 27,37 % din total în luna februarie 2014. Primãriile din mediul rural, la care s-au înregistrat cele mai multe familii ale cãror alocatii au fost diminuate sau suspendate sunt Iana cu 30 de familii cu alocatii diminuate si 18 familii cu alocatii suspendate si Puiesti, unde sunt 26 de familii cu alocatii diminuate. În mediul urban, cele mai multe cazuri s-au constatat în municipiul Bârlad, 30 de familii cu alocatii diminuate si 35 suspendate, Husi, 17 familii ale cãror drepturi au fost diminuate si 13 familii suspendate, la Vaslui fiind înregistrate 18 familii cu alocatii diminuate si 8 familii cu alocatii suspendate. Alocatia pentru sustinerea familiei se acordã în conditiile în care familiile care au în întretinere copii, realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de pânã la 530 de lei si nu detin niciun bun din lista acelor bunuri care conduc la excluderea acordãrii dreptului. În esentã aceastã listã cuprinde clãdiri, spatii locative în afara locuintei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai micã de 10 ani, autocamioane, tractoare, combine, suprafete de teren, animale si pãsãri a cãror valoare netã de productie anualã depãseste 2.500 euro. „Familiile beneficiazã de alocatie pentru sustinerea familiei în conditiile în care copiii frecventeazã fãrã întrerupere cursurile unei forme de învãtãmânt si nu înregistreazã absente nemotivate care sã conducã la scãderea sub 8 a notei la purtare. Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a cuantumului alocatiei pe o perioadã de 3 luni, în cazul în care cel putin un copil din familie înregistreazã un numãr de absente nemotivate cuprinse între 10 si 19, respectiv diminuarea cu 50% a alocatiei în situatia în care cel putin un copil înregistreazã 20 de absente nemotivate. În cazul în care cel putin un copil înregistreazã peste 20 de absente, plata alocatiei pentru sustinerea familiei pentru toti copiii aflati în întretinere, se suspendã pe o perioada de 6 luni. Diminuarea, respectiv suspendarea plãtii acestor drepturi se face în urma transmiterii situatiei scolare de cãtre ISJ”, a declarat Sorin Prepelitã, directorul executiv al Agentiei Judetene pentru Plãti si Inspectii Sociale Vaslui. Trebuie mentionat si faptul cã aceastã alocatie de sprijin a familiei se acordã inclusiv copiilor înscrisi în clasa pregãtitoare, în cazul în care frecventeazã cursurile.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu