Magistratul Diana Elena Sârghi, presedintele Biroului Electoral Judetean

Barlad Online

Ieri, la Tribunalul Vaslui a avut loc sedinta publicã în cadrul cãreia s-au tras la sorti judecãtorii care vor face parte din Biroul Electoral Judetean (BEJ). Alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc pe 25 mai. Presedinte BEJ a fost desemnat judecãtorul Diana Elena Sîrghi, presedintele Tribunalului Vaslui, loctiitor – judecãtorul Daniela Mihaela Manole , iar membru – judecãtorul Elena Simionescu. Pânã acum a fost constituitã, la nivelul Prefecturii, Comisia tehnicã judeteanã, cu atributii în coordonarea si urmãrirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autoritãtilor administratiei publice locale si serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prevãzute de legislatia în vigoare, în domeniul alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, condusã de prefectul si subprefectul judetului Vaslui. De asemenea, a fost înfiintat Grupul tehnic de lucru, care are ca atributii urmãrirea si solutionarea operativã a problemelor curente legate de organizarea alegerilor. Din aceste structuri fac parte reprezentanti ai Consiliului Judetean Arges, Autoritãtii Electorale Permanente, Inspectoratului Judetean de Politie, Inspectoratului Judetean de Jandarmi, Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã, Inspectoratul scolar Judetean, Directiei Judeteane de Statisticã, Biroului Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Pânã miercuri, partidele politice, aliantele politice si organizatiile cetãtenilor apartinând minoritãtilor nationale legal constituite, aliantele electorale si candidatii independenti au obligatia de a depune si înregistra candidaturile, în scris, la Biroul Electoral Central, iar pânã pe 5 aprilie, Biroul va admite sau respinge candidaturile, prin decizie. Tot pânã miercuri, cetãtenii cu drept de vot ai statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au domiciliul sau resedinta în tara noastrã, vor solicita înscrierea în listele electorale speciale, iar cel târziu pânã pe 6 aprilie, primarii vor comunica, în scris, rãspunsul la cererea de înscriere în aceste liste speciale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu