Proces Prefecturã – CL Dodesti pentru anularea hotãrârii de interzicere a explorãrii gazelor de sist

Barlad Online

Prefectura Vaslui a dat în judecatã, miercuri, Consiliul Local Dodesti, cerând anularea hotãrârii prin care a fost interzisã explorarea si exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunei. La începutul acestei luni, Consiliul Judetean Vaslui a respins cererea Chevron de amplasare a unei sonde de explorare a gazelor de sist în Urdesti, comuna Dodesti, motivul fiind refuzul primarului de a elibera un aviz favorabil.
Hotãrârea de interzicere a explorãrii si exploatãrii gazelor de sist aprobatã de consilierii locali din Dodesti a fost atacatã la Tribunal de cãtre Prefectura Vaslui, care solicitã instantei anularea respectivului document pe motiv de ilegalitate. „Asa cum s-a motivat si în celelalte actiuni în instantã pe tema interzicerii explorãrii si exploatãrii gazelor de sist, comunitãtile locale nu se pot pronunta asupra exploatãrii zãcãmintelor din subsolul, acestea fiind în proprietatea exclusivã a statului. Asadar, hotãrârea Consiliului Local Dodesti este una ilegalã si, în consecintã, am solicitat anularea acesteia în instantã“, a declarat subprefectul judetului Vaslui, Andrei Puicã. Prefectura Vaslui a câstigat în instantã procesul intentat Consiliului Local Pungesti care, pe 17 octombrie 2013, a interzis explorarea si exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunei. Astfel, magistratii Tribunalului Vaslui au admis cererea Prefecturii Vaslui, de anulare a hotãrârii respective. Pânã în prezent, Prefectura a câstigat la Tribunalul Vaslui zece procese intentate consiliilor locale care au interzis explorarea si exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunelor respective, doar CL Bãcani atacând cu apel sentinta instantei vasluiene. În schimb, trei consilii locale, respectiv Alexandru Vlahutã, Suletea si Pogana, au avut câstig de cauzã în instantã, pe aceeasi spetã, Prefectura Vaslui atacând deciziile la Curtea de Apel Iasi. La începutul lunii martie, primarul comunei Dodesti, Victor Popa, a refuzat sã emitã un aviz Consiliului Judetean Vaslui în vederea eliberãrii unui certificat de urbanism cãtre Chevron, companie care detine o suprafatã de teren în extravilanul satului Urdesti, unde ar urma sã fie amplasatã a cincea sondã de explorare a gazelor de sist din judetul Vaslui. În consecintã, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a notificat Chevron România cã se aflã în imposibilitatea de a elibera certificatul de urbanism, în baza cãruia, ulterior, ar fi urmat sã primeascã autorizatia de construire, întrucât primarul de Dodesti a refuzat sã elibereze un aviz favorabil. „Conform legislatiei în vigoare, pentru emiterea certificatului de urbanism de cãtre presedintele CJ este nevoie de avizul primarului unitãtii administrativ-teritoriale în a cãrei razã se aflã imobilul, în cazul de fatã suprafata de teren. Primarul comunei Dodesti, în al cãrei extravilan se aflã amplasamentul pentru care s-a solicitat certificatul de urbanism, trebuia sã elibereze un aviz favorabil în care sã fie mentionate elementele caracteristice ale regimului juridic, economic si tehnic al terenului, rezultate din documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului a comunei. Desi i s-a solicitat de cãtre arhitectul sef al judetului eliberarea acestui aviz în termenul legal de cinci zile, primarul din Dodesti nu a transmis niciun rãspuns, motiv pentru care s-a comunicat cãtre Chevron România cã ne aflãm în imposibilitatea de a elibera certificatul de urbanism“, a declarat presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Pe de altã parte, primarul Victor Popa declara, la vremea respectivã, cã nu a eliberat avizul întrucât CL Dodesti aprobase, ulterior solicitãrii venite de la CJ, hotãrârea prin care se interzice explorarea si exploatarea gazelor de sist pe teritoriul comunei. „Consilierii locali s-au declarat împotriva gazelor de sist astfel încât a trebuit sã iau act de aceastã hotãrâre si, în consecintã, nu am transmis niciun rãspuns Consiliului Judetean la solicitarea venitã pentru emiterea acelui aviz. Acum, sã vedem ce se va întâmpla cu hotãrârea, dacã va primi avizul de legalitate de la Prefectura Vaslui“, a afirmat primarul Victor Popa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu