Locuri de muncã în Irlanda

Barlad Online

OPORTUNITATE Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui, prin reteaua EURES, pune la dispozitia persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã în strãinãtate de locuri de muncã în Irlanda. Salariile oferite sunt între 4 si 5 mii de euro lunar.
Prin reteaua Eures se anuntã disponibilitatea de locuri de muncã pentru personal calificat în domeniul medicinii generale locurile de muncã puse la dispozitie în aceastã tarã fiind de 20 locuri de muncã. Activitatea viitorilor angajati urmeazã a se desfãsura în Departamentul de Anestezie din spitale din Irlanda. În timpul activitãtii, angajatul va fi sub supravegherea directorului sau a angajatorului, pentru a se livra un serviciu de asistentã medicalã de înaltã calitate. Candidatilor li se va cere sã se implice activ în educatia profesionalã continuã si /dezvoltarea abilitãtilor prefesionale, în conformitate cu cerintele organizationale si profesionale. Se lucreazã maxim 48 ore/sãptãmânã; 8 ore/zi, prin rotatie, cu 24 ore de gardã/. Cerintele angajatorilor: constituie avantaj experienta în activitatea de anestezie generalã, obstreticã si ginecologie, cu experientã minimã 3 ani, si cunoasterea limbii engleze, scris s vorbit, fluent. Salarizarea oferitã este între 50.578 si 60.305 euro/an. Candidatii sunt rugati sã trimita un CV model EUROPASS, în limba englezã, pe adresa de email: NCHD.Project@hse.ie, termenul limitã de aplicare fiind 1 mai 2014. Pentru detalii suplimentare va puteti adresa consilierului EURES din cadrul AJOFM Vaslui la numãrul de telefon: 0372.76.44.88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu