Despre ce sa vorbesti cand faci dragoste

Barlad Online

Despre ce sa vorbesti cand faci dragoste

Existǎ trei tipuri distincte de conversaţie aflate fiecare în legǎturǎ cu o etapǎ a jocului amoros: preludiul, ludiul (actul amoros propriu-zis) şi postludiul.

Fiecare dintre acestea are un scop diferit şi un stil aparte. Putem deveni mai atrǎgǎtori doar învǎţând când, ce şi cum sǎ vorbim când facem dragoste. O asemenea cunoaştere ne aduce mai multǎ fericire şi intimitate, deoarece lucrurile pe care le discutǎm atunci pot crea o importantǎ destindere emoţionalǎ. De fapt, pentru unii, cuvintele şoptite în timpul jocului amoros sunt aproape la fel de importante ca şi orgasmul. Mulţi s-ar putea sǎ nu fie conştienţi de acest fapt dar, un bǎrbat senzual o ştie. Vorbind în acele clipe ne putem elibera de tensiunile interioare care ne apasǎ şi ne creeazǎ blocaje. Femeile primesc şi ele cu bucurie şi emoţie remarcile pline de tandreţe şi admiraţie, cuvinte care vin sǎ încurajeze şi sǎ creeze o intimitate mai mare între cei doi.

Sǎ examinǎm acum cele trei stadii de conversaţie, în ordinea în care se desfǎşoarǎ ele în general.

Conversaţia în timpul preludiului
Aceastǎ etapǎ este cea mai puţin atrǎgǎtoare pentru un bǎrbat. Dacǎ este excitat, el nu mai simte nevoia sǎ stea de vorbǎ, ci vrea sǎ acţioneze. Majoritatea femeilor însǎ, nu sunt atât de grǎbite din acest punct de vedere. În general, ele nu agreeazǎ abordarea directǎ de genul. "Hai sǎ facem dragoste" şi nici trecerea directǎ la fapte.

Femeile doresc o apropiere gradatǎ, naturalǎ şi tandrǎ în care cuvintele joacǎ un rol decisiv. Vorbele iubitului, corelate cu sǎrutǎrile şi mângâierile sale sunt cele care aratǎ afecţiunea lui sincerǎ pentru iubita sa. Fǎrǎ expresiile "Te iubesc", "Eşti foarte frumoasǎ", "Eşti caldǎ, tandrǎ, senzualǎ", femeia se poate îndoi de sinceritatea intenţiilor tale. ªi de ce nu i-ai spune? ţii la ea, nu? E atrǎgǎtoare, nu-i aşa? Eşti bucuros cǎ este acolo, lângǎ tine şi cǎ te îmbrǎţişeazǎ plinǎ de cǎldurǎ, tandreţe şi dragoste, nu-i aşa? Atunci spune-i toate acestea. Nu minţi, bineînţeles şi nu fi fals, cǎci o femeie simte foarte uşor aceste lucruri. Nu încerca sǎ o dai gata spunându-i cât de extraordinarǎ şi de senzualǎ este dacǎ în realitate nu este aşa.

Urmǎreşte sǎ-ţi exprimi atunci toate sentimentele frumoase pe care le ai pentru ea.
Aceste este un principiu foarte important.

S-ar putea ca începutul sǎ ţi se parǎ puţin stânjenitor. Poate cǎ eşti încǎ în sufragerie cu lumina aprinsǎ şi discutaţi preţurile de la piaţa sau ce aţi fǎcut la serviciu... Dar când soseşte momentul potrivit trebuie sǎ-i dai de înţeles cu discreţie, dar totuşi suficient de clar cǎ jocul poate începe, dacǎ nu cumva ea ţi-a luat-o deja înainte. Acest semnal poate şi este chiar indicat sǎ nu fie verbal. Poţi sǎ-ţi scoţi încet pantofii sau sǎ te întinzi sugestiv în fotoliu, poţi stinge unul din becuri, sau poţi face orice gest care sǎ-i sugereze în mod blând, dar incitant intenţiile tale.

În continuare, acordǎ mai multǎ importanţǎ abordǎrii "audio". Coboarǎ vocea pânǎ la tonalitatea cea mai caldǎ şi mai seducǎtoare, ia-o de mânǎ şi sǎrut-o cu tandreţe. Astfel se poate spune cǎ începu pur şi simplu sǎ faci dragoste cu ea prin cuvintele rostite senzual şi afectiv.

Ce trebuie sǎ spui în astfel de momente? Ei bine, de ce sǎ nu-i spui ce minunatǎ a fost seara pânǎ acum? Sau ce dor ţi-a fost de ea la serviciu. Sau ce relaxat şi fericit eşti când te afli lângǎ ea. O afirmaţie de genul: "Ai produs o transformare importantǎ în mine şi în viaţa mea" are în general un efect deosebit, copleşitor.

Este timpul sǎ retrǎiţi şi sǎ evocaţi în cuvinte ce v-a atras mai mult unul cǎtre celǎlalt încǎ de la început. Poţi fi jucǎuş şi chiar copilǎros cǎci aceasta te poate ajuta sǎ depǎşeşti mult mai uşor inhibiţiile şi tensiunile acumulate în timpul zilei. Urmǎriţi sǎ evocaţi momentele cele mai frumoase petrecute împreunǎ. Nu ocoliţi nici momentele comice apǎrute în tot felul de situaţii mai delicate; râsul vǎ apropie de fiinţa iubitǎ restabileşte intimitatea şi spulberǎ orice tensiuni.

De fapt aici se aflǎ cheia succesului: sǎ creezi intimitate. Trebuie sǎ dai dovadǎ de tact, sǎ nu aminteşti de anumite defecte sau eşecuri. Nu este cazul sǎ mai porţi masca personalitǎţii afişatǎ în public. Însǎ acest lucru este adesea cel mai greu de realizat la majoritatea bǎrbaţilor.

A vrea sau a nu vrea... Aceasta-i întrebarea

Cu precǎdere în aceastǎ fazǎ, mulţi bǎrbaţi sunt avizi de o cucerire reuşitǎ şi adoptǎ atitudini false, discutând cu iubita lor dupǎ un scenariu bine pus la punct dinainte. Ei cred cǎ este necesar sǎ fie reci, duri şi impunǎtori pentru a nu rata oportunitatea ivitǎ. De aceea simt nevoia sǎ afişeze o expresie falsǎ.
Acest moment este un adevǎrat test de comptatibilitate cu iubita ta. Cu cât poţi fi mai natural şi mai sincer faţǎ de ea, fǎrǎ sǎ spulberi şansele de a mai face dragoste cu ea, cu atât eşti mai potrivit pentru ea. Dacǎ însǎ trebuie sǎ joci un adevǎrat teatru pentru a o convinge sǎ meargǎ cu tine în pat, atunci în mod sigur nu sunteţi fǎcuţi unul pentru celǎlalt, cel puţin nu pentru o perioadǎ lungǎ de timp.

Mulţi bǎrbaţi nu sunt decât actori proşti şi nu fac decât sǎ devinǎ penibili atunci când încearcǎ sǎ-l imite pe Mickey Rourke sau Richard Gere.
De exemplu, Eugen, un prieten, care se credea un bǎrbat deosebit de cuceritor, a povestit cum într-o noapte a înghesuit o frumoasǎ doamnǎ în fotoliul din apartamentul ei. "Chiar dacǎ ne-am opri aici - îi şopti el la ureche - tot va fi cea mai frumoasǎ noapte din viaţa mea". "Chiar crezi aceasta?" îl întrebǎ ea cu bucurie în ochi. "Sigur cǎ da, Dumnezeu îmi este martor cǎ nu te voi minţi niciodatǎ", îi murmurǎ el la ureche. "Bine, zise ea întinzându-i haina, atunci n-o sǎ mǎ simt cu conştiinţa încǎrcatǎ invitându-te sǎ pleci. Noapte bunǎ."

Deci sfatul nostru este sǎ nu cǎdeţi în ridicol ci sǎ fiţi voi înşivǎ, sinceri, deschişi, plini de dragoste şi transfigurare.

Dialoguri în timpul jocului erotic
Este dificil sǎ punctǎm exact, dar la un anumit moment în timpul preludiului, discuţia începe sǎ se transforme. Pe mǎsurǎ ce hainele sunt îndepǎrtate cu tandreţe şi corpurile încep sǎ se dezvǎluie într-un mod fascinant, propoziţiile romantice de mai înainte lasǎ loc expresiilor pasionale, simple, frazelor rǎzleţe care se transformǎ în gemete abia inteligibile şi în cuvinte monosilabice. Aceasta va surveni chiar şi la cei mai cultivaţi bǎrbaţi.

Este foarte important sǎ comunicǎm şi sǎ-i arǎtǎm fiinţei iubite, prin diferite gesturi, sunete şi exclamaţii fericire şi plǎcerea ce o trezeşte în noi în timpul jocului amoros. Sǎ nu aveţi niciodatǎ greşita impresie cǎ dacǎ veţi trǎi cu deosebitǎ intensitate şi pasionalitate un act amoros, acesta îl poate deranja sau inhiba pe celǎlalt. Din contrǎ! Atât bǎrbaţii cât şi femeile simt nevoia sǎ li se confirme într-un fel sau altul cǎ ceea ce fac şi mai ales cum fac, este pe placul celuilalt. De cela mai multe ori plǎcerea şi trǎirea eroticǎ se intensificǎ brusc, de zeci de ori, atunci când auzim cum celǎlalt vibreazǎ cu tot corpul sau geme de plǎcerea pe care i-o generǎm.

Desigur, gǎsim în literaturǎ sonete şi poezii de dragoste scrise de poeţi mai mult sau mai puţin celebri. Dar v-aţi întrebat vreodatǎ ce spun ei în momentele culminante, când fac dragoste? Aproape sigur "Ah!", "Oh!", "Daaaa...!". Motivul este parţial şi fizic, cu cât plǎcerea este mai intensǎ, cu atât ritmul respiraţiei creşti şi devine tot mai dificil sǎ reciţi fraze metaforice printre gemete.

Dar existǎ şi o cauzǎ mentalǎ. În general, jocul amoros ocupǎ câmpul atenţiei focalizându-ne strict asupra trǎirilor intense ce se reverbereazǎ în toate cutele fiinţei noastre. Sesizǎm în acest dans ameţitor cǎ celelalte moduri de comunicare cum ar fi vorbirea obişnuitǎ sunt incapabile sǎ exprime inefabilul simţirii noastre.

Existǎ şi o motivaţie psihologicǎ. Gemetele şi interjecţiile sunt excitante pentru bǎrbaţi. Despre expresiile vulgare unele femei considerǎ un astfel de limbaj ca fiind respingǎtor. Ele preferǎ diminutivele, cuvintele drǎgǎlaşi şi pot fi şocate şi chiar dezgustate de un astfel de comportament întrebându-se dacǎ nu cumva fac dragoste cu un animal.

În acest caz este bine sǎ învǎţǎm de la asemenea femei cǎ sexul înseamnǎ mai mult decât un act fizic, animalic. Ele ne pot ajuta foarte mult sǎ înţelegem acest lucru şi sǎ ne deschidem cǎtre trǎiri mai profunde, nu numai strict fizice, ci sǎ percepem plǎcerea mai intens atât din punct de vedere afectiv cât şi mental.

Desigur, atât în cazul femeilor cât şi în cazul bǎrbaţilor, este bine sǎ evitǎm cuvintele vulgare, citite în revistele pornografice de proastǎ calitate. Aceste cuvinte sunt de naturǎ sǎ distrugǎ romantismul, intimitatea şi frumuseţea unui joc amoros. Prin cuvinte tandre, pline de dragoste obţinem mai multǎ cǎldurǎ şi apropiere, iar trǎirile noastre vor fi în mod clar mai profunde şi mai rafinate.

În cazul în care celǎlalt este genul de om cǎruia îi plac exclamaţiile vulgare, trebuie sǎ facem apel la tot tactul nostru pentru a explica, fie prin vorbe, fie prin gesturi, cǎ acesta nu este stilul nostru. Dar mare atenţie, cǎci este o problemǎ extrem de delicatǎ. Mulţi bǎrbaţi considerǎ femeile care nu suportǎ cuvinte mai vulgare drept nişte fandosite. La fel, existǎ femei care dacǎ nu aud exclamaţii vulgare sau chiar murdare, au impresia cǎ nu au de-a face cu un adevǎrat bǎrbat. O transformare a unei astfel de fiinţe necesitǎ foarte multǎ rǎbdare şi perseverenţǎ.

Momentul tainelor
Gemetele şi exclamaţiile de plǎcere şi încântare s-au stins treptat. Acum stai întins în pat, în braţele iubite. Ce împlinire! Ce mulţumire! Dar bǎrbaţilor în mod obişnuit acum li se face somn. Trezeşte-te! Cascǎ, clipeşte din ochi, mişcǎ degetele, dar nu adormi. Ai dreptate, aceastǎ tendinţǎ survine în mod normal, dar totuşi fǎ un efort. Femeile se pare cǎ trǎiesc în altǎ lume, sau au un alt ritm, iar acum iubita ta doreşte cel mai mult sǎ îi vorbeşti, sǎ o admiri, sǎ o copleşeşti cu complimente, cu vorbe tandre de iubire. Deci dacǎ ţi-a plǎcut, spune-i-o. Spune-i ce ai simţit în timp ce fǎceaţi dragoste şi cum te simţi acum, descrie-i toatǎ fericirea şi împlinirea pe care la resimţi.

Continuǎ sǎ o atingi, sǎ o mângâi, sǎ o alinţi. Nu întoarce spatele, ca şi cum ai fi terminat cu ea, ca şi când ar urma capitolul urmǎtor, fǎrǎ vreo legǎturǎ cu ceea ce a fost pânǎ acum. În acest moment atingerea bǎrbatului este cea mai preţioasǎ, mai preţioasǎ ca oricând. Acum este momentul apropierii. Dacǎ în astfel de momente bǎrbatul nu se manifestǎ tandru, deosebit de atent şi plin de iubire faţǎ de iubita sa, se pot produce rupturi emoţionale nebǎnuite şi iremediabile. Aici poate începe declinul sau despǎrţirea într-un cuplu. Si dacǎ bǎrbatul nu este destul de abil sǎ constate aceasta, este foarte probabil ca el sǎ nu afle niciodatǎ ce a supǎrat-o pe prieten lui, de ce ea îl evitǎ şi nu mai vrea sǎ facǎ dragoste cu el, când - dupǎ pǎrerea lui - era atât de bine.

Acesta este deci timpul comunicǎrii. Poate nici un alt moment nu este mai potrivit pentru ca cei doi iubiţi sǎ se deschidǎ unul faţǎ de celǎlalt, ca perioada postludiului. Dupǎ ce ai realizat intimitatea şi apropierea fizicǎ este momentul sǎ-ţi împǎrtǎşeşti gândurile, speranţele, visele. Este momentul deosebit ce poate revela multe din tainele fiinţei iubite. Care sunt temerile, bucuriile şi aspiraţiile ei? Care a fost cea mai ascunsǎ dorinţǎ a ei, care a fost cel mai crunt eşec, cea mai mare mulţumire. Îi poţi povesti de asemenea chiar şi ultimul vis semnificativ pe care l-ai avut. Nu conteazǎ cǎ nu ştii nimic despre vise sau psihologie, simplul fapt cǎ vorbiţi este revelator. Spuneţi şi glume - râsul are forţa de a detensiona încordǎrile, dacǎ acestea încǎ mai existǎ.

Aceste mici discuţii pot crea minuni în armonia, comuniunea şi echilibrul emoţional într-un cuplu. Oamenii sunt foarte bucuroşi când le acordǎm încrederea noastrǎ împǎrtǎşindu-le din intimitǎţile noastre. La fel şi noi vom fi mulţumiţi sǎ ştim cǎ fiinţa dragǎ se încumetǎ sǎ ne povesteascǎ despre cele mai intime trǎiri ale sale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu