Si apa trebuie rationalizata!

Barlad Online

Astãzi, 22 martie, Directia de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui marcheazã Ziua Mondialã a Apei, instituitã de Adunarea Generalã ONU în 1993. Anul acesta, tema sub care se vor desfãsura manifestãrile dedicate acestei zile vizeazã însemnãtatea apei ca resursã vitalã pentru siguranta alimentarã. Sub sloganul “Omenirea este însetatã din cauza nevoilor de hranã”, manifestãrile dedicate acestei zile vizeazã constientizarea opiniei publice în privinta risipei resurselor pretioase de apã, a importantei acestor resurse pentru securitatea alimentarã si, implicit, pentru sãnãtatea populatiei. Pornind de la realitatea cã aproape un miliard de oameni trãiesc în conditii de subnutritie, în timp ce resursele de apã dulce sunt în scãdere, obiectivele Zilei Mondiale a Apei 2012 privesc rationalizarea consumului de apã în gospodãrii, agriculturã si industria alimentarã, reducerea risipei de alimente, deoarece 30% dintre alimentele livrate la nivel mondial nu sunt consumate, apa folositã pentru producerea acestora fiind definitiv pierdutã. În acelasi timp, se încearcã promovarea unor deprinderi nutritionale sãnãtoase, cu accent pe alimente produse cu consum mai mic de apã. Apa, un sine qua non al vietii, reprezintã o resursã regenerabilã, dar cu potential finit, ce trebuie protejatã azi, pentru a lãsa sanse la viatã si alimentatie adecvatã generatiilor viitoare. Cantitatea uriasã de apã necesarã pentru producerea hranei, cu trei ordine de mãrime mai mare fatã de necesarul pentru bãut, sustine importanta apei ca pilon esential al securitãtii alimentare. Cum populatia lumii este în continuã crestere, iar 30% dintre alimentele produse pe plan mondial rãmân nefolosite si se risipesc (în pofida faptului, etic inadmisibil, cã 1/6 din populatia globului este subnutritã), resursele de apã ale omenirii, considerate în descrestere sau cel mult stationare, vor deveni curând insuficiente pentru satisfacerea necesitãtilor alimentare. În sfârsit, în planul stilului individual de viatã, s-a documentat cã orientarea cãtre alimente care necesitã mai putinã apã pentru a fi produse, serveste în acelasi timp unei nutritii sãnãtoase; de exemplu, producerea unui kilogram de carne de vitã implicã consumul a peste 15.000 litri de apã. În judetul nostru, ca si în altele, consumul casnic este majoritar fatã de cel industrial iar orice efort de a-l mentine în limite rationale prin buna gospodãrire a apei în cãmin si pe lângã cãmin este un gest de bun simt economic si îmbracã o însemnãtate eticã evidentã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu