Agricultura ecologicã, în plinã dezvoltare

Barlad Online

Agricultura ecologicã, la nivelul judetului Vaslui, este în crestere de la an la an. Dacã în anul 2010, s-au înregistrat 17 operatori, anul trecut, numãrul acestora s-a dublat, ajungând la 35. În acest an, pânã acum, doar alti doi fermieri au ales calea agriculturii ecologice, ambii axându-se pe producerea de nutreturi destinate crescãtorilor de animale deja certificati.
Termenul maxim de înregistrare a producãtorilor este data de 31 mai, procesatorii putând face acest lucru pânã la sfârsitul anului. În anul 2010 cei mai multi producãtori ecologici erau apicultori, opt la numãr, în rest câte unul în ceea ce priveste cresterea melcilor, a colectãrii de flori si fructe de pãdure, alti doi în ceea ce priveste exploatarea pãsunilor si un procesator de produse apicole deja certificati în aceastã activitate, alti câte doi pe zootehnie, respectiv cresterea caprelor si oilor si pe legumiculturã, aflati în perioada de conversie. Anul trecut, proportiile s-au pãstrat, cei mai multi producãtori certificati, 11, erau tot apicultori. A crescut numãrul celor care au aplicat pentru cultura ecologicã în domeniul culturii mari, inclusiv pãsuni si fânete, nu mai putin de alti 13 depunând documentatiile necesare anul trecut, dar si în zootehnie sau legumiculturã, câte unul.
Albine, cai si melci!
La nivelul judetului Vaslui, s-au totalizat, pentru anul 2011, urmãtoarele suprafete si cantitãti certificate ecologic si în conversie: 1888 familii albine certificate si 250 familii de albine în conversie, 1500 kg melci certificati, un crescãtor de cai, în conversie, 366 capre de lapte si 7 tapi de reproductie, 320 oi mame si 10 berbeci, în conversie. În ceea ce priveste legumicultura, pomicultura si viticultura, au fost cultivate 3,67 ha legume, din care, în solarii, 2,3 ha si 1,37 ha în câmp, 1,3 ha pepeni în câmp, 55,72 ha plantatii pomicole, respectiv mãr, pãr, cires, sau nuc, 1,92 ha vitã-de-vie. Au fost cultivate în total 795,02 ha culturi vegetale, din care grâu – 215,19 ha, porumb – 56,5 ha, floarea soarelui – 186,70 ha, rapitã – 140,54 ha, orzoaicã – 2,3 ha, sfeclã de zahãr – 81,69 ha, mustar – 1,99 ha, sorg boabe – 10 ha, sau bob – 100,11 ha, dar si 64,30 ha pãsuni si plante furajere. Au fost culese, la nivelul judetului Vaslui nu mai putin de 1250 to flori si fructe de pãdure certificate, din care 350 to plante medicinale si 900 to fructe de pǎdure. La rândul lor, apicultorii au avut o productie de 1.000 kg miere de albine si 1.000 kg cearã certificate. Trebuie spus cã, pentru a fi certificati în agricultura ecologicã, fermierii trebuie sã îndeplineascã o serie de conditii, inclusiv instalarea unei bariere de protectie între suprafetele lucrate ecologic si restul terenurilor agricole înconjurãtoare. În etapa de productie la fermã, se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri si derivatele acestora), a fertilizantilor si pesticidelor de sintezã, a stimulatorilor si regulatorilor de crestere, hormonilor, antibioticelor. Procesatorii certificati au restrictionatã folosirea aditivilor, a substantelor complementare si a substantelor chimice de sintezã folosite la prepararea alimentelor ecologice. În plus, de fiecare datã când este cazul, toti producãtorii certificati sau în curs de autorizare trebuie sã se supunã controalelor fãcute de specialistii Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui.
“Cererea de produse ecologice este în continuã crestere”
În acelasi timp, conversia de la productia agricolã conventionalã la cea ecologicã, proces care necesitã multe fonduri si multã muncã, beneficiazã de subventii speciale consistente. “Este îmbucurãtor faptul cã, de la an la an, numãrul producãtorilor si procesatorilor certificati ecologic creste. De unde, acum cinci-sase ani, judetul Vaslui era undeva în coada listei, acum suntem în prima jumãtate a clasamentului pe judete la nivel national, în ceea ce priveste numãrul de producãtori si suprafetele de teren inroduse în agricultura ecologicã. Este adevãrat cã investitiile si nivelul de muncã este mai mare, atât pentru reconversie, cât si pentru întretinerea activitãtilor ecologice, dar si pretul obtinut pentru produse este de câteva ori mai mare, ceea ce justificã efortul depus. Cererea de produse ecologice este în continuã crestere, nu doar la export, dar chiar si pe plan national ori local, si asta, denotã, în opinia mea, faptul cã pentru multi fermieri, viitorul îl reprezintã exact acest lucru, agricultura ecologicã”, a declarat ing. Mihai Ardeleanu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu