Din august, amenzi pentru neasigurarea locuintelor

Barlad Online

VIN AMENZILE Începând din luna august a acestui an, primãria este obligatã prin lege sã-i amendeze cu pânã la 500 lei pe vasluienii care nu si-au asigurat locuintele.
Vasluienii care nu au încheiat o asigurare obligatorie si au optat pentru o asigurare complexã, vor trebui sã depunã la primãrie documentele justificative. În caz contrar, vor fi si ei amendati! Asigurãrile obligatorii sunt centralizate si trimise la primãrie, dar acest lucru nu este valabil si pentru asigurãrile facultative. Iatã de ce vasluienii care au ales acest tip de asigurare trebuie sã meargã la primãrie. De mentionat cã legea nu-i obligã pe cei care au încheiat asigurãri facultative, sã mai încheie si asigurarea obligatorie. Asigurarea obligatorie a locuintelor acoperã pagubele produse de dezastrele naturale – cutremure, alunecãri de teren, inundatii si costã 20 de euro pentru locuintele de tip A (constructii cu structurã de rezistentã din beton armat, metal ori lemn si cu pereti exteriori din piatrã, cãrãmidã arsã sau orice alt material tratat chimic) si 10 euro pentru locuintele de tip B, în categoria cãrora intrã constructiile cu pereti exteriori din cãrãmidã nearsã sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament chimic. Companiile care sunt autorizate sã încheie asigurarea obligatorie a locuintelor sunt ABC Asigurãri, Astra Asigurãri, Ardaf, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurãri, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Uniqa Asigurãri si Platinum Asigurãri.
Pentru ce NU primiti despãgubiri
Companiile de asigurãri nu acordã despãgubiri pentru formarea de crãpãturi în terenul de fundatie sau în terenul din preajma clãdirii, din cauza variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/ dilatãrii produse de înghet/ dezghet sau inundatii produse în timpul formãrii unor lacuri de acumulare sau în timpul schimbãrii artificiale a cursurilor de apã. De asemenea, asiguratorii nu vor acorda despãgubiri pentru daunele locuintelor construite în zone interzise prin acte publice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu