Conditiile de vânzare a mieilor în piete!

Barlad Online

Doar pânã la 15 mai este permisã vânzarea de animale vii în târgurile sau oboarele autorizate, locatii care au spatii special destinate în acest sens. Pentru a putea intra pe piatã cu animale vii, proprietarii exploatatiilor agricole trebuie sã respecte o serie de reguli impuse de cãtre Directia Sanitar-Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor, reguli impuse în cea mai mare parte de cãtre Uniunea Europeanã.
Conform legii, începând cu 1 ianuarie 2011, detinãtorii animalelor, atât din exploatatiile comerciale cât si din cele nonprofesionale, trebuie sã suporte costul crotaliilor care se aplicã animalelor proprii, crotalire obligatorie atât pentru obtinerea de subventii, cât si pentru vânzarea animalelor pe piata liberã sau în cazul în care acestea sunt abatorizate. Aceste crotalii se pot cumpãra de la orice furnizor primar sau secundar aprobat de ANSVSA, furnizori care sunt publicati pe site-ul www.ansvsa.ro „crotalii oficiale pentru animale”. În general, existã practica solicitãrii de la cabinetele medicilor veterinari, care au pe stoc un numãr de astfel de crotalii, dar, în cazul în care nu le au la dispozitie, pot solicita de la firmele autorizate furnizarea acestora, cerere onoratã, de obicei, în maxim trei zile. Pentru a intra în legalitate, proprietarii exploatatiilor nonprofesionale au obligatia sã solicite medicilor veterinari de liberã practicã, identificarea si înregistrarea animalelor detinute prin înregistrarea notificãrii în Registrul de Notificãri de la sediul Circumscriptiei Sanitare Veterinare si sã notifice cãtre medicii veterinari miscãrile si evenimentele suferite de animalele detinute în vederea înregistrãrii acestora în Baza Nationalã de Date prin înregistrarea notificãrii în Registrul de Notificãri de la sediul Circumscriptiei Sanitare Veterinare. De asemenea, proprietarii de animale trebuie sã arhiveze în ordine cronologicã formularele de identificare, miscare si de declarare a evenimentelor, dar si sã achite contravaloarea pasapoartelor pentru bovine, dacã este cazul. Trebuie mentionat faptul cã ovinele, caprinele, suinele si bovinele circulã pe teritoriul României numai dacã sunt identificate si înregistrate potrivit prevederilor legale si însotite de formulare/documente de miscare si de pasaport, în cazul bovinelor, precum si de alte documente prevãzute de legislatia sanitarã veterinarã în vigoare.
REGULI EUROPENE
Ovinele, caprinele si bovinele care sunt destinate tãierii în abator trebuie însotite si de certificatul de sãnãtate pentru animalele vii transportate de la exploatatie la abator, conform cap. X al sectiunii IV din anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animalã destinate consumului uman. Prin exceptie de la prevederile legislative, ovinele si caprinele care pânã la vârsta de 12 luni vor fi tãiate pe teritoriul României, în special în preajma sãrbãtorilor pascale, pot fi identificate cu o crotalie auricularã simplã imprimatã cu cod unic de identificare, la solicitarea scrisã a detinãtorului animalelor si cu conditia ca acestea sã fie transportate din exploatatia de origine direct la un abator. “Identificarea si înregistrarea animalelor este obligatorie si stã la baza activitãtilor desfãsurate de serviciile veterinare pentru supravegherea si combaterea bolilor la animale, pentru certificarea sãnãtãtii animalelor si exploatatiilor de animale în vederea comertului intern, intracomunitar si exportului, pentru asigurarea trasabilitãtii <<de la fermã la furculitã>>, în scopul sigurantei alimentului”, a declarat dr. Decebal Sãraru, directorul DSVSA Vaslui. Identificarea animalelor este o actiune vitalã pentru activitatea medicului, întrucât acesta nu poate efectua tratamente, vaccinãri, recoltãri de probe, examinare, certificarea stãrii de sãnãtate, dacã animalele sunt neidentificate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu