SC IRIS COMPANY SA este în reorganizare, nu în faliment!

Barlad Online

Prin intermediul unui comunicat de presã, conducerea SC IRIS COMPANY SA informeazã opinia publicã, dar si partenerii, cã societatea se aflã în procedurã de reorganizare judiciarã, la cererea sa, si nu în faliment. Totodatã, conducerea societãtii doreste sã dezmintã informatiile false si rãuvoitoare venite din partea unor surse al cãror singur scop este acela de a denigra la comandã.
Într-o perioadã în care efectele crizei economice sunt vizibile, conducerea SC IRIS COMPANY SA a hotãrât sã solicite, prin cererea introductivã, LA CEREREA SA, depusã la Tribunalul Bucuresti, în data de 04.07.2012, aplicarea prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, respectiv intentia de a intra în reorganizare pe baza unui plan de restructurare economicã si financiarã care va fi depus în derularea procedurii. Este important de mentionat cã procedura insolventei prevede mai multe etape: reorganizarea judiciarã sau falimentul. Cererea poate fi introdusã de cãtre societate sau de cãtre un creditor. Aceastã procedurã legalã dã posibilitatea tuturor societãtilor comerciale aflate în dificultate, care se confruntã cu blocaje financiare în activitatea curentã, care întâmpinã greutãti în asigurarea capitalului circulant necesar, în rambursarea creditelor si achitarea obligatiilor bugetare – fiind afectate în special societãtile care au fãcut investitii – sã îsi reorganizeze activitatea, dacã, evident, solicitã acest lucru, sau sã intre în faliment si sã le fie vândute bunurile. Precizãm încã o datã cã deschiderea procedurii s-a fãcut la cererea SC IRIS COMPANY SA (si nu la solicitarea vreunui creditor), solicitându-se în mod expres aplicarea primei etape, respectiv reorganizarea judiciarã, conform planului de restructurare. Prin aplicarea acestei proceduri legale, societatea îsi va restructura si rentabiliza activitatea, timp de 3 ani. Activitatea societãtii se va desfãsura normal, fiind suspendatã orice actiune de executare silitã împotriva societãtii, existând posibilitatea realã de a depãsi aceste probleme financiare prin continuarea si chiar extinderea activitãtilor de productie si comert pe care le desfãsurãm în prezent, inclusiv prin mentinerea locurilor de muncã a celor peste 200 de salariati care îsi desfãsoarã activitatea în prezent în societatea noastrã. SC IRIS COMPANY SA a derulat, începând cu anul 2004, ample proiecte de investitii în capacitãtile de productie de panificatie si morãrit, cât si în magazinele proprii, aceste proiecte culminând cu finalizarea, în anul 2009, a celei mai mari investitii a sa, modernizarea morii de grâu de mare productivitate din Bârlad, cu o capacitate de procesare de 200 de tone de grâu în 24 de ore. Aceastã investitie a necesitat eforturi financiare mari din partea societãtii, totodatã beneficiind si de finantare partialã nerambursabilã din fondurile Uniunii Europene, prin Programul SAPARD. În realizarea acestei investitii de mare anvergurã, de ultimã tehnologie, au fost achizitionate utilaje, echipamente si instalatii de la firma germanã BUHLER, cel mai mare producãtor de utilaje de morãritpanificat ie la nivel mondial. În prezent, moara este complet automatizatã, în ea lucrând doar sase salariati, printre avantajele investitiei numãrându-se reducerea cheltuielilor cu energia electricã si cu personalul si obtinându-se produse de calitate superioarã, în special fãinã de grâu la standarde europene. Totodatã, aceastã investitie a fost si este deosebit de beneficã pentru societate si pentru întreaga comunitate, fiindcã ea constituie un semn al stabilitãtii si o premisã a dezvoltãrii viitoare a societãtii noastre. Îi asigurãm pe toti colaboratorii nostri cã suntem un partener puternic, stabil si credibil. Îi rugãm, pe aceastã cale, sã facã abstractie de rãutãtile venite din partea unora care, prin activitatea lor din ultimii ani, au demonstrat cã nu stiu decât sã denigreze, primind comenzi clare în acest sens. Dealtfel, unii dintre cei care si-au fãcut un adevãrat “crez” din a pãta imaginea SC IRIS COMPANY SA au fost salariati ai societãtii, beneficiind din plin de avantajele oferite de acest statut. Le aducem la cunostintã cã, pentru încercãrile lor de denigrare a societãtii, de decredibilizare a celui mai mare producãtor din industria de morãrit-panificatie din judetul Vaslui, vor fi actionati în instantã, daunele cerute fiind proportionale cu prejudiciile financiare si de imagine create.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu