Aceeasi Mãrie, cu altã… denumire, la Husi!

Barlad Online

Ieri, consilierii judeteni au aprobat proiectul de hotãrâre privind schimbarea denumirii Grupului scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi. Noua denumire a institutiei va fi Scoala Profesionalã Specialã “Sfânta Ecaterina” Husi, începând cu anul scolar 2012-2013, datoritã faptului cã unitatea pregãteste personal de specialitate în meserii cerute pe piata muncii din judet.
Consiliul de Administratie al Grupului Scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi a solicitat Consiliului judetean Vaslui schimbarea denumirii unitãtii în Scoala Profesionalã Specialã “Sfânta Ecaterina” Husi. Unitatea de învãtãmânt a fost înfiintatã în urmã cu aproape 50 de ani, în 1963, ca scoalã profesionalã pentru deficienti mental, aflatã în subordinea aceluiasi minister, sub denumirea de Scoala Profesionalã Specialã nr. 22 Husi. Din anul scolar 1973-1974 unitatea a trecut în subordinea Ministerului Muncii
sub aceeasi denumire, iar din anul scolar 1978-1979, ca urmare a reorganizãrii învãtãmântului profesional special, scoala a primit denumirea de Scoala Profesionalã nr. 7 Husi. Ulterior, prin Ordinul nr.135 din 2 august 1991 al Secretariatului de Stat pentru Handicapati, acestei scoli i s-a atribuit denumirea de Scoala Profesionalã Husi,
având dublã subordonare, atât fatã de Inspectoratele de Stat Teritoriale pentru Handicapati, cât si fatã de Ministerul Învãtãmântului. Din anul scolar 1996-1997, prin planurile de scolarizare aprobate anual de Inspectoratul scolar Judetean Vaslui, unitatea de învãtãmânt a început sã pregãteascã si absolventi ai învãtãmântului gimnazial de masã, functionând cu douã forme de pregãtire profesionalã, respectiv învãtãmânt profesional special si învãtãmânt profesional de masã, cu specializãrile cuprinse în nomenclatorul calificãrilor profesionale aflate în aria de interes a unitãtii. Între anii 2002-2010, acestei unitãti de învãtãmânt i-au fost atribuite mai multe denumiri. Astfel, în 2002, prin Hotãrârea Consiliului judetean Vaslui nr. 23/2002, scoala a primit denumirea de Scoala Profesionalã “Sfânta Ecaterina” Husi. La 1 septembrie 2003, prin efectul legii, Scoala Profesionalã “Sfânta Ecaterina” Husi a devenit Scoala de Arte si Meserii “Sfânta Ecaterina” Husi, pentru ca, în 2010, în baza Ordinului M.E.C.T.S/A.R.A.C.I.P. nr.3254/2010, unitatea sã primeascã denumirea de Grupul Scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi (pentru elevi cu deficientã mintalã).
La Husi se pregãtesc viitori barmani
“În anul scolar 2012-2013, prin propunerea planului de scolarizare, Grupul scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi va functiona cu 13 clase (cu un numãr aproximativ de 120 elevi), învãtãmânt special, nivelul 2 de calificare, având ca domenii de pregãtire Industrie textilã si pielãrie, Constructii instalatii si lucrãri publice, si Turism si alimentatie, iar procesul instructiv-educativ se va desfãsura în 14 sãli de
clasã, 12 ateliere de scoalã, douã laboratoare (textile si constructii), un laborator A.E.L., un laborator informaticã, un laborator informaticã destinat numai elevilor cu C.E.S., o salã de sport si un teren de sport amenajat. În acest moment, Grupul scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi pregãteste elevi în domeniile Industrie textilã si pielãrie, Constructii instalatii si lucrãri publice, Turism si alimentatie. Începând din anul 2010 s-a obtinut autorizarea provizorie ARACIP pentru nivelul 3 de calificare, corespunzãtor ciclului superior al liceului, fiind cuprinsã în Reteaua scolarã conform OMECTS nr.3254/2010 cu denumirea de Grupul scolar Tehnic “Sfânta Ecaterina” Husi, (pentru elevi cu deficientã mintalã). Având în vedere aceste aspecte si Ordinul M.E.C.T.S. nr.6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitãtilor de învãtãmânt din sistemul
national de învãtãmânt preuniversitar, cu modificãrile si completãrile aduse de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3283/17.02.2012, nivelul cel mai înalt de învãtãmânt scolarizat de aceastã unitate de învãtãmânt, corespunzãtor învãtãmântului special pentru elevi cu deficientã mintalã usoarã si medie este scoala profesionalã specialã”, a explicat Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu