Vin subventiile!

Barlad Online

În sedinta de Guvern, din data de 6 martie 2013, a fost aprobatã Hotãrârea Guvernului privind plata sumelor aferente schemelor de plãti directe si mãsurilor de piatã în agriculturã, atât pentru culturile agricole, cât si pentru crescãtorii de animale care au depus cereri în acest sens anul trecut. Cel mai probabil, pânã la sfârsitul lunii aprilie, în conturile agricultorilor vor intra sumele aferente subventiilor, bani mai mult decât necesari înfiintãrii culturilor agricole din acest an sau pentru sustinerea zootehniei.
Fermierii si crescãtorii de animale care au depus cereri de subventie anul trecut vor primi, în perioada urmãtoare, sumele aferente schemelor de sprijin în agriculturã. Zilele acestea, MADR va aloca Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) sumele necesare decontãrii contravalorii schemelor de plãti unice pe suprafatã (SAPS) aferente anului agricol 2012 -2013, precum si a mãsurilor de piatã si interventie în piatã derulate prin APIA. Astfel, cei peste 30 de mii de fermieri vasluieni, la care se adaugã alti 1690 cereri pentru 225149 ovine si caprine, si peste 8200 crescãtori de animale vor avea la dispozitie banii necesari lucrãrilor agricole din aceastã primãvarã. Este vorba de acei fermieri care au depus cereri în cadrul schemei de platã unicã pe suprafatã (SAPS), a plãtilor nationale directe complementare (PNDC), pentru culturi în teren arabil, sau pentru culturile de in si cânepã pentru fibrã, tutun, hamei sau sfeclã de zahãr, sau a schemei de platã separatã pentru zahãr, schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montanã, plãtile compensatorii pentru mãsurile de dezvoltare ruralã, plus crescãtorii de bovine, ovine si caprine. Urmeazã ca în perioada urmãtoare sã se acorde si ajutorul financiar pentru sectorul viti-vinicol, restructurarea/reconversia plantatiilor viticole, sustinerea primelor de asigurare, ajutor financiar pentru grupurile de producãtori din sectorul legume-fructe, ajutorul specific acordat producãtorilor de lapte de vacã din zonele defavorizate, ajutorul specific pentru îmbunãtãtirea calitãtii din sectorul de agriculturã ecologicã, programul national apicol, programul de încurajare a consumului de fructe în scoli, lapte în scoli. Prin acelasi act normativ, s-a hotãrât ca, similar anilor anteriori, începând cu data de 16 octombrie 2013, în conformitate cu reglementãrile europene, fermierii care vor depune cereri de ajutor financiar pentru campania agricolã 2013 – 2014 vor putea beneficia de avans din subventiile aferente.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu