Asistenta socialã înghite jumãtate din bugetul judetului Vaslui

Barlad Online

Din rãu în mai rãu! Sãrãcia ne-a costat 98.200 mii lei. Acesta este pretul pe care l-a plãtit judetul Vaslui pentru întretinerea copiilor si adultilor asistati sociali. Conform raportului anual prezentat de presedintele Consiliului Judetean Vaslui, în 2012, cheltuielile cu asistenta socialã au reprezentat aproape 50% din totalul veniturilor la bugetul local al judetului.
Asistenta socialã macinã bugetul judetului Vaslui în conditiile în care, de la un an la altul, numãrul celor care devin beneficiari ai acestui serviciu creste, în timp ce bugetul judetului înregistreazã scãderi substantiale. Raportul de activitate, prezentat sãptãmâna trecutã de presedintele Consiliului Judetean aratã cã în continuare asistenta socialã înghite cea mai mare parte din bugetul local. În 2012, institutia a alocat acestui “capitol”, nici mai mult, nici mai putin de 46,7% din totalul veniturilor la bugetul local al judetului Vasui, mai exact, valoarea totalã a fondurilor s-a cifrat la 98.200 mii lei, în conditiile în care conducerea judetului a avut la dispozitie, în total, putin peste 210.000 mii lei pentru toate cheltuielile judetului. “În anul 2012, veniturile bugetului local al judetului Vaslui au înregistrat o scãdere substantialã, ajungând la valoarea de 180.763 mii lei, fatã de 214.505 mii lei în anul anterior. Pe lângã acestea, judetul Vaslui a mai dispus de surse financiare provenite si din venituri în afara bugetului, în sumã de 29.500 mii lei, astfel fondurile totale aflate la dispozitia Consiliului Judetean au fost în anul 2012 de 210.263 mii lei” aratã raportul semnat de Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui. Practic, copiii statului si adultii asistati social au fost întretinuti cu jumãtate din banii cu care a trãit întreg judetul un an de zile. Investitiilor în sãnãtate, autoritãtile le-au atribuit 11.889 mii lei, iar învãtãmântului 22.717 mii lei, sumã din care cei mai multi bani au ajuns cãtre cele 4 unitãti pentru învãtãmânt special din judet si cãte programul “Cornul si laptele”. La polul opus, cenusãreasa bugetului pe anul trecut a fost “protectia mediului”, capitol la care au fost cheltuiti putin peste 8.000 mii lei.
Sãrãcia transformã DGASPC-ul într-un sac fãrã fund
Din fondurile pe care autoritãtile judetene îl pun an de an la bãtaie pentru asistenta socialã cele mai mari sume ajung la Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui si la centrele de asistentã medico-socialã de la Bãcesti, Codãiesti si Ghermãnesti. Conform raportului presedintelui CJ Vaslui, cu cei 98.200 mii autoritãtile au reusit sã tinã la limita decentei traiul a 258 de copii, beneficiari ai serviciilor de tip rezidential, a peste 2400 de copii, majoritatea plasati la unul din cei 1481 asistenti maternali din judet, a 2194 de copii cu handicap, la care se mai adaugã alti peste 18.000 de copii, cazuri sociale care au avut nevoie de asistenta si supravegherea celor de la DGASPC Vaslui. Bineînteles, lista celor care într-un fel sau altul sunt în responsabilitatea autoritãtilor locale continuã cu 353 de adulti, oameni care pe parcursul anului trecut au solicitat institutionalizarea într-una din institutiile de profil din subordinea CJ Vaslui, în total la finalul anului, în sistemul rezidential fiind înregistrati 610 adulti, în timp ce alti 227 beneficiau de asistentã în ambulatoriu. De asemenea, statisticile prezentate în raportul CJ aratã cã, în decembrie 2012, numãrul total al persoanelor cu handicap, beneficiare de mãsuri de protectie socialã si plãti speciale era de 12.829, cu 300 de persoane mai mult decât indicau statisticile la finele lui 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu