Fermierii sunt asteptati la APIA

Barlad Online

Pe 1 martie a luat startul campania de depunere a cererilor de sprijin pe suprafatã, SAPS 2013, campanie care va dura pânã pe 10 iunie, cu observatia cã dosarele depuse dupã data de 15 mai vor fi penalizate cu 0,1%/zi întârziere din valoarea subventiei. Schemele si mãsurile de sprijin pe suprafatã sunt finantate din Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) si din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale MADR. Anul trecut, 30380 fermieri vasluieni au depus cereri de subventie.
Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a demarat pe vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor de platã pentru schemele/mãsurile de sprijin pe suprafatã. Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafatã, fermierii trebuie sã depunã la Centrele APIA, în intervalul 1 martie -15 mai 2013, o singurã cerere de platã. Pentru cererile de platã depuse începând cu data de 15mai, se vor aplica penalitãti de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare de întârziere. Dupã data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este admisã la calculul plãtii pentru anul în curs. Pot beneficia de mãsurile de sprijin pe suprafatã persoanele fizice sau juridice care exploateazã terenul agricol pentru care solicitã plata, în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, administratori în cadrul asociatiilor în participatiune etc. Dacã proprietarul a dat terenul în arendã, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafata respectivã va fi acordat celui care lucreazã terenul. Sunt eligibile la platã exploatatiile cu suprafata de cel putin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minimã a parcelei trebuie sã fie de cel putin 0,1 hectare. Mãsurile de sprijin pe suprafatã pe care agricultorii vasluieni le pot accesa constau în schema de platã unicã pe suprafatã (SAPS), plãtile nationale directe complementare (PNDC), pentru culturi în teren arabil, sau pentru culturile de in si cânepã pentru fibrã, tutun, hamei sau sfeclã de zahãr, schema de platã separatã pentru zahãr, schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montanã si plãtile compensatorii pentru mãsurile de dezvoltare ruralã. La nivelul judetului Vaslui, anul trecut au fost depuse 30380 cereri de subventii, pentru o suprafatã de 256 mii ha teren agricol din care 152000 ha sunt administrate de cãtre 405 fermieri mari, 104000 ha fiind lucrate de 29975 fermieri mici care au în folosintã suprafate sub 50 ha.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu