42 de acte violente au loc în fiecare zi în unitãtile de învãtãmânt din România

Barlad Online

Deputatul bârlãdean doctorul Tudor Ciuhodaru va depune un proiect legislativ ce vizeazã reducerea violentei în unitãtile de învãtãmânt si cele sanitare. Proiectul legislativ prevede instalarea în aceste institutii a butonului de panicã destinat alertãrii mai rapide a autoritãtilor în caz de incidente care pot pune în pericol siguranta elevilor, a profesorilor sau a personalului medical. Deputatul considerã cã instalarea acestor dispozitive va creste siguranta în unitãtile sanitare si de învãtãmânt întrucât scurteazã timpul de interventie al politiei, pompierilor si ambulantei si descurajeazã actele antisociale. “42 de acte violente au loc în fiecare zi în unitãtile de învãtãmânt din Romania! Doar în 2012 s-au înregistrat la inspectorate 15.358 de cazuri de violentã în scoli. Cele mai multe cazuri de violentã sunt în Bucuresti si judetele Iasi, Timis, Cluj, Bistrita-Nãsãud, Vaslui, Bihor, Constanta, Bacãu, Prahova, Mures, Hunedoara, Vâlcea, Sãlaj si Neamt. Infractionalitatea în scoalã îmbracã forme din ce în ce mai diverse: violenta fizicã (6.275 de acte de violentã fizicã usoarã, 143 de acte de violentã fizicã gravã), încãlcarea normelor convietuirii sociale (2.509 cazuri), acte contra bunurilor elevilor (3.261 de înselãciuni, tâlhãrii, distrugeri), acte împotriva libertãtii (1.603 de amenintãri, santaje, lipsiri de libertate) sau acte contra sãnãtãtii publice (373 de cazuri de consum de alcool, detinere, consum de stupefiante, trafic cu substante interzise). În spitale, situatia este similarã. În fiecare zi, personalul medical este amenintat, bãtut sau înjunghiat. În fiecare zi existã situatii de risc ce ar putea fi descurajate sau rezolvate fãrã victime dacã politia ar fi rapid anuntatã. Practic, instalarea acestor dispozitive permite, cu costuri minime, apelarea mai rapidã a serviciului 112, scurtarea timpului de interventie a politiei, pompierilor si ambulantei si, implicit, descurajarea unor acte antisociale având drept consecintã cresterea sigurantei în scoli si spitale.” a precizat dr. Tudor Ciuhodaru, deputat de Bârlad.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu