Vanduti la banci

Barlad Online

 Banii judetului se duc pe dobânzi si rate la bãnci
DATORI Bugetul sãrac al judetului, pentru anul 2013, aprobat de consilierii USL si PP-DD, se va duce, în cea mai mare parte, la bãnci, pentru plata dobânzilor si a reîntregirii liniei de credit, si pe salariile functionarilor institutiilor din subordinea CJ. În schimb, în ceea ce priveste cheltuielile aprobate prin buget pentru institutiile sau societãtile din subordinea Consiliului Judetean Vaslui, se asigurã bani doar pentru douã treimi din necesarul cerut. Aproape 40% din întreg bugetul judetului, respectiv peste 1590 miliarde lei vechi din buget sunt destinati plãtii dobânzilor si restituirii de sume la linia de credit de 65 milioane euro contractatã de CJ Vaslui în vederea investitiilor nerealizate nici în ziua de azi.
Abia ieri, vineri 29 martie, mult mai târziu ca în alti ani, a fost aprobat bugetul local al judetului Vaslui, buget mai auster ca pânã acum, si care, la rubrica venituri, prevede suma de 284,4 milioane lei, din care doar 82,14 milioane lei de la bugetul de stat, în schimb, în ceea ce priveste cheltuielile, suma alocatã pentru acest an este de 299,53 milioane lei, diferenta provenind din excedentul bugetar al anului trecut. În ceea ce priveste cheltuielile, 53,3 milioane lei sunt destinate plãtii salariilor angajatilor institutiilor din subordinea CJ Vaslui, pentru bunuri si servicii necesare bunei functionãri a acestor institutii suma de 35,2 milioane lei, în timp ce pentru rambursãri de credite aferente liniei de credit deschise în vederea realizãrii de investitii, mare parte din ele nici pânã acum realizate, este prevãzutã suma de 115,12 milioane lei, la care se adaugã alte dobânzi în valoare de 4,6 milioane lei. Mare parte a banilor prevãzuti pentru rambursãri de credite se referã la cele douã mari obiective de mediu propuse de ani buni de conducerea Consiliului Judetean Vaslui, si a cãror realizare abia este la început, respectiv “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti”, si “a proiectului “Sistem integrat de management a deseurilor solide în judetul Vaslui”, pentru care, în acest an, se vor plãti dobânzi în valoare de 1,38 milioane lei, rate în sumã de 69,67 milioane lei si comisioane bancare de nu mai putin de aproape 2 milioane lei. Deci, din buzunarele vasluienilor, în loc sã se repare drumurile judetene sau sã se realizeze alte obiective de interes public, vor fi îngrãsate conturile bãncilor! Tripleta Buzatu – Mihalachi – Bichinet nici mãcar nu poate arunca vina pe vechea guvernare, câtã vreme tot cei trei s-au aflat la conducerea judetului în ultimii 9 ani! De altfel, cei cinci consilieri PDL au fost singurii s-au abtinut de la vot la adoptarea proiectului de buget aferent anului 2013 motivând exact acest lucru, faptul cã aproape 40% din sumele avute la dispozitie de CJ pentru acest an vor merge pe plata împrumuturilor bancare.
Buget de austeritate
Conform declaratiilor lui Marin Nistor, directorul economic al CJ, fãcute în plenul sedintei, fatã de alti ani, în 2013 doar trei mari proiecte vor fi finantate de CJ, din împrumuturi, respectiv finalizarea reabilitãrii Spitalului Judetean de Urgentã, proiectul privind managementul deseurilor solide, si finalizarea drumului judetean Vaslui-Iasi, în rest, cererile de fonduri pentru investitii au fost aprobate doar la 67% din necesar. “Totalul surselor bugetare de la bugetul local este, în cea mai mare parte, din veniturile fiscale încasate la nivelul judetului Vaslui, doar 20% fiind preluãri de la bugetul de stat, prin sume defalcate din TVA, impozit de venit, etc. Bugetul din acest an este constrâns sã functioneze la parametri minimi pentru toate institutiile subordonate CJ, de aceea se va pune un accent esential pe cofinantarea proiectelor cu finantare nerambursabilã europeanã, care este, considerãm noi, calea cea mai eficientã de folosire a resurselor. În acest an, finantarea totalã a proiectelor atrase de la UE este de peste 500 milioane lei, de aceea vom asigura cofinantare de circa 138 milioane lei prin linia de credit existentã la dispozitia CJ, o parte din bani pentru reîntregirea liniei de credit urmând a se întoarce prin rambursãri de la proiectele implementate”, a încercat sã le explice consilierilor judeteni, directorul economic Marin Nistor. Tot conform expunerii lui Nistor, s-a încercat asigurarea resurselor financiare pentru plata salariilor pentru institutiile si companiile din subordinea CJ. “Toate institutiile subordonate au în buget bani pentru salarii pentru întreg anul 2013, cu exceptia Spitalului Judetean de Urgentã, care are un deficit de 7,5 milioane lei, aferent plãtii salariilor personalului pe ultimele douã luni ale acestui an. Este mai usor de fundamentat suplimentarea plafonului pentru o singurã unitate, în plus, la aceastã orã, spitalul nu are contractele încheiate pentru serviciile prestate cãtre CJAS, DSP sau programele nationale de sãnãtate”, explică Marin Nistor, cel care este si presedintele consiliului de administratie al spitalului judetean. Dat fiind bugetul auster din acest an si nevoia de finantare a proiectelor începute, vicepresedintele Vasile Mihalachi a tinut sã tragã un semnal de alarmã la adresa directorilor institutiilor prezenti în salã: “Atentie cu cheltuielile, atentie cu deplasãrile, atentie la fiecare ban folosit. Acestia sunt banii! Nu veniti sã mai cereti altii, cã nu sunt de unde!”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu