Primarul municipiului Bârlad a refuzat sã aprobe mitingul cetãtenilor bârlãdeni, ce urma sã se desfãsoare în data de 04 aprilie 2013

Barlad Online

Comunicat de presã

Grupul de Initiativã al Societãtii Civile Bârlãdene
Primarul municipiului Bârlad a refuzat sã aprobe mitingul cetãtenilor bârlãdeni, ce urma sã se desfãsoare în data de 04 aprilie 2013, ziua nationalã a luptei împotriva gazelor de sist, si care ar fi trebuit sã fie a cincea manifestare de protest împotriva extragerii gazelor de sist prin fracturare hidraulicã în judetul Vaslui.
Grupul de Initiativã al Societãtii Civile Bârlãdene aduce la cunostinta opiniei publice cã, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991, la solicitarea cetãtenilor municipiului Bârlad si a celor din comunele judetului Vaslui, a depus la Primãria Bârlad o cerere prin care solicita aprobarea unui miting de protest, în data de 04 aprilie 2013, la orele 16.00, precedat de douã marsuri, începând cu orele 15.30, respectiv dinspre Confectia si Grãdina Publicã spre Centru Civic. Scopul acestui miting era protestul împotriva explorãrii/exploatãrii perimetrelor cu zãcãminte de hidrocarburi lichide sau gazoase prin fracturare hidraulicã si solicitarea anulãrii licentelor exclusive de explorare si exploatare pentru zona EV 2 Bârlad, precum si pentru toate perimetrele concesionate din România. Ca raspuns la adresa nr. 4586/01.03.2013, dl. primarului, Constantin Constantinescu, ne comunicã faptul cã nu se aprobã acest miting, pentru motivul cã ora 15.30 este ora la care prin marsurile executate se deranjeazã activitatea institutiilor publice aflate pe traseu iar transportul public ar fi perturbat prin dispersarea mijloacelor de transport pe directiile laterale fatã de comunicatia principalã. Tinem sã reamintim cã mitingurile anterioare (22 martie si 26 aprilie 2012) sau marsurile (15 sep 2012 si 27 februarie 2013) au fost organizate si s-au desfãsurat în aceleasi conditii ca si cel solicitat pentru 04 aprilie 2013, inclusiv din punct de vedere al orei sau traseelor de deplasare. Poate ar fi de explicat de cãtre primarul municipiului Bârlad, dl. inginer Constantin Constantinescu opiniei publice cum manifestãrile civice anterioare (22 martie, 26 aprilie 2012 si 15 sep 2012) ale cetãtenilor au fost aprobate fãrã rezerve iar mitingul care se dorea a se desfãsura pe data de 04.04.2013 a fost refuzat! În numele tuturor membrilor comunitãtilor vizate de viitoarele explorãri/exploatãri ale gazelor din sist, membrii Grupului de Initiativã al Societãtii Civile din Bârlad îsi exprimã profunda indignare, surprindere si nemultumire si nu pot întelege cum, un primar care declarã cã este alãturi de populatia care l-a ales si luptã alãturi de aceasta pentru apãrarea vietii oamenilor, le poate refuza bârlãdenilor o actiune de protest, tocmai în ziua nationalã a luptei împotriva gazelor din sist. Aceastã manifestare nu isi mai avea rostul în conditiile în care actuala guvernare si-ar fi respectat promisiunea din campania electoralã, aceea de a interzice explorarea/explotarea gazelor din sist. Oare viata noastrã si a copiilor nostri nu mai conteazã?
Cu stimã,
Grupul de Initiativã al Societãtii Civile din Bârlad
Gabriel Milan SAVA – doctor în geologie
Vasile LÃIU – protopop de Bârlad
Lulu FINARU – notar
Violeta COZAR – inginer
Neculai ROTARU – general de brigadã ( rz )
Ovidiu TIRON – inginer
Ioan IGESCU – inginer
Anda IRIMESCU – inginer
Toni LUNGU – întreprinzãtor
Cristina CANEPÃ – profesor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu