A început bãtãlia pentru gradatiile de merit

Barlad Online


Între 15 martie si 11 aprilie cadrele didactice care doresc sã obtinã gradatii de merit pot depune dosarele care contin documentele justificative privind activitatea lor la Registratura Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ). Gradatiile de merit reprezintã 25 la sutã din valoarea salariului de bazã si vor fi acordate pe o perioadã efectivã de cinci ani. Anul trecut, au obtinut gradatie de merit, la nivelul judetului, 273 de cadre didactice.
Anul acesta au apãrut mai multe modificãri ce vizeazã modul de calcul al numãrului beneficiarilor, criteriile de acordare a puncatajului, categoriile de beneficiari, precum si responsabilitãtile institutiilor implicate în aplicarea prevederilor acestui ordin. Accentul cel mai important în acordarea bonusului financiar la gradatia de merit va fi pe activitatea la clasa a dascãlilor si mai putin pe performante în inovarea didacticã managerialã. De precizat cã fisa cadru de punctaj pentru personalul didactic în privinta criteriilor activitãtilor complexe cu valoare instructiv – educativã, care în 2012 avea o pondere de 50 la sutã din punctaj, acum va avea o pondere de 80 la sutã. Mai mult, criteriul privind performante deosebite în inovarea didacticã – managerialã va avea o pondere de doar 10 la sutã, iar cel privind participarea la proiecte va fi de 5 la sutã. În final, criteriul privind cresterea prestigiului unitãtii de învãtãmânt de cãtre profesor va fi de 5 la sutã. Spre deosebire de anii trecuti, deplina responsabilitate privind calculul numãrului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si încadrarea în numãrul de locuri revine inspectorului scolar general, Directiei generale pentru resurse umane si retea scolarã nationalã din cadrul Ministerului Educatiei revenindu-i sarcina de a verifica si a propune, dacã este cazul sanctiuni. Verificarea dosarelor de cãtre membrii comisiei de organizare a concursului se va realiza în perioada 25 aprilie – 3 mai. Aceastã etapã va fi urmatã de cea de verificare a dosarelor în prezenta liderilor de sindicat din învãtãmânt, etapã ce se va desfãsura tot în perioada 25 aprilie – 3 mai. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluãrilor se va face în perioada 8 – 11 mai, urmând ca afisarea acesteia la avizierul Inspectoratului sã se facã în data de 13 mai. Profesorii nemultumiti de punctajele obtinute vor avea posibilitatea sã depunã contestatii în perioada 15 – 17 mai, validarea rezultatelor finale fãcându-se pe 26 mai. Tabelul nominal cu personalul didactic nominalizat pentru obtinerea gradatiilor de merit va fi înaintat Ministerului Educatiei, care va emite ordin de acordare a acestora. Potrivit calendarului stabilit prin metodologie, profesorii vor intra în posesia drepturilor ce le revin odatã cu obtinerea gradatiei de merit, adicã începând cu data de 1 septembrie. Ei vor fi remunerati suplimentar la salariu pentru o perioadã de cinci ani. Metodologia prevede cã acest concurs al gradatiilor de merit este deschis tuturor cadrelor didactice care au acumulat o vechime de minim patru ani la catedrã si care au obtinut performante notabile cu elevii la concursurile si olimpiadele judetene, nationale si chiar internationale. De asemenea, ei trebuie sã fi obtinut în perioada 1 septembrie 2008 – 31 august 2012 calificativul “Foarte bine”. Anul trecut, au obtinut gradatie de merit, la nivelul judetului, 273 cadre didactice. Desi, initial, Ministerul Educatiei aprobase 184 de gradatii, numãrul acestora a fost suplimentat cu încã 89, cifra reprezentând 70% din numãrul total al dosarelor depuse la nivelul judetului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu