Vasluienii, obligati sã-si asigure locuintele!

Barlad OnlineDesi printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti s-a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a Ordinului prin care proprietarii trebuie sã îsi asigure locuintele pentru riscurile si sumele asigurate prevãzute în Legea nr. 260/2008, prin încheierea unei polite obligatorii, firmele de asigurãri anuntã cã nu vor suspenda aceastã obligatie. Asta înseamnã cã zecile de mii de proprietari de apartamente si case din judetul Vaslui sunt obligati sã meargã la firmele de asigurãri sã-si facã politele de asigurare, în caz contrar urmând sã fie amendati.
Decizia Curtii de Apel Bucuresti, prin care s-a dispus admiterea în parte a cererii de suspendare a executãrii Ordinului CSA nr. 15/2012 si a Normelor privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren si inundatiilor, reprezintã o primã fazã procesualã si nu este o decizie irevocabilã. Comisia pentru Supravegherea Asigurãrilor precizeazã cã modificarea legislatiei secundare emisã în aplicarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor vizeazã atingerea obiectivului principal stabilit de legiuitor, respectiv protectia fondului locativ din România împotriva riscurilor de cutremur, inundatii si alunecãri de teren. “Prin mãsurile adoptate, CSA a avut în vedere respectarea legislatiei în vigoare si aplicarea acesteia de cãtre toate societãtile de asigurare în mod unitar, pentru implementarea cu succes a proiectului initiat si finantat de Banca Mondialã. Studiile Bãncii Mondiale au arãtat cã locuintele si, implicit, populatia României au o expunere majorã la riscurile de cutremur, inundatii si alunecãri de teren. Comisia a avut în vedere acoperirea riscurilor de catastrofã la nivel national, fãrã a interzice încheierea asigurãrilor facultative, în scopul protejãrii intereselor asiguratilor.”, se mentioneazã într-un document oficial. În acest context, CSA recomandã proprietarilor de locuinte sã verifice conditiile contractuale ale politelor facultative, iar “dacã acestea sunt de tip proportional sau prevãd francize pentru cele trei riscuri de catastrofã naturalã (cutremur, inundatii si alunecãri de teren), atunci obligatia de a-si asigura locuintele, conform prevederilor legii, nu este îndeplinitã”. Potrivit noilor norme ale CSA, începând cu data de 1 septembrie 2012, proprietarii de locuinte trebuie sã îsi asigure locuintele în primul rând pentru riscurile si sumele asigurate prevãzute în Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecãrilor de teren si inundatiilor, prin încheierea unei polite obligatorii. Prima de asigurare se plãteste integral si anticipat cu cel putin 24 de ore înainte de începerea valabilitãtii PAD, astfel: 20 euro pentru constructiile cu destinatia de locuintã de tip A sau 10 euro pentru constructiile cu destinatia de locuintã de tip B.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu