Calendarul probelor si etapele repartizãrii în licee

Barlad Online

Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 14 iunie 2013, iar în perioada 17-19 iunie va avea loc înscrierea la evaluarea nationalã, potrivit Ordinului privind organizarea si desfãsurarea acestei testãri în anul scolar 2012-2013.
Evaluarea nationalã din 2013 a elevilor din clasa a VIII-a se va desfãsura la aceleasi discipline ca cele din acest an, elevii vor sustine examenele sub supraveghere video, iar repartizarea computerizatã în licee va avea loc în trei etape. Candidatii vor sustine probele scrise în 25 iunie la Limba si literatura românã, în 26 iunie la Limba si literatura maternã si în 27 iunie la Matematicã. Rezultatele vor fi afisate în 29 iunie, pânã la ora 16.00, iar contestatiile vor fi depuse între orele 16.00 si 20.00. În perioada 30 iunie – 2 iulie vor fi solutionate contestatiile, iar în 3 iulie vor fi afisate rezultatele finale. Calendarul de desfãsurare a evaluãrii nationale pentru elevii clasei a VIII-a în anul scolar 2012-2013 a fost aprobat prin Ordin al ministrului Educatiei. Si la evaluarea nationalã din 2013 elevii vor fi supravegheati în sãlile de examen cu camere video. De asemenea, sãlile în care se descarcã si se multiplicã subiectele, precum si cele în care se preiau si se depoziteazã lucrãrile scrise trebuie sã aibã camere de supraveghere. Programele pentru disciplinele la care va fi sustinutã evaluarea nationalã din 2013 sunt aceleasi cu cele din ultimii doi ani, respectiv cele aprobate în 2010 prin ordin al ministrului Educatiei. Notele obtinute de elevi la evaluarea nationalã vor conta la admiterea în liceu. Admiterea în învãtãmântul liceal în 2013 se va desfãsura conform aceleiasi metodologii de organizare si desfãsurare ca si cea din anul scolar 2011-2012. Pregãtirile pentru admiterea la licee vor începe în 31 ianuarie 2013 si se vor încheia în 8 iulie. Pânã în 19 iunie, fiecare scoalã va transmite cãtre comisia de admitere judeteanã si, respectiv, cea a municipiului Bucuresti baza de date cu mediile generale de absolvire a elevilor clasei a VIII-a, lista corigentilor, repetentilor, a celor cu situatie neîncheiatã si a celor exmatriculati. Comisiile de admitere vor trimite, pânã în 21 iunie, Comisiei Nationale de Admitere baza de date cu mediile generale de absolvire a elevilor clasei a VIII-a. Pânã în 4 iulie, Comisia Nationalã de Admitere va retransmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia pe fiecare judet. Pânã în 5 iulie va fi afisatã în fiecare scoalã lista candidatilor, în ordinea descrescãtoare a mediilor. Totodatã, vor fi completate de cãtre secretariatele scolilor fisele de înscriere cu datele absolventilor, mediile generale de absolvire, notele si mediile obtinute la evaluarea nationalã si mediile de admitere si va fi anuntatã ierarhia absolventilor. Pânã în 8 iulie vor fi eliberate fisele de înscriere pentru candidatii care participã la admitere în alt judet. Elevii care vor sã candideze la liceele vocationale sau cei care vor sã participe la probele de verificare a cunostintelor de limbã modernã sau maternã se pot înscrie în perioada 27- 29 mai, urmând sã sustinã testãrile în 30 mai – 1 iunie. Rezultatele vor fi afisate în 3 iunie si în aceeasi zi vor fi depuse contestatiile, urmând ca rezultatele finale sã fie afisate în 4 iunie. Locurile speciale pentru candidatii romi vor fi afisate în 15 mai, iar cererile de înscriere pentru acestea pot fi depuse pânã în 21 iunie. Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi va avea loc în perioada 8-10 iulie. Înscrierea si repartizarea candidatilor pentru învãtãmântul special va avea loc în perioada 11-13 iulie. Repartizarea computerizatã în licee va avea loc în trei etape. În prima etapã de admitere se pot înscrie candidatii din seria curentã, precum si cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânã la data începerii cursurilor anului scolar 2013 – 2014. Din 5 pânã în 10 iulie vor fi completate optiunile în fisele de înscriere de cãtre absolventii clasei a VIII-a si de cãtre pãrintii acestora, asistati de diriginti, si vor fi verificate fisele editate de calculator, pentru corectarea eventualelor greseli. Dupã ce baza de date va fi verificatã de Comisia Nationalã de Admitere, în 16 iulie va avea loc repartizarea computerizatã a absolventilor înscrisi în prima etapã. Listele cu candidatii vor fi afisate în 17 iulie la scolile în care elevii au învãtat si la liceele la care au fost repartizati, iar pânã în 26 iulie pot fi depuse dosarele de înscriere. A doua etapã de admitere va avea loc în perioada 17 iulie – 1 august, pentru candidatii din seria curentã, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani pânã la data începerii cursurilor anului scolar 2013 – 2014. În perioada 17-22 iulie vor fi completate fisele de optiuni de cãtre candidatii care nu au participat la prima repartizare si de cãtre cei care au rãmas nerepartizati. Repartizarea computerizatã a candidatilor din etapa a doua de admitere va avea loc în 25 iulie, în aceeasi zi urmând sã fie afisate listele la scoli si licee. Candidatii repartizati vor putea depune dosarele de înscriere la licee în perioada 25-26 iulie. În 26 iulie, liceele vor transmite situatia locurilor rãmase libere în urma neînscrierii candidatilor admisi în cele douã etape, iar în perioada 29 iulie – 1 august vor fi rezolvate, de cãtre comisia judeteanã de admitere, situatiile speciale, respectiv cele privind candidatii care nu si-au depus dosarele de înscriere în termen si cei care nu au participat la primele douã etape. În etapa a treia de admitere în licee, repartizarea computerizatã va avea loc în 5-6 august, pentru elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizati în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevãzutã de metodologie sau care si-au încheiat situatia scolarã mai târziu. Pentru învãtãmântul seral si cel cu frecventã redusã, admiterea este programatã în perioada 1 mai – 26 iulie. Înscrierea la învãtãmântul seral sau cu frecventã redusã a candidatilor din seriile anterioare va avea loc în 23 si 24 iulie, iar repartizarea candidatilor, în perioada 24-26 iulie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu