Mecena, medic si misionar Teodorescu

Barlad Online

La sfârsitul sãptãmânii trecute, în sala de activitãti a Bibliotecii Judetene «Nicolae Milescu Spãtarul» Vaslui a avut loc lansarea cãrtii «Mecena, medic si misionar Teodorescu», volum editat la Editura Musatinia, din Roman, sub semnãtura lui Gheorghe A. M. Ciobanu Volumul este un omagiu adus dr. Constantin Teodorescu, importantã personalitate culturalã a Bârladului si întregii Moldove, sustinãtor moral si financiar al artei, în egalã mãsurã colec- tionar si donator, întemeietor al uneia dintre cele mai prolifice fundatii culturale.
De o calitate graficã excelentã, volumul este o carte de suflet, un omagiu adus unui bun prieten al autorului, plecat mult prea devreme dintre noi, dr. Constantin Teodorescu. „Salut cu cordialitate gestul bârlãdenilor de a-l onora prin editarea unei cãrti despre spiritul timpului si al valorilor ca pe un gest de tandrete fatã de un mare intelectual al Moldovei si nu numai…“, spune criticul Valentin Ciucã în prefat a cãrtii. Cartea vorbeste despre o viatã pusã în slujba semenilor, atât ca medic, dar mai ales ca iubitor al artelor, pe care dr. Teodorescu le-a colec- tionat cu frenezie s le-a oferit institutiilor de culturã cu un altruism greu de înteles de unii concetãteni, care, spune autorul, „priveau, cu mirare, aceastã „risipã“ de donatii, de rezidiri si de „concentrãri“ impresionante, bibliofile si numismatice.“ Si, mai spune autorul: „În întreaga sa viatã, a respectat dominantul „a fi“, dar, în schimb, a înlocuit pe „a avea“ cu neauxiliarul „a face“. Ceea ce a realizat acesta în câteva decenii depãseste media pe secol. Dacã n-ar fi zburat spre moarte, ar fi continuat sã dãruiascã vietii valori mai mari de spirit“. Din volumul dedicat dr. Teodorescu nu lipsesc fotografiile si datele biografice. Nãscut pe 30 septembrie 1939, la Murgeni, a urmat studiile liceale la Colegiul „C-tin Rosca Codreanu“, din Bârlad, a continuat cu Facultatea de Medicinã, la Iasi, si obtine specialitate chirurgie generalã la Spitalul „Sf. Spiridon“. Profeseazã la Iasi, Bârlad, dar si la Tecuci. În 1985, contribuie major la înfiintarea Sectiei de Numismaticã a Muzeului Judetean „Stefan cel Mare“ Vaslui, iar în anul 1989 doneazã aceluiasi muzeu 70 de lucrãri de artã si realizeazã o salã sacrã, cu icoane, cãrti religioase si obiecte de cult. Tot în acel an, doneazã Muzeului Bârlad 152 de lucrãri de artã, din care 30 de tablouri semnate de pictorul Corneliu Baba. În 1991, înfiinteazã „Fundatia Culturalã Constantin Teodorescu“, prin care desfãsoarã o intensã activitate culturalã. Ca medic, om de culturã si intelectual are articole în publicatiile locale „Observator T“, „Semnal“, „Tecuciul Cultural“ si „Pãreri Tutovene“. A înfiintat si patronat publicatiile „Bârladul“ si „Bârladul cultural“. În 1995, i se acordã titlul de Cetãtean de Onoare al Municipiului Bârlad. Din functia de consilier local, presedinte al Comisiei de Culturã, desfãsoarã o intensã activitate culturalã. Este cel care pune sufletul pentru realizarea statuii lui Al. I. Cuza în orasul în care locuieste, iar în 15 ianuarie 2012, la initiativa sa si prin donatia colectei sale, se inaugureazã Centrul Mihai Eminescu. S-a stins din viatã la 17 august 2011, rãpus de cancer. „Constantin Teodorescu… A fost. A dat. S-a dat. S-a dus… Cât curge-vor prin alibi ape, se va reaminti ce-a fost… Mecena, Medic si Misionar…“, scrie Gheorghe A. M. Ciobanu în cartea sa omagialã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu