Elevii si studentii, asteptati la Casa de Pensii

Barlad Online

Doar 194 din 1193 elevi vasluieni care beneficiazã de pensie de urmas si-au depus, la Casa Judeteanã de Pensii Vaslui, adeverinte care sã ateste continuarea studiilor. În cazul în care, pânã cel târziu pe data de 10 octombrie, nu vor face acest lucru, riscã sã li se suspende plata pensiei de urmas, cel putin pânã la reglementarea situatiei. Acest lucru este valabil si pentru studentii care nu vor depune, în perioada 1 – 9 octombrie, adeverinte eliberate de facultatea la care sunt înscrisi.
În aceste zile, elevii care au vârsta de minim 16 ani si beneficiazã de pensie de urmas, trebuie sã prezinte la Casa Judeteanã de Pensii Vaslui adeverinte care sã ateste continuarea studiilor. Începând cu 1 octombrie, si studentii aflati în aceeasi situatie trebuie sã facã acelasi lucru, respectiv sã depunã adeverinte din care sã rezulte cã urmeazã cursurile unei institutii superioare de învãtãmânt. Data limitã pentru depunerea actelor este 10 octombrie, în caz contrar plata pensiei de urmas se suspendã pânã la intrarea în legalitate, respectiv pânã la depunerea adeverintelor de elev sau student, cel putin pentru luna octombrie. În cazul în care, din anumite motive, se depãseste acest termen limitã, plata pensiei de urmas se va relua dupã depunerea adeverintei respective, începând cu luna urmãtoare, iar plata retroactivã a drepturilor bãnesti se va face ulterior. În judetul Vaslui, din totalul de 11640 persoane beneficiare de pensii de urmas, 1123 sunt tineri care trebuie sã prezinte adeverinte de elev sau student pentru a beneficia în continuare de acest drept. “Pânã la data prezentului comunicat – 21.09.2012 – doar 194 elevi, respectiv 17% dintre beneficiari au depus aceste documente. Pânã la termenul limitã anuntat, respectiv 10 octombrie 2012, toti elevii si studentii aflati în aceastã situatie, trebuie sã depunã adeverintele de elev/student pentru noul an scolar / universitar, în caz contrar, pensiile de urmas vor fi suspendate de la platã începând chiar cu luna octombrie 2012.”, anuntã conducerea CJP Vaslui. Adeverintele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Vaslui, se anexeazã si cuponul de pensie, trebuie sã continã obligatoriu denumirea institutiei de învãtãmânt, numele si prenumele beneficiarului, tipul de învãtãmânt si faptul cã a fost emisã pentru anul de studiu 2012-2013. Beneficiarii pensiei de urmas sunt sotul supravietuitor sau copii, în vârstã de pânã la 16 ani. Dacã îsi continuã studiile într-o formã de învãtãmânt organizatã potrivit legii, copiii pot primi în continuare pensie de urmas, pânã la terminarea studiilor, dar fãrã a depãsi vârsta de 26 de ani. În total, în judetul Vaslui sunt 11640 beneficiari ai acestui tip de indemnizatie, dintre care 9503 sunt din sectorul de stat si 2137 din sectorul agricol. O situatie mai specialã, în cazul copiilor, este cea în care, pânã a împlini vârsta de 16 ani, respectiv 26, în cazul în care-si continuã studiile, au suferit o invaliditate, caz în care au dreptul la pensie de urmas. În sistemul public de pensii, se poate cumula pensia de urmas cu alte venituri provenite din situatii pentru care asigurarea este obligatorie, în conditiile legii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu