Sotul învãtãtor intrã în greva foamei pentru sotia educatoare

Barlad Online

Pavel Feraru, învãtãtor la Scoala Tutova, a intrat, ieri, în greva foamei pentru a-si apãra sotia, educãtoare la aceeasi scoalã. Învãtãtorul îl acuzã pe Gheorghe Susnea, directorul Scolii Tutova, cã i-a detasat sotia la altã grãdinitã, folosindu-se de “criterii subiective”. Dascãlul sustine cã sotia sa este foarte bolnavã si nu poate face navetã. În ceea ce îl priveste pe directorul Gheorghe Susnea, acesta ne-a spus cã repartizarea posturilor s-a fãcut în baza unor punctaje stabilite de comisia de mobilitate.
Începând de ieri, învãtãtorul Pavel Feraru, de la Scoala cu clasele I-VIII Tutova, a intrat în greva foamei. Pentru ca protestul sãu sã aibã un impact maxim, dascãlul s-a hotãrât ca, zilnic, sã facã naveta la Vaslui si sã picheteze Institutia Prefectului. Motivul protestatarului profesional si familial în egalã mãsurã: a intrat în greva foamei pentru a-si apãra sotia, educatoare la aceeasi unitate de învãtãmânt, de abuzurile conducerii scolii. Înarmat cu un steag tricolor si cu mai multe pancarte, învãtãtorul ne oferã imediat motivele care îl îndeamnã sã protesteze. “Gheorghe Susnea, directorul Scolii Tutova, vrea sã o mute la altã grãdinitã pe sotia mea, care este educatoare la Scoala Tutova. Satul Crivesti, unde vrea sã o detaseze, este la sase kilometri de Tutova, iar sotia mea nu poate rezista la navetã pentru cã are cinci boli, iar unul dintre diagnostice confirmã o problemã la inimã”, ne-a declarat învãtãtorul. Pavel Feraru este învãtãtor la clasele I-IV, dar are studii superioare si poate preda si ca profesor. Sotia sa, Mariana Feraru, are 58 de ani si o vechime totalã în învãtãmânt de 34 de ani. “Am intrat în greva foamei din cauza mãsurilor luate de directorul Scolii Tutova. El a fãcut o evaluare, iar sotia mea a obtinut un punctaj mai mic decât criteriile profesionale solicitate. Însã, a fãcut aceastã evaluare pe niste criterii care au dezavantajato pe sotia mea. Spre exemplu, directorul a solicitat niste cursuri de perfectionare pe care sotia mea nu le-a fãcut pentru cã, în acea perioadã, a fost la spital. Anul trecut, a cãzut la scoalã, si a stat cu o mânã în ghips timp de 40 de zile. Directorul are o clicã în Scoala Tutova, mai putin în Scoala Bãdeana, de care nu se debaraseazã”, a precizat Pavel Feraru. Profesorul a mai spus cã a discutat cu directorul Scolii Tutova si i-a spus cã sotia sa are cinci probleme de sãnãtate, rãspunsul primit fiind acela cã “nu îl intereseazã problemele de sãnãtate ale sotiei mele”.
Directorul Susnea: «S-a aplicat regulamentul!»
Contactat telefonic, Gheorghe Susnea, directorul Scolii Tutova, a precizat cã la unitatea de învãtãmânt pe care o conduce au fost sapte posturi de educatoare, din care douã s-au restrâns în perioada ianuarie – februarie. Pentru reducerea posturilor s-a utilizat o fisã de punctaj, iar în ordine descrescãtoare, douã educatoare de la scollie Bãdeana si Crivesti au pãrãsit posturile si sau transferat la alte unitãti scolare. Cele cinci posturi de educatoare au fost redistribuite la nivelul Scolii Tutova: douã posturi la Bãdeana, unul la Crivesti, unul la Tutova I si un pos la Tutova II. Petru acestã repartizare, dosarele de la Comisia de mobilitate au primit un punctaj conform unor criterii stabilite oficial. În ordinea descrescãtoare a punctajelor, cele cinci educatoare si-au ales unitãtile de învãtãmânt în care urmeazã sã activeze. Educatoarea clasatã pe locul întâi a ales sã lucreze la unitatea Tutova I, iar Mariana Feraru, aflatã pe locul patru, conform punctajului, a ales sã lucreze la aceeasi grãdinitã. Directorul Scolii din Tutova a subliniat cã la repartizare s-a aplicat regulamentul existent, iar în ceea ce priveste starea de sãnãtate a educatoarei Mariana Feraru, a precizat cã si educatoarea care a primit postul de la Tutova I este blonavã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu