DSVSA Vaslui trage un semnal de alarmã: “Protejati-vã animalele!”

Barlad Online

Fenomenele meteorologice extreme din ultima vreme, temperaturi ridicate, ploi abundente pot afecta starea animalelor din fermele comerciale si din gospodãriile private, dacã proprietarii acestora nu le asigurã conditiile necesare de sigurantã si bunãstare. Specialistii Directiei Sanitar-Veterinarã si Pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui avertizeazã crescãtorii de animale din judet cu privire la obligatia asigurãrii unor mãsuri de profilaxie generalã, profilaxie specificã si de ecarisare a teritoriului în scopul prevenirii aparitiei si limitãrii extinderii bolilor la animale si a transmiterii acestora la oameni. În scopul prevenirii si limitãrii aparitiei unor boli, dr. Decebal Sãraru, directorul executiv al DSVSA Vaslui, a declarat cã echipe constituite de specialisti ai institutiei în colaborare cu Unitãtile Locale de Sprijin ale Centrului Local de Combatere a Bolilor întreprind în acestã perioadã mãsuri de identificare a locatiilor unde pot fi adãpostite animalele în conditii sigure în cazul manifestãrii unor conditii meteo extreme, de asigurare a stocurilor de furaje si apã potabilã pentru situatii de urgentã, precum si mãsuri de asigurare a efectuãrii imediate (atunci când este cazul) a activitãtii de colectare si neutralizare a cadavrelor de animale în cel mai scurt timp posibil. În colaborare cu medicii veterinari de liberã practicã din judet, acestia asigurã stocuri de produse farmaceutice de uz veterinar de strictã necesitate în cazul unor situatii deosebite. “Echipe de specialisti ai DSVSA Vaslui verificã în permanentã modul în care detinãtorii de animale din judet, atât exploatatiile de tip gospodãresc cât si exploatatiile comerciale asigurã conditiile de protectie si bunãstare a animalelor si colaboreazã cu medicii veterinari de liberã practicã la efectuarea actiunilor sanitar-veterinare obligatorii pentru asigurarea sãnãtãtii animalelor, vacinarea anticãrbunoasã a bovinelor, ovinelor, caprinelor si cabalinelor, vaccinarea pãsãrilor împotriva Bolii de Newcastle, pseudopesta aviarã, prelevarea de probe de sânge pentru depistarea brucelozei bovine, etc. De asemenea, amintim detinãtorilor de animale faptul cã sunt asigurate de la bugetul de stat numai actiunile sanitar-veterinare efectuate la animalele care sunt identificate si înregistrate în baza nationalã de date, în conditiile legii” a adãugat Decebal Sãraru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu