Încã 93 de candidati din judetul Vaslui «picati» la Bac!

Barlad Online

În urma neprezentãrii la proba de competente digitale, 93 de candidati din judet se pot considera respinsi la Bac-ul 2012. Asta dupã ce, la proba oralã de limba românã, au lipsit si, implicit, nu vor promova examenul 85 de candidati. Tinerii vor putea participa la celelalte probe ale Bacalaureatului, însã fãrã sanse de a fi admisi. Potrivit metodologiei, acestora nici mãcar nu li se calculeazã media generalã, întrucât regulamentul prevede cã absolventii trebuie sã fi sustinut atât cele trei probe scrise, cât si pe cele trei probe de competente. Acestia vor mai avea o sansã la sesiunea din august-septembrie a examenului, când vor putea participa doar la materiile la care au lipsit. Cât despre nivelurile de competent e atinse de candidatii prezenti la probã, rezultatele nu aratã prea rãu. Din cei 3.021 de absolventi de liceu înscrisi, doar 2.928 au primit si certificat de utilizator. Concret, 862 dintre ei au obtinut nivelul „experimentat“, 680 nivelul „avansat“, 808 nivelul „mediu“ si 522 nivelul „începãtor“. Alti 56 nu au primit certificat, întrucât au obtinut punctaje în intervalul 0-11, însã pentru cã au fost prezenti la probã, tot au sanse sã promoveze Bac-ul. De mentionat cã, de ieri si pânã pe 27 iunie, 2.982 de candidati sunt asteptati sã sustinã proba de evaluare a competent elor la o limbã de circulatie internat ionalã. Alti 88 si-au echivalat proba prin certificate lingvistice de tip Cambridge. Prima probã scrisã, programatã pe 2 iulie, este cea la limba si literatura românã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu