Bani europeni, disponibili pentru tinerii fermieri vasluieni

Barlad Online

PROIECTE În perioada 1 – 30 iunie se desfãsoarã ultima sesiune de depunere a proiectelor pe mãsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, nu doar din acest an, dar si din Programul National de Dezvoltare Ruralã 2007 – 2013 din acest an. Suma totalã disponibilã, la nivel national, este de aproape 121 milioane euro.
Suma care se poate acorda unei noi exploatatii, conduse de un fermier în vârstã de maxim 40 ani este de maxim 40.000 euro. Subventiile care se acordã pot fi folosite si pentru cumpãrarea de noi terenuri, pentru constructia de spatii de depozitare, ori de solarii sau achizitionarea de utilaje agricole, astfel ca, în termen de cinci ani, sã creascã valoarea exploatatiei. Pânã la aceastã datã, în judetul Vaslui au declarate eligibile peste 200 de proiecte pentru finantare, fiind acordati în medie circa 20.000 de euro pe proiect, în diverse sectoare, culturã de câmp, zootehnie sau apiculturã. Conditia principalã pentru accesarea acestei mãsuri este ca conducãtorul sau seful de exploatatie sã aibã vârsta de maxim 40 de ani si sã înfiinteze pentru prima datã o astfel de exploatatie, fie prin înfiintarea fermei, fie prin preluarea prin transfer de proprietate, inclusiv în cazul în care o parte din terenurile si bunurile agricole sunt luate în arendã sau concesiune. Beneficiarii eligibili pentru mãsura 112 “Instalarea tinerilor fermieri” sunt fermieri în vârstã de pânã la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practicã, în principal, activitãti agricole si a cãror exploatatie agricolã are între 6 si 40 UDE, este situatã pe teritoriul tãrii si este înregistratã în Registrul fermelor si Registrul agricol. Pentru ca punctajul acordat dosarului depus sã permitã eligibilitatea în vederea obtinerii finantãrii nerambursabile, tinerii fermieri este bine sã fie membrii unei cooperative sau asociatii de profil, lucru care aduce din start circa 20 de puncte suplimentare. La Agentia de Plãti pentru Dezvoltare Ruralã si Pescuit Vaslui se asteaptã depunerea a circa 100 de dosare pentru accesarea acestei mãsuri de sprijin, inclusiv a unora care au întrunit un punctaj prea mic în sesiunile anterioare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu