Fãrã restrictii la vânzarea porcilor vii în oboare!

Barlad Online

Începând de pe 1 decembrie, crescãtorii de porcine din judet nu mai sunt obligati sã-si vândã animalele vii doar în propria gospodãrie, ci o pot face si în oboare. Restrictia a fost ridicatã de presedintele Autoritãtii Nationale Sanitar- Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, care a emis Ordinul nr. 67 din 26 octombrie 2012. Potrivit actului normativ, comercializarea porcilor vii din gospodãriile populatiei în târgurile si oboarele autorizate sanitar-veterinar ca si miscarea porcilor de la exploatatii nonprofesionale cãtre abator este permisã cu respectarea anumitor conditii.
În primul rând, miscarea porcilor vii cãtre abator, atunci când trec printr- un târg de animale, se poate efectua numai dacã animalele sunt înso- tite de certificatul de sãnãtate, de formularul/documentul de miscare si de documentul privind informatiile pentru lantul alimentar. În cazul exploatat iilor nonprofesionale, la miscarea suinelor vii cãtre unitãti de sacrificare, medicul veterinar de liberã practicã împuternicit ce emite certificatul de sãnãtate îndrumã proprietarul de animale pentru completarea documentului privind informatiile pentru lantul alimentar. În cazul miscãrii animalelor din târg la abator, medicul veterinar de liberã practicã împuternicit, responsabil de activitatea sanitar-veterinarã din târgul de animale, va emite certificatul de sãnã- tate. Certificarea sanitar-veterinarã si notificarea interjudeteanã a miscãrilor de suine între exploatatiile de animale reprezintã o mãsurã de biosecuritate aplicabilã în contextul controlului pestei porcine clasice a suinelor domestice. Certificatele de sãnãtate sunt emise de medicul veterinar de liberã practicã organizat conform legii si împuternicit de Directia Sanitar-Veterinarã si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Costurile certificatelor de sãnãtate sunt suportate de proprietarii de animale, acestea fiind emise pentru una sau mai multe suine ce provin din aceeasi exploatatie si alcãtuiesc un singur lot, sunt îmbarcate în acelasi mijloc de transport, pentru a ajunge în aceeasi destinatie finalã. Dacã animalele vii vor fi transportate într-o exploatatie din alt judet, atunci medicul veterinar împuternicit va solicita de la DSVSA Vaslui avizul interjudetean înainte sã elibereze certificatul de sãnãtate. Porcii vor fi sacrificati în scop comercial numai în abatoare autorizate sanitarveterinar ce sunt monitorizate de reprezentanti ai DSVSA Vaslui. Nu în ultimul rând, carnea provenitã de la suinele crescute în exploatatiile nonprofesionale si cele comerciale este vândutã si procesatã numai prin unitãt i înregistrate, cu respectarea condit iilor generale de igienã, exclusiv pentru piata nationalã. „Porcii din gospodãrii pot fi scosi la vânzare în târgurile si oboarele autorizate si, de asemenea, pot fi sacrificati în abator. Animalele trebuie sã fie crotaliate si supuse unui examen de cãtre medicul veterinar, care va elibera documentele sanitar-veterinare de transport“, ne-a declarat dr. Costel Nitã, directorul executiv al DSVSA Vaslui. Acesta a precizat cã sacrificarea porcinelor provenite din exploatatiile comerciale de tip A sau nonprofesionale se face în abatoarele autorizate sanitar-veterinar din cadrul judet ului, însã trebuie ca aceste abatoare sã nu fie incluse în sistemul canalizat de producere a cãrnii de porc în România, destinatã punerii pe piata Uniunii Europene.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu