Al treilea an de «Magia copilãriei»

Barlad Online

Pentru al treilea an consecutiv, prescolarii din cadrul Liceului Pedagogic „Al. Vlahutã“ Bârlad au fost cooptati sã participe la proiectul educativ „Magia copilãriei“. Scopul proiectului este de a da frâu liber imaginatiei copiilor, de a le dezvolta creativitatea folosind materiale clasice, dar si din mediul înconjurãtor, precum si de a îmbina obiectivele din programele scolare cu imaginatia celor mici. Nu în ultimul rând, se doreste si determinarea celor mici sã iubeascã si sã respecte arta si mediul înconjurãtor, dar si sã socializeze cu alti prescolari si elevi din clasele I-IV si V-VIII. Pe lângã pre- scolarii de la „Pedagogic“, în anul scolar 2012-2013, s-au implicat si alte scoli din Bârlad si din mediul rural. Este vorba despre scolile nr. 6, 7, 8, 9 si 10 din localitate, precum si scolile din Rãdeni, Iana, Ibãnesti, Perieni, Epureni, Averesti si Coroiesti. Pe lângã acestea, au devenit partenere si unitãti scolare din judetele Constanta, Iasi, Vrancea, Galati si Dolj. „Proiectul a fost demarat în anul scolar 2010-2011, însã, pentru cã prescolarii implicati au fost încântati de activitãtile desfãsurate în cadrul proiectului, „Magia copilãriei“ a continuat si în anii urmãtori. Un element de noutate la cea de-a treia editie este si faptul cã, acum, s-a implicat si Centrul Scolar de Educatie Incluzivã «Aurora» Vaslui. Si asta întrucât prescolarii au colaborat de-a lungul timpului cu copii cu cerinte educationale speciale, atât în cadrul activitãtilor zilnice, cât si prin intermediul celor din proiect“, ne-a declarat prof. Luciana Selcovoiu, coordonatorul proiectului. Aceasta a precizat cã, pentru anul 2012-2013, se doreste si organizarea unui concurs judetean si a unuia national, astfel încât sã poatã fi atrase cât mai multe unitãti scolare partenere din judet si din tarã. Totodatã, un alt obiectiv este si implicarea câtor mai multi pãrinti, dar si a comunitãtii locale în dezvoltarea si educarea armonioasã a copiilor, precum si în constientizarea acestora vis-a-vis de nevoile copiilor si a cadrelor didactice în realizarea actului instructiv-educativ. „Urmãrim sã existe o comunicare permanentã între cadrele didactice implicate în proiect, între cadrele didactice si prescolari si elevi, dar si între institutiile de învãtãmânt si pãrinti sau comunitate“, a completat prof. Luciana Selcovoiu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu