Vizitele la rudele internate în spitale nu vor mai fi taxate la poartã

Barlad Online

Ministrul Sãnãtãtii eliminã taxele de vizitare a pacientilor percepute de spitale. Prevederea este doar una dintre multe altele dintr-un Ordin emis recent de dr. Raed Arafat, care reglementeazã astfel, la nivel national, modul de efectuare a vizitelor în spitale. Potrivit actului normativ, perioadele de vizitã în spitale vor fi de luni pânã vineri, între orele 16,00 – 20,00, iar sâmbãtã si duminicã, între orele 10,00 -18,00. În cazul pacientilor în stare criticã sau terminalã, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de orã, familiile pacientilor internati la ATI vor putea nu numai sã-si viziteze bolnavii, ci si sã stea cu acestia sau sã afle evolutia stãrii lor de sãnãtate la orice orã din zi sau din noapte.
Având în vedere cã vizita apartinã torilor în unitãtile sanitare, se desfãsoarã diferit, de la un spital la altul, în functie de decizia conducerii unitãtii, Ministerul Sãnãtãtii a considerat necesar sã reglementeze în mod unitar efectuarea vizitelor la sectiile de terapie intensivã si în celelalte sectii din spital, în functie de particularitãtile structurilor respective. Prima prevedere a Ordinului stabileste orele de vizitã al apartinãtorilor pacientilor internati în spitalele publice. Acestea sunt, de luni pânã vineri, în intervalul orar 16,00 – 20,00, iar în zilele de sâmbãtã si duminicã, între orele 10,00 -18,00. Potrivit actului normativ numãrul de vizitatori, pentru un pacient internat, nu poate fi mai mare de 3-4 persoane în acelasi timp. Vizitarea pacientilor în sectiile ATI este permisã zilnic, doar membrilor familiei, cu conditia ca vizita sã se facã individual sau cel mult douã persoane, cu respectarea procedurilor interne. Totodatã, sectiile ATI au obligatia de a avea un numãr de telefon, prin care se asigurã informarea familiei de cãtre medicul curant sau medicul de gardã, despre starea si evolutia pacientului. Apartinãtorii vor fi informati despre acest numãr de telefon, la internarea sau la transferul pacientului în compartimentul respectiv. În cazul pacientilor în stare criticã sau terminalã, indiferent de sectia în care acestia sunt internati, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de orã, sau poate solicita prezenta permanentã lângã pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, dacã conditiile din sectia respectivã permit acest lucru. În caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurându-se un spatiu adecvat de asteptare, în apropierea compartimentului respectiv. În cazul pacientilor care au un grad redus de mobilitate datoritã patologiei prezentate, accesul unei persoane poate fi permanent. În cazul copiilor internati la ATI, se asigurã prezenta cu caracter permanent a unuia dintre pãrinti, dacã se solicitã acest lucru. În cazul copiilor peste 3 ani, internati în oricare dintre sectiile din spital, în functie de patologie, se poate accepta prezenta unui apartinãtor permanent. Managerii unitãtilor sanitare au obligatia sã afiseze programul de vizite la toate intrãrile în spital, în mod vizibil si accesibil vizitatorilor. Este strict interzisã perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor în unitãtile sanitare publice si pentru cei care au acces permanent. Conducerea spitalului are obligatia de a instrui personalul de pazã propriu si cel al firmelor de pazã, dupã caz, asupra programului de vizite, obtinând o declaratie de la fiecare dintre acestia prin care se angajeazã de a respecta aplicarea programului respectiv si de a nu pretinde sau primi orice fel de atentii, în vederea permiterii accesului în afara programului de vizitã. În cazul încãlcãrii acestor prevederi, se vor aplica sanctiuni administrative, pânã la desfacerea contractului de muncã sau a contractului cu firma de paza, pentru persoana care se face vinovatã. Ordinul se va aplica dupã publicarea în Monitorul Oficial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu