Vine sau nu vine Sfârsitul?

Barlad Online


PSHIHOZÃ Ceva îngrozitor se va întâmpla pe 21 decembrie 2012 sau imediat dupã, au declarat nenumãrati specialisti, argumentând cã aceasta este data care încheie calendarul mayas, cel mai precis din lume. Si asa s-a nãscut psihoza planetarã a apocalipsei, asteptatã sã vinã pe 21 decembrie 2012, adicã mâine! Printre “specialisti”, un cãlugãr lama de la mãnãstirea Gyandrek, de lângã Kailas, cunoscut drept Oracolul Shambalei, a trimis un mesaj cãtre NASA in care spune cã, pe 21 decembrie 2012, Pãmântul va trece prin asa-zisa “zonã zero” a galacticii, potrivit Earth-chronicles.ru.Astfel, pe data de 21 decembrie 2012, ora 6 (meridianul Greenwich), întreg Pãmântul va fi cuprins de întuneric. Va dispãrea soarele si nu vom mai avea nici energie electricã, ceea ce înseamnã cã nu vom mai putea folosi nici cãile de comunicare: telefon, net, tv etc. Pãmântul în aceastã perioadã de timp va trece prin zona zero, adicã “o stare a spatiului unde se stinge si nu poate sã se rãspândeascã nici un fel de energie. Dispare câmpul electromagnetic al tuturor obiectelor”.
EXPLICATIILE PÃRINTELUI GUSÃ
APOCALISPUL din 21 decembrie 2012
Motto “Nu vã este vouã dat sã stiti vremurile si soroacele pe care Tatãl le are sub stãpânirea Sa” (Fapt. Apost. 1,7)
De la cãderea în pãcat, urmatã de pierderea Raiului, protopãrintii nostri. Adam si Eva, si de la ei si pânã astãzi toatã omenirea a rãmas cu imaginea vie a fericirii pe care o trãiserã în Eden. Si de la trimiterea acestora pe pãmânt, sã-l lucreze si sã-l stãpâneascã si pânã la venirea Mântuitorului, acum 2013 ani, lumea a trãit sub zapisul celui rãu (al diavolului) si au creat zeci si sute de zeitãti si idoli si au ridicat sanctuare si capisti idolesti, în nãdejdea izbãvirii de cel rãu. Odatã cu nasterea lui Hristos si mai ales dupã moartea, Învierea si Înãltarea cu trupul la cer, a reînviat în noi toti si convingerea cã Dumnezeu ne-a creat din dragoste, nu ca sã ne piardã, ci ca sã ne mântuiascã. Dar de atunci si pânã astãzi au apãrut acei “prooroci mincinosi”, îmbrãcati în piei de oaie, care, din dorinta de a rãmâne nemuritori în istorie, fie au întemeiat fel si fel de “bisericute”(secte) interpretând BIBLIA dupã capul si mintea rãutãcioasã a fiecãruia, fie anuntând în repetate rânduri sfârsitul lumii. De fiecare datã au rãmas mincinosi si mincinosi vor rãmâne si de data aceasta, pentru cã atunci când Sfintii Apostoli au întrebat pe HRISTOS când va fi sfârsitul lumii le-a rãspuns cã “aceasta nu este dat nici îngerilor si nici Fiului, ci numai Tatãlui”. Iatã deci cã nici IISUS HRISTOS – FIUL LUI DUMNEZEU – nu este în drept, sã stie (si sã anunte) sfârsitul lumii. Or acesti pretinsi “profeti” mincinosi se pretind a fi mai ceva decât Hristos. De fapt despre un sfârsit al lumii, ne vorbeste atât stiinta, cât si credinta. Cum? Ne rãspunde si stiinta si credinta. Dacã altã datã a pierit omenirea prin apã (potopul lui Noe), de data aceasta va pieri prin foc. Când? NU ne rãspunde nici stiinta si nici credinta, adicã nici Sfintii Pãrinti si nici Sfânta Scripturã. Totusi, în Cartea Sfântã gãsim mai multe semne premergãtoare sfârsitului. Vor apãrea “semne în soare, în lunã si în stele” (Ev. Luca XXI.25), fiind vorba de eclipse; vor cãdea fulgere din cer care se vor preface în praf si cenusã, vor fi cãderi de stele, rãzboaie si vesti de rãzboaie, vor fi revãrsãri de ape si cutremure de pãmânt, se vor înmulti rãutãtile pe pãmânt si se va judeca frate cu sorã, tatã cu fiu, toate popoarele se vor crestina, inclusiv poporul evreu, va apãrea pe cer semnul Fiului Omului (Sfânta Cruce), vor apãrea profeti mincinosi care vor zice: Iatã Hristos este aici si acolo. Sã nu-l credeti. Când vor fi toate acestea? Tot MÂNTUITORUL HRISTOS ne spune: “Când mlãdita de mãslin înverzeste stiti cã primãvara este aproape. Asa si voi, când se vor împlini toate acestea, sã stiti cã sfârsitul este aproape”. Si ca sã fim si realisti si optimisti, putem afirma cu toatã convingerea si fãrã teama de a fi mintiti, cã o parte dintre acestea au fost de când e lumea (oameni rãi, eclipse si cutremure, rãzboaie si prooroci mincinosi), altele se împlinesc sub ochii nostri, dar mai sunt destule care nu s-au arãtat încã. Între acestea convertirea la crestinism a tuturor poparelor, inclusiv a evreilor, apoi arãtarea Sfintei Cruci pe cer. Desi nu putem sã nu fim de acord si cu faptul cã Dumnezeu le poate împlini pe toate acestea într-o clipitã. La Dumnezeu nu existã timp pentru cã “mia de ani e ca ziua de ieri” si “ceea ce este cu neputintã la oameni este cu putintã la Dumnezeu”, care acolo unde voieste, biruieste si legile firii.
Asadar, oameni buni stati linistiti, nu vine niciun sfârsit. Asteptati Crãciunul si celelalte sãrbãtori ca si în anii trecuti pentru cã nu se va întâmpla nimic deosebit. Desi e bine pentru fiecare dintre noi sã trãim împãcati cu Dumnezeu, cu noi însine si cu aproapele nostru tot timpul, ca si cum ziua de azi sau cea de mâine ar fi ultima zi. Adicã sã fim pregãtiti oricând de plecare. Si fericit cel ce va putea rosti împreunã cu psalmistul David: “gata este inima mea Dumnezeule, gata este inima mea”. Asteptati Crãciunul si Anul Nou si celelalte sãrbãtori în pace, în liniste, în bucurie deplinã si lãsati Lui Dumnezeu sã hotãrascã soroacele si anii. Nu-i treaba noastrã, a pãmântenilor, indiferent cine credem cã suntem, în ce domenii lucrãm, câte doctorate avem sau câte diplome de inventii am dobândi. Si-apoi e bine sã ne reamintim cã Dumnezeu ne-a creat din dragoste, nu pentru a ne pierde, ci ca cã ne mântuiascã. Si dacã El nu ia mãsuri împotriva noastrã atunci când noi gresim, uneori chiar strigãtor la cer, pentru a ne acorda timp de pocãintã, pentru cã “nu vrea moartea pãcãtosului ci intoarcerea lui”, adicã vrea ca toti sã se mântuiascã si la cunostinta adevãrului sã vinã. Or, pilda cu drahma sau cu oaia cea pierdutã, când a lãsat pe cele 99 si s-a dus dupã cea cu numãrul o sutã, înseamnã cã si aceasta trebuie sã revinã la staul si sã facã voia Lui. Si cel de al o sutãlea poate fi oricare dintre noi. De aceea El ne asteaptã si azi si mâine si poimâine si iatã cã asteaptã de peste 2000 de ani si mai asteaptã încã, pânã ajungem la cunostinta adevãrului. Si aceasta numai si numai din dragoste pentru cã cea mai frumoasã si cea mai scurtã si cea mai cuprinzãtoare si cea mai convingãtoare formulã datã vreo datã lui Dumnezeu o gãsim tot în Cartea Sfântã: “Dumnezeu este dragoste” si cel care petrece în dragoste rãmâne în Dumnezeu si Dumnezeu rãmâne în el si cu el în vecii vecilor AMIN. Si pentru cã Sfintele Sãrbãtori si noul an bat la usa fiecãruia vã zicem: iar noi locului ne tinem, cum am fost asa rãmânem, si cu colinde de Crãciun sã aveti un an mai bun, cu bucurie, pace, liniste si sãnãtate LA MULTI ANI 2013!
Arhim. dr. Stefan Gusã

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu