Postasii vasluieni îsi sãrbãtoresc astãzi ziua

Barlad Online

9 Octombrie – Ziua Mondialã a Postei
Ziua de 9 Octombrie a fost stabilitã ca Zi Mondialã a Postei pentru a marca data la care s-a înfiintat Uniunea Postalã Universalã. În urmã cu 138 ani la Berna (Elvetia) a luat fiintã Uniunea Postalã Universalã. România a fost unul din cei 22 de membri fondatori, fiind reprezentatã de Directorul General al Postelor George Lahovary (1838 – 1909 ). Dupã retragerea de la conducerea Postei, George Lahovary, împreunã cu I.C. Brãtianu si Grigore C. Tocilescu, au publicat „Marele dictionar geografic al României „ 1838 – 1902.
Documente ce atestã existenta serviciilor postale pe teritoriul tãrii si judetului nostru.
Primul document privind existenta serviciilor postale pe teritoriul tãrii noastre este „Hristovul”, dat de domnitorul Mircea cel Bãtrân în anul 1399. Si în judetul Vaslui a fost o activitate intensã pe linia activitãtilor postale. Acest lucru este atestat si de etimologia unor localitãti din judet cum ar fi Posta Elan – comuna Vutcani, Posta Bârladului, Posta Cismelelor.
Astãzi, serviciul postal este o parte importantã a vietii de zi cu zi a fiecãrei persoane , fiind cel mai accesibil mijloc de comunicare. Cele 190 de tãri membre ale Uniunii Postale Universale formeazã cea mai mare retea fizicã de distribuire din lume.
Rep: Cum întâmpinã postasii vasluieni Ziua Mondialã a Postei ?
Nicutã Marcu: Este ziua în care ne simtim mai mult ca oricând parte din marea familie mondialã a postasilor.
În amintirea zilei de 9 Octombrie 1874, încercãm la nivel judetean sã marcãm cât de cât acest eveniment în conditii deosebit de grele pentru Posta Românã. Stiti si dvs. din mass-media despre situatia economicã în care a fost adusã Posta Românã de cei care au condus-o în ultimii ani. Ziua de 9 Octombrie este declaratã zi liberã pentru toti postasii. Vom asigura însã servicii postale cu personal redus astfel încât cei care ne stiu zilnic aproape sã nu ne simtã lipsa.
Rep: În ce situatie se gãseste Posta Românã în prezent ?
Posta Românã este într – un moment zero.
Nicutã Marcu: Se fac eforturi mari pentru stabilizarea economicã a C N POSTA ROMÂNÃ si pentru achitarea datoriilor enorm de mari. Este foarte greu pentru cã moralul personalului e la pãmânt, nu mai au încredere în nimeni.
Rep: Care sunt punctele tari ale Postei Române si de ce ar apela vasluienii la serviciile acestei institutii ?
Nicutã Marcu: Functionãm într-o piatã concurentialã durã, în conditiile în care multe firme de curierat (cu oameni grei în spate) cu o retea „subtire”, fãrã personal pregãtit etc., încearcã sã preia prin tot felul de trucuri servicii ale Postei Române de multe ori încãlcând legea.
Punctele tari ale Postei Române sunt traditia, reteaua postalã si reteaua umanã. Reteaua postalã numitã si „comoara” Postei Române îsi dã zilnic examenul în relatia cu institutiile statului, agenti economici privati si cetãtenii acestei tãri. Clientii nostri se pot baza întotdeauna pe servicii sigure.
Rep: Mai are Posta Românã un viitor având în vedere situatia economicã actualã si piata concurentialã?
Chiar si în aceste conditii suntem cei mai tari si cei mai buni?
Nicutã Marcu: Postasii iubesc POSTA precum îsi iubesc familia. Sunt convinsi cã cei care astãzi conduc destinele acestei institutii de suflet a poporului român si care provin tot din marea familie a comunicatiilor vor gãsi calea cea bunã pentru a pãstra reteaua postalã. Fiecare guvern trebuie sã protejeze POSTA statului. De secole, ca institutie strategicã, POSTA a mers mânã în mânã cu istoria noastrã nationalã, nãscutã din nevoia voievozilor de a-si transmite poruncile în tarã si pãsul la marile Porti. Chiar dacã trãim în era comunicatiilor electronice, ce s-ar face un stat dacã nu ar avea o retea postalã viabilã în situatii de exceptie ?
Rep: Ce mesaj transmiteti postasilor vasluieni de Ziua Mondialã a Postei ?
Nicutã Marcu: Sã fie convinsi cã Posta Românã are viitor.
Dragi postasi, vã multumesc pentru sacrificiile pe care numai voi stiti cã le faceti în prezent pentru a-i asigura buna functionare si a-i pãstra imaginea nepãtatã!
Vã felicit pentru modul în care vã îndepliniti îndatoririle, indiferent de vreme, de distantã, anotimp si de lipsuri!
Vã felicit pe fiecare pentru cã faceti parte din cea mai legatã breaslã si din marea familie a lucrãtorilor postali din întreaga lume! Pentru a nu uita cã misiunea voastrã este de suflet, vreau sã închei cu o strofã din Imnul Postasilor: “Când frâul distantei te apasã/ Aduni universul sub pas/ Si zilnic în fiece casã/ O parte din suflet îti lasi”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu