FURT DE UN MILIARD DE LEI LA EPISCOPIA HUSI

Barlad Online

 Adevãrul a iesit la ivealã, în sfârsit
IATÃ ADEVÃRUL.. O expertizã contabilã fãcutã în mare secret, la cererea magistratilor vasluieni, în cazul celor trei preoti din Episcopia Husilor care au reclamat modul în care li s-au retinut ilegal diverse sume de bani, timp de opt ani, aratã cã sefii Episcopiei ar fi “usurat” bugetele celor trei cu suma de peste un miliard de lei vechi. La Patriarhie se discutã despre situatia de la Vaslui si se cautã o rezolvare cât mai amiabilã, departe de ochii presei.
DOCUMENTE… Peste un miliard de lei vechi, bani care au ajuns în conturile Episcopiei Husilor în doar câtiva ani. Aceasta este valoarea prejudiciului suferit de cei trei preoti care s-au rãsculat împotriva nedreptãtilor fãcute de mai-marii Episcopiei, în frunte cu Episcopul Corneliu. Preotii Lucian Botez, Dumitru Turcanu si Ion Modiga au fost furati de fatã de fostul protopop Petru Ioan, fapte de care, sustin sursele noastre, nu ar fi strãin însusi PS Corneliu, Episcopul Husilor. “Nimeni nu are curajul sã vorbeascã în Episcopie, pentru cã, altfel, riscã sã fie caterisit. Nu ai voie sã spui ce se petrece în interior, dar lucrurile sunt foarte grave. Noi nu am cerut decât sã se respecte legea, nu ne-am opus nimãnui, asa cum suntem acuzati.”, spune unul dintre preotii pe care PS Corneliu vrea sã-i scoatã din Biserica Ortodoxã. Grav este cã, sustin sursele noastre, Episcopul Husilor nu a dispus nicio anchetã pentru a vedea lantul minciunilor din Episcopia pe care o conduce, ceea ce duce la ideea cã stie toate aceste ilegalitãti si le acoperã. “Cred cã sefii Bisericii Ortodoxe Române urmãresc cu atentie cazul de la Vaslui. Dacã Prea-Sfintia Sa nu a fãcut aceastã anchetã, înseamnã cã este pãrtas la ilegalitãti, iar Prea-Fericitul Pãrinte Patriarh ar trebui sã ia mãsuri, sã restabileascã legalitatea. Pentru o astfel de faptã, riscã sã fie schimbat din fruntea Episcopiei.”, spune un preot contactat de reporterii VRN.
În urma studierii unor documente, expertul contabil angajat de instantã a constatat cã statele de plata întocmite de angajator pentru cei trei preoti nu respectau sumele înscrise în carnetul de muncã, retinerile fãcându-se la salariul minim pe economie (în special pentru anul 2003), la care se adãugau sporurile cuvenite. Expertul nu a putut stabili o logicã în stabilirea salariului de încadrare de pe statele de platã, ceea ce înseamnã cã în Episcopia Husilor practica retinerilor din salarii este o obisnuintã, chiar si acum. La salariile preotilor în cauzã s-au fãcut retinerile cãtre bugetul de stat (stopajul la sursã si obligatiile angajatorului) în baza statelor de platã aflate la dosarul cauzei si virate la bugetul de stat. Interesant este cã, verificând documentele în baza cãrora s-au fãcut viramentele, s-a descoperit cã pânã în anul 2005 sunt ordine de platã efectuate prin bancã în numele tuturor parohiilor de cãtre Protopopiatul Fãlciu, iar începând cu anul 2006 cu chitante de numerar cãtre Trezorerie în numele fiecãrei parohii. Pentru perioada 2003-2005, când plãtile la buget se fãceau în numele Protopopiatului Fãlciu, expertul contabil nu a putut identifica pe fiecare parohie plãtile cãtre bugetul de stat, ci doar acolo unde existau bonuri de platã în registrele de casã ale celor trei parohii. Începând cu anul 2006, plãtile s-au efectuat cu numerar tot de cãtre Protopopiatul Fãlciu, dar în numele fiecãrei parohii, inclusiv pentru contributia angajatorului la sprijinul salarial (bani primiti odatã cu primirea sprijinului de la Secretariatul de stat pentru culte). S-a constatat cã se tãia de pe chitantã aceastã contributie, urmând ca acei trei preoti care s-au revoltat sã-si prindã la registrul de casã în limita disponibilitãtilor suma rezultatã ca si salariu cuvenit, adicã stopajul la sursã si contributia angajatorului pentru partea din fonduri proprii. Sumele ridicate de cei trei preoti, conform documentelor studiate, sunt urmãtoarele: Turcanu Dumitru – 22.297,54 lei, cu retineri buget stat în sumã de 27.947,95 lei; Botez Lucian – 17.122,70 lei (retineri buget stat – 20.748,69 lei); Modiga Ion – 33.118,00 lei (retineri buget stat – 37.982,70 lei).
La Episcopia Husilor, nu te întreabã nimeni dacã vrei sã fii în CAR. Esti obligat!
Expertului contabil i s-a prezentat un proces verbal încheiat în data de 21 octombrie 2004, la Protopiatul Fãlciu, înregistrat la Episcopia Husilor, din cuprinsul cãruia rezultã importanta C.A.R-ului intern. “Toti angajatii (preotii si ceilalti salariati ai Episcopiei, n.r.) devin implicit membri C.A.R odatã cu angajarea”, se constatã din actele oficiale. “Acest document contravine cadrului legal care spune cã pentru a deveni membru C.A.R oricare salariat trebuie sã-si dea acceptul. Altfel de documente din care sã rezulte calitatea de membri C.A.R a pãrtilor vãtãmate nu au fost puse la dispozitie expertului contabil.”, se aratã în expertizã, ceea ce demonstreazã rãutatea si sfidarea de care dau dovadã sefii Episcopiei atunci când vine vorba de respectarea legilor statului român. Ceea ce a socat cu adevãrat, datã fiind amploarea scandalului popesc, este modul în care se fac statele de platã în Episcopia Husilor. “La dosarul de urmãrire penalã s-au depus de cãtre reprezentantii Episcopiei Husilor state de platã întocmite pentru preotul Turcanu Dumitru pentru perioada 1.08.2002-1.10.2011, pentru preotul Botez Lucian pentru perioada 1.09.2003-1.09.2011 si pentru preotul Modiga Ion pentru perioada 1.11.1999-1.02.2011. În urma vizualizãrii acestor documente expertul contabil face urmãtoarele precizãri: niciunul dintre aceste state de platã nu este semnat de cãtre beneficiarii sumelor (!!!). Nu sunt respectate înscrisurile din carnetele de muncã cu privire la salariul de încadrare. Salariul trecut la rubrica “salariu de încadrare” este format în cele mai multe cazuri din salariul minim pe economie în vigoare la acea datã la care s-a aplicat, dacã era cazul, procentele de la sporul de vechime si indemnizatia de conducere. Nu s-a operat nicio retinere pentru C.A.R. sau sumele primite de la Secretariatul de Stat pentru culte cu titlu de sprijin lunar la salariu.”, explicã expertul.
Preotii, obligati sã cotizeze la fericirea sefilor din Episcopie?
“Sunt state de platã în care sunt introduse rubrici cu diverse contributii, fãrã a se respecta formularul. Partea vãtãmatã, Turcanu Dumitru, a pus la dispozitia expertului contabil mai multe state de platã (…) care diferã ca formã, mod de completare si formular utilizat de cele depuse la dosarul cauzei. În anul 2008 sumele înscrise la rubrica venit brut ale statelor puse la dispozitie de preotul Turcanu Dumitru diferã în lunile aprilie, mai, iunie, iulie, septembrie, noiembrie si decembrie fatã de cele din dosarul de urmãrire penalã. De asemenea, exemplare de state de platã au fost puse la dispozitie si de celelalte pãrti vãtãmate si, de asemenea, existã diferente fatã de cele puse la Dosarul de urmãrire penalã.”, se aratã în expertizã. Ce înseamnã asta? Cã preotii din judet, peste 300 la numãr, sunt obligati sã cotizeze fãrã voia lor diverse sume de bani cãtre sefii Episcopiei, care le opresc diverse sume de bani, neevidentiate. O concluzie socantã, însã care sustine acuzele lansate de cei trei preoti, care s-au rãsculat împotriva sistemului, chiar si cu amenintarea de a fi caterisiti din BOR.
Cum sã furi un miliard si sã taci din gurã…
De la cei trei preoti, conform documentelor oficiale, s-au retinut ilegal peste 1 miliard de lei vechi, în perioada perioada 2003-2011. Înmultind suma la totalul preotilor din judet, credem cã aceste retineri ilegale ating cote ametitoare, desi restul preotilor preferã sã tacã si sã nu vorbeascã, pentru a-si pãstra o bucatã de pâine. “Din analiza tuturor documentelor prezentate de cele trei pãrti vãtãmate si din dosarul de urmãrire penalã, expertul considerã cã sumele retinute ilegal pentru cele trei pãrti vãtãmate reprezintã diferenta dintre suma brutã primitã ca ajutor la salarizare pentru cele trei pãrti vãtãmate, conform situatiei prezentate de S.S.C, si valoarea chitantelor cu sumele reprezentând stopajul la sursã. În momentul în care cele trei pãrti vãtãmate semnau în acele caiete de primire a chitantelor cu plãtile la buget (retineri stat si retineri fonduri proprii) acestia urmau sã se scadã din propria casierie cu valoarea modificatã a chitantelor. Conform Ordinului 731/2003, odatã cu întocmirea statului de platã de cãtre contabilii protopopiatului, acestia trebuiau sã retinã si datoriile pentru contributia de la stat, ceea ce au si fãcut, au plãtit aceastã contributie din suma brutã primitã, chiar si partea angajatorului pentru partea de fonduri proprii, dar trebuiau sã întocmeascã cu cele trei pãrti vãtãmate un schimb de documente odatã cu predarea statului de platã – cu o chitantã întocmitã de cele trei pãrti vãtãmate se încãrcau cu suma brutã primitã în casierie, cu chitantele de platã cãtre buget predate la semnarea în acele caiete se descãrcau, astfel rãmânându-le cu adevãrat suma primitã ca ajutor, care de altfel a rãmas la dispozitia protoieriei. Aceste sume (retinute ilegal, n.r.) sunt: preotul Turcanu Dumitru – 35.094,02 lei; preotul Botez Lucian – 31.485,11 lei; preotul Modiga Ion – 37.975,00 lei”, constatã expertul angajat de instantã. Cei trei preoti au scos la ivealã vârful ilegalitãtilor din Biserica Ortodoxã, fapt pentru care riscã sã fie caterisiti. Vor fi audiati, în aceastã lunã, la Sfântul Sinod, pentru o vinã care nu le apartine. Alãturi de fostul protopop, mai intrã în atentia organelor de anchetã sotia acestuia, Mariana Petru, fosta casierã la Protoieria Fãlciu, si Lucia Ciocârlan, fostã contabilã. Cei trei au primit rezolutie de începere a urmãririi penale si vor rãspunde în fata legii pentru aceste nereguli. Nu se stie încã dacã PS Corneliu, Episcopul Husilor, va rãspunde pentru aceste nereguli.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu