La tarabe vor fi vândute doar legume si fructe românesti, de producãtor

Barlad Online

Tarabele din piete vor fi accesibile doar producãtorilor persoane fizice, care vor vinde numai legume si fructe românesti, mãsurã ce vizeazã eliminarea intermediarilor evazionisti care folosesc acte de producãtor false si genereazã statului pagube de peste 1 miliard euro din cometul “la negru”.
Un proiect de hotãrâre de Guvern stabileste în mod clar cã pe tarabele din cadrul pietelor agroalimentare va fi permisã comercializarea en detail a legumelor si fructelor proaspete “exclusiv de cãtre producãtorii agricoli persoane fizice si numai a produselor din productie proprie, autohtonã”. Noile reglementãri vor intra în vigoare la patru luni de la aprobarea proiectului în Guvern. Persoanele juridice vor putea vinde legume si fructe proaspete, dar în spatii individuale din cadrul pietelor, delimitate distinct si amenajate corespunzãtor pentru depozitare si comercializare, inclusiv cu case de marcat. “Administratia pietelor alocã tarabe din cadrul pietelor agroalimentare producãtorilor agricoli persoane fizice, iar agentii economici persoane juridice comercializeazã legumele si fructele proaspete în magazine proprii gen aprozar sau, dupã caz, în magazine mixte”, conform documentului. Comercializarea en detail si en gross a legumelor si fructelor va fi conditionatã de existenta unui carnet de producãtor cu elemente de securizare, avizat atât de primar, cât si de asociatia de profil, incluzând date privind suprafata totalã cultivatã, structura pe specii de legume si/sau pomi, productiile estimate sã fie realizate. Evidenta carnetelor de producãtor legume/fructe distribuite de primari va fi tinutã într-un registru special deschis în acest sens de primãriile respective. “Transportul de legume si fructe destinate consumului familial fãrã a necesita filã aferentã din carnetul de producãtor sau alt document cu regim fiscal este permisã pentru o cantitate maximã de 50 kilograme”, se aratã în actul normativ. Vânzarea pe tarabe a altor produse decât cele autohtone va fi sanctionatã cu amendã cuprinsã între 1.000 lei si 3.000 lei, iar persoanele juridice care comercializeazã legume si/sau fructe în alte spatii decât cele prevãzute vor fi sanctionate cu amendã între 3.000 lei si 5.000 lei. Administratia pietelor va suporta o amendã de 10.000 lei- 20.000 lei dacã nu închiriazã corect tarabele. Pentru lipsa actelor de transport, sanctiunea va fi o amendã de 3.000 lei-5.000 lei si confiscarea cantitãtilor de legume/fructe transportate, dar si a mijlocului de transport. Noile reguli care vor fi introduse de Guvern sunt argumentate prin faptul cã borderourile de achizitii folosite de cãtre comercianti sunt, de regulã, “simple înscrisuri” cu care se achizitioneazã si transportã legume si fructe, neavând un regim fiscal strict în sensul evidentierii operatiunilor în gestiunea contabilã a firmei si fãrã a avea elemente de securizare, putând fi falsificate fãrã dificultate. Un alt argument este existenta pietei ,”la negru”, dominatã de intermediari care practicã “adaosuri comerciale aberante” ajungând chiar de 100%, de naturã sã mentinã preturile la un nivel nejustificat de mare, sã încurajeze specula si sã îi nemultumeascã pe cumpãrãtori. În document se aratã totodatã cã majoritatea producãtorilor îsi comercializeazã marfa “la negru” cãtre intermediarii en-grosisti din piete, care la rândul lor o comercializeazã în baza unor certificate de producã tor eliberate cu încãlcarea legii. Certificatele de producãtor sunt eliberate de primãrii “cu foarte mare lejeritate”, fãrã sã fie verificate suprafet ele cultivate, culturile înfiintate, cantitãtile de legume-fructe estimate a se realiza pe specii sau, si mai grav, în conditii în care persoanele respective nu detin pãmânt si nici nu figureazã în registrele agricole cu teren cultivat. “În pietele agroalimentare se comercializeazã legumefructe provenite din tãri terte sau din comunitatea europeanã si în majoritatea cazurilor este eludatã legislat ia fiscalã prin inexistenta facturilor, lipsa evidentei gestiunii, lipsa caselor de marcat. Foarte mari cantitãti de legume si fructe proaspete, provenite din comert intracomunitar sau din import, derulate “la negru”, ajung a fi comercializate ca produse autohtone în engrouri sau direct în pietele agroalimentare”, sunt alte argumente invocate în actul normativ. Se aratã în acelasi timp cã legumele si fructele achizitionate de “engrossisti” din bazinele legumicole sau pomicole existente în judetele din tarã, unde se organizeazã târguri si oboare, sunt achizitionate fãrã acte sau cel mult pe baza de borderou de achizitii întocmit formal, în cadrul acestor piete fiind vândute nu doar produse autohtone, ci si legume fructe provenite din import, “evident fãrã documente”. Sumele cu care statul este pãgubit anual din practicarea comertului “la negru” sunt estimate la peste un miliard de euro. Guvernul apreciazã cã noile reguli vor elimina verigile de intermediari care “umflã” pretul pe seama producãtorului, va stimula productia si comertul cu produse autohtone si va proteja producãtorii si produsele autohtone, urmând sã aibã si efecte pozitive asupra bugetului de stat încã din primul an de la aplicare, prin cresterea veniturilor colectate din TVA, impozit pe profit si amenzi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu