Liceenii de la “Ruginã” învatã despre bani si bãnci

Barlad Online

Colegiul Economic Anghel Ruginã Vaslui este implicat într-un nou proiect educational, în care MECTS si BNR sunt parteneri. Proiectul, intitulat „Sã vorbim despre bani si bãnci”, are drept scop, consolidarea si dezvolta câtorva aspecte privind educatia financiarã la nivelul învãtãmântului liceal. În cadrul acestui proiect a avut loc o dezbatere cu tema „Bancherii de ieri si de mâine-tineretea unei profesii”. Sub genericul „BNR-132 de ani în slujba poporului român”, Mircea Perpelea, directorul CPPAS Bucuresti, a initiat, împreunã cu reprezentantul Directiei de Comunicare a BNR Bucuresti, Mircea Muresan, dar si cu profesorii si elevii de la clasele a XI-a si a XII-a ai Colegiului, o activitate în care s-a realizat, pe de o parte, o prezentare a istoricului BNR, iar pe de altã parte, o sesiune de întrebãri, din partea elevilor si rãspunsuri, din partea reprezentantilor BNR. La finalul dezbaterii, a fost premiatã cea mai interesantã „provocare” venitã din rândul elevilor Colegiului. S-au urmãrit prezentarea si însusirea unor notiuni fundamentale cu privire la atributiile, functiile si rolul bãncilor centrale, în general, si a atributiilor, functiilor si rolul BNR, în special, prezentarea si însusirea unor notiuni fundamentale cu privire la istoria Bãncii Nationale a Romaniei si istoria monedei nationale, precum si furnizarea unor informatii legate de procesul de trecere a României la moneda Euro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu