Vin banii în agriculturã!

Barlad Online

SUBVENTII S-a stabilit pentru anul 2013, cuantumul plãtilor directe unice pe suprafatã, plãtilor separate pentru zahãr si plãtilor specifice pentru orez, care se acordã în agriculturã în sectorul vegetal. Plata acestor subventii, finantate din buget european, se va face, ca si pânã acum, prin acordarea, în primã fazã, în perioada urmãtoare, a unui avans din sumele pe care fermierii care au depus cereri în acest sens, urmând ca restul subventiilor sã fie achitate pânã la sfârsitul lunii aprilie 2014.
Hotãrârea adoptatã de Guvern sãptãmâna trecutã stabileste, pentru anul 2013, cuantumurile plãtilor în cadrul urmãtoarelor scheme care se finanteazã din bugetul european. Astfel, pentru schema de plãti unice pe suprafatã SAPS 2013 se vor acorda 139,17 euro/ha, la care se adaugã drept plãti nationale directe complementare alti 21 euro/ha. Practic, fatã de anul trecut, subventiile pe unitatea de suprafatã vor fi mai mari cu 6 euro/ha. În plus, tot în cadrul SAPS 2013, agricultorii care au încheiate contracte cu producãtori de zahãr vor mai primi alti 331,78 euro/ha, în cadrul schemei de platã separatã pentru zahãr, iar cultivatorii de orez din zonele defavorizate, altele decât zona montanã, câte 300 euro/ha. Sumele totale necesare aplicãrii schemelor de plãti directe sunt de 1.223.215 mii euro. Pentru stimularea activitãtii în unele sectoare, aceste plãti se suplimenteazã cu plãti nationale directe complementare specifice, decuplate de productie. Astfel, cultivatorii de in si cânepã pentru fibrã vor beneficia suplimentar fatã de cei 160,17 euro/ha de alti 63,37 euro/ha, cultivatorii de hamei, 335,00 euro/ha, cei care au înfiintat culturi de tutun vor primi nu mai putin de 1279 euro/ha, în timp ce fermierii care au cultivat sfeclã de zahãr vor beneficia suplimentar de subventii în cuantum de 113, 65 euro/ha. În conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 946/2013, se pot plãti fermierilor avansuri de pânã la 50% din plãtile aferente schemei de platã unicã pe suprafatã. Pentru plata avansului din subventiile aferente anului agricol 2012 – 2013, se asteaptã publicarea hotãrârilor de guvern în Monitorul Oficial, ulterior deblocarea sumelor necesare de cãtre Ministerul de Finante si împãrtirea si virarea banilor în conturilor agricultorilor de cãtre Agentia pentru Plãti si Interventie în Agriculturã.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu