Liber la coplatã!

Barlad Online

Începând de astãzi, în sistemul de sãnãtate intrã în vigoare noul contract cadru de acordare a serviciilor medicale. Concret, spitalele pot aplica, de la 1 aprilie, coplata la externare, pentru medicii de familie intervin modificãri în procedeul de finantare, iar spitalele nu mai au voie sã facã arierate.
În luna aprilie, furnizorii de servicii medicale vor presta servicii tot pe baza actelor aditionale, pentru cã Ministerul Sãnãtãtii a reusit abia acum sã publice Normele de aplicare a contractuluicadru, pe baza cãrora se puteau încheia contractele. Desi fãrã contracte, în luna aprilie, furnizorii vor trebui sã aplice noul contract cadru. Contractul cadru de acest an mãreste rolul preventiei în medicina de familie, dar prevede si reducerea numãrului minim de pacienti de pe lista medicilor de familie, de la 1.000, la 800, astfel încât medicii sã aibã mai mult timp pentru cosultul de specialitate al pacientilor, iar medicii tineri de familie sã reuseascã sã gãseascã loc pe piatã atunci când finalizeazã rezidentiatul. De asemenea, conform contractului cadru de anul acesta, s-a hotãrât cresterea finantãrii pentru unele componente din sistem: cu 51% pentru medicina de ambulator, cu 40,5% pentru centrele multifunc- tionale, cu 64% pentru îngrijirile medicale la domiciliu. Contractul cadru prevede si introducerea mecanismului de coplatã cu scopul de a limita internãrile fictive din unitãtile spitalicesti, valoarea coplãtii urmând a fi stabilitã la nivelul fiecãrui spital în parte, între 5 si 10 lei. Vestea bunã este cã existã mai multe categorii de persoane care vor fi exceptate de la coplatã. Este vorba despre bolnavii cronici din cadrul programelor nationale de sãnãtate, copiii sub 18 ani, gravidele si lãuzele, pensionarii cu venituri sub 740 de lei, persoanele cu dizabilitãti. Coplata nu se va achita nici în cazul internãrilor de urgentã. În schimb se blocheazã efectuarea de arierate si se introduce mãsura de sanctionare prin demitere a managerilor care continuã sã realizeze arierate. Începând de astãzi, Casa Jude- teanã de Asigurãri de Sãnãtate (CJAS) Vaslui demareazã procesul de contractare. Termenul final de depunere a cererilor însotite de documentele prevãzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii si negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale este de 15 aprilie. Dupã cele douã sãptãmâni în care se primesc si se verificã dosarele, reprezentantii CJAS Vaslui vor avea întâlniri cu furnizorii, pe categorii de servicii, în cadrul cãrora vor negocia contractele. Acestea vor fi semnate pânã la sfârsitul lunii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu