Paznicii din spitale nu vor mai primi spagã

Barlad Online

Persoanele care asigurã serviciul de pazã în unitãtile medicale vor semna o declaratie prin care se angajeazã sã nu primeascã nici un fel de spagã pentru a permite accesul vizitatorilor în spitale, în afara orelor de vizitã. Astfel, orele oficiale de vizitã vor fi cuprinse, de luni pânã marti, între 15.00 si 20.00, iar în weekend, între 10.00 si 20.00, potrivit noilor prevederi publicate în Monitorul Oficial, în data de 17 decembrie. Managerii unitãtilor sanitare au obligatia sã afiseze programul de vizite la toate intrãrile în spitale, iar persoanele care asigurã paza unitãtilor sanitare vor da o declaratie prin care se angajeazã sã nu primeascã nici un fel de “atentii” pentru a permite accesul în afara programului de vizite. în caz contrar, se vor aplica sanctiuni administrative, pânã la desfacerea contractului de muncã pentru persoana care se face vinovatã. Totodatã, Ordinul prevede cã un pacient internat într-un salon cu mai mult de trei paturi poate fi vizitat de maximum trei persoane, iar durata vizitei va fi limitatã la o orã. Bolnavii aflati în stare criticã sau terminalã vor putea fi vizitati la orice orã, indiferent de sectia în care sunt internati.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu