Abuzuri pe banda rulanta in Episcopia Husilor!

Barlad OnlinePatriarhul Daniel nu stie ce se petrece la Vaslui…
BISERICA NEBUNILOR Preoti judecati de falsi “judecãtori”, vânzarea Sfintelor Antemise, în ciuda deciziilor Bisericii Ortodoxe Române, care cere ca pentru astfel de fapte cei vinovati sã fie scosi din rândul clerului, decizii ilegale pe care PS Corneliu, Episcopul Husilor, le aprobã tacit pentru a-si demonstra puterea în Eparhie. Fapte grave care se petrec în rândul sutelor de preoti din judet, care tac si pleacã umili capul în fata Episcopului, desi multi stiu cã lucrurile nu mai pot merge mult timp asa. Unul dintre preotii pe care PS Corneliu vrea sã-i dea afarã de parohie scoate la ivealã fapte foarte grave, de care Patriarhia ar trebui sã ia la cunostintã si sã ia mãsuri imediate. “În anul 2009, odatã cu instalarea Preasfintitului Corneliu, au fost retrase vechile antimise, si au fost trimise spre vânzare, la fiecare parohie din judet, noi antimise. Spun „spre vânzare” deoarece fiecare preot a fost nevoit sã achite suma de 15 milioane lei vechi, si nu spre “dãruire”, asa cum ar fi fost firesc. Mai mult, am fost obligati de fostul protopop de Fãlciu sã le achitãm într-un timp record. Si pentru cã vânzarea celor sfinte este condamnatã de Bisericã, nu ne-au fost eliberate chitante! », acuzã unul dintre cei trei preoti de care Episcopul Corneliu vrea sã scape.
“În cursul anului 2011, am adus la cunostiintã, printr-un numãr însemnat de memorii scrise Preasfintitului Pãrinte Corneliu, probleme legate de salarizare, banii care veneau de la stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte, precum si cã ne-au fost semnate în fals listele de platã ca justificare pentru Culte si nemultumirile legate de vânzarea celor sfinte (Sfintele Antimise), lucru condamnat de Biserica Ortodoxã. Cu toate acestea am fost judecati în lipsã de Consistoriul Eparhial Husi (forum de judecatã a clerului), fãrã sã ni se ofere sansa de a ne putea apãra si de a putea prezenta judecãtorilor preoti documente care justificã nevinovãtia noastrã. O judecatã nelegalã, o mare nedreptate sãvârsitã de trei frati preoti judecãtori care, din exces de zel, în loc sã slujeascã valorilor existentiale ale umanitãtii – dreptate, adevãr, cumpãtare, discernãmânt, rationalitate – au slujit altor cauze mai putin cunoscute de noi!”, acuzã preotii de care Episcopul vrea sã scape, desi stie cã îsi pune în cap mii de credinciosi din aceste parohii. Preotii spun cã, citãm, “cu toate mijloacele lor meschine de a ne imputa învinuiri nejustificate si nedovedite, Bunul Dumnezeu, cel care iubeste Adevãrul si care este izvor al dreptãtii si adevãrului, nu a lãsat nevãdit un aspect înfiorãtor despre cine împarte dreptatea la Consistoriul Husi. Astfel, Consistoriul Husi, conform propriului Regulament de functionare a instantelor de judecatã bisericeascã, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
Art. 60 – Consistoriul Eparhial functioneazã la fiecare Eparhie, si este format din trei membri titulari si doi membri supleanti. Membri sunt toti preoti cu examenul de promovare, din categoria II, doctori sau licentiati în teologie, cu cunostinte canonice si juridice. Mai pe întelesul tuturor, încã de la început am stiut cã membrii judecãtori ai Consistoriului Eparhial Husi nu îndeplinesc conditiile propriului regulament de functionare si anume nu au gradul II profesional, ca sã nu mai vorbim de cunostinte juridice, care le sunt strãine. Ori, la judecarea pãrintelui Modiga Ioan, din data de 26 ianuarie 2012, la mai bine de trei luni dupã judecarea celorlalti preoti, de acelasi consistoriu, cu aceiasi membri judecãtori, în sala de judecatã a Episcopiei erau prezenti tot cei trei membrii judecãtori: pãrintele presedinte Darie Ionel, Pr. Traistã Maricel si Pr. Drestaru Ionut. Pãrintele Modiga a înaintat Consistoriului o cerere de recuzare a membrilor invocând necompetenta lor (pregãtirea profesionalã), respectiv gradul II profesional. Dupã dezbateri cu usile închise, consistoriul s-a dizolvat singur prin recunoasterea cã unul din membrii sãi, Pr. Traistã Maricel, nu avea gradul II profesional! În acest sens, ei au emis si urmãtorul document cu nr.11/26.01.2012: “Urmare a cererii de recuzare formulatã de Preacucernicia Voastrã, înregistratã la Consistoriul Eparhial Husi cu numãrul 1/26.01.2012, vã facem cunoscut cã s-a aprobat cererea de recuzare în cazul Pr.Traistã Maricel, si s-a stabilit un nou termen de judecatã pentru data de marti, 14 februarie 2012, orele 10:00, termen la care aveti obligatia sã vã prezentati cu toate dovezile sau martorii în sustinerea nevinovãtiei dumneavoastrã”. Acest document este semnat de presedintele Pr. Darie Ionel si grefier Pr.Marin Tudoricã si stampila consistoriului eparhial!”.
Sfintele Antimise, vândute cu aprobarea PS Corneliu. Cine a încasat miliardele de lei de la preoti?
Articolul 61 din acelasi regulament BOR spune: „Hotãrârile date de Consistoriu, ai cãrui membri nu întrunesc conditiunile prevãzute în art.60 din prezentul Regulament, sunt nule de drept”. Un lucru este clar: cele douã hotãrâri de caterisire ale preotilor Botez Lucian si Turcanu Dumitru emise în data de 1 si 2 noiembrie 2011 sunt nule de drept! “Cu toate acestea, Centrul eparhial, într-un mod despotic, cere instantelor civile, pe baza acestor acte lovite de nulitate, evacuarea noastrã din biserica ortodoxã!”, spune unul dintre preoti. Fapte grave sunt scoase la ivealã si în alte cazuri. “În anul 2009, odatã cu instalarea Preasfintitului Corneliu, au fost retrase vechile antemise, si au fost trimise spre vânzare, la fiecare parohie din judet, noi antemise. Spun „spre vânzare” deoarece fiecare preot a fost nevoit sã achite suma de 15 milioane lei vechi, si nu spre “dãruire”, asa cum ar fi fost firesc. Mai mult, am fost obligati de fostul protopop de Fãlciu sã le achitãm într-un timp record. Si pentru cã vânzarea celor sfinte este condamnatã de Bisericã, nu ne-au fost eliberate chitante! În Eparhia Husilor sunt un numãr de 500 de biserici. Sfintele Antimise au fost vândute, lucru confirmat chiar de membrii judecãtori de la Husi. Sfântul Antimis (în greacã. αντιμηνσιον – “în loc de masã”) este o bucatã de pânzã de in sau mãtase si este de formã pãtratã sau dreptunghiularã pe care este imprimatã icoana Punerii în mormânt a Mântuitorului. În Antimis se gãsesc cusute pãrticele de sfinte moaste. Fãrã antimis nu se poate sãvârsi Sfanta Liturgie. În bisericã, antimisul se pãstreazã în altar, pe Sfanta Masa, sub Sfanta Evanghelie, iar când Sfânta Liturghie se oficiazã în aer liber, el tine locul Sfintei Mese (dupã cum îi aratã si numele). Pe Sf. Antimis sunt pictate scene din patimile Mântuitorului Iisus Hristos, tema reprezentativã fiind punerea în mormânt a Domnului. În colturi sunt pictati cei patru evanghelisti. În partea de sus, în mijloc, într-o cusãturã, se aflã o pãrticicã din moastele unui sfânt mucenic. Sfântul Antimis simbolizeazã giulgiul în care a fost înfãsurat trupul Mântuitorului când a fost pus în mormânt. De aceea, pe marginile lui se aflã scris troparul punerii în mormânt: “Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat Trupul Tãu, cu giulgiu curat înfãsurându-L si cu miresme, în mormânt nou îngropându-L, L-a pus.” Sfântul Antimis este sfintit, semnat si dat de episcopul locului, indicându-se parohia sau biserica unde a fost dat pentru slujire, cu hramul ei. Atunci când episcopul se schimbã, antimisele vechi (semnate de episcopul precedent) sunt retrase si noi antimise sunt sfintite si distribuite parohiilor de noul episcop”, constatã preotii acuzati de Episcopie. La 500 de biserici, cu o medie de 20 de milioane de lei vechi pe fiecare Sfânt Antimis, ajungem la o sumã de 10 miliarde lei vechi. Fãrã chitante, fãrã nimic. Unde au ajuns banii?
Preot Ionel Darie, presedintele Consistoriului Husi, înregistrat de unul dintre preoti: “Episcopul nu este bucuros cã ies la ivealã unele nereguli”
Pr. Botez: Credeti cã ati procedat corect sã vã pronuntati înaintea Instantei civile? (întrucât problemele noastre erau strict legate de salarizare, contabilitate etc.)
Pr. Darie: Da, da, da… Deci eu nu am nici o treabã cu instanta civilã, punct!
Pr. Darie: Noi trãim într-un sistem bolnav, social… Ce vrei matale este ceva utopic, pãrinte! Ai citit Marx? Ai citit ceva din astea…pãrerea mea…esti mult prea iubitor de dreptate si râvnitor…, nicãieri în lumea aceasta nu existã dreptatea pe care o cauti tu!
Pr:Botez : Credeti cã puteti sã discutati cu mine problema salarialã matematic sau contabil?
Pr. Darie: Da da, eu cred cã putem…,noi nu suntem în primul rând contabili! Eu cred cã si asupra lui Petru (fostul protopop de Falciu) se vor întampla…..
Pr. Botez: Astea le va judeca Dumnezeu, eu sincer…
Pr. Darie:…le va judeca Dumnezeu… dar si el este luat în colimator. Sã nu crezi tu cã episcopul este foarte bucuros cã acum ies la ivealã niste nereguli pe care Petru poate chiar le fãcea acolo la voi…
Pr. Darie: Nimeni într-un fel sau altul, mai mult sau mai putin, nu este multumit de protopop, pentru cã protopopul are functia ingratã de a pune genunchiul în gât la preoti si de a ordona, dacã nu esti printre favoritii lui, ti-o iei în goarnã! Pe mine cât mã înfundã ãsta si mã vorbeste la episcop de rãu, si acum, cã am si eu chipurile functie acolo si cu toate astea, doar stii, nu esti singurul chinuit de protopop, si nu mai este altul ca tine; sau cã protopopul de Bârlad nu face asa! Bãi frate! Voi visati! Am spus eu ati citit prea multe cãrti nu stiu, Doamne iartã-mã! Visati la o societate utopicã!….
Pr. Botez:…Da, dar noi putem face ceva, noi suntem preoti, adicã suntem aceia ce am fost alesi, pãrinte, si dacã nu pleacã din Bisericã, ce model poate sã aibã societatea noastrã?
Pr. Darie: Cu toti ceilalti preoti, într-o sedintã sã ridicati problema voi, sã boicotati protopopul, într-un fel, voi…!
Pr. Botez: Pãi cum pãrinte sã faci lucrul ãsta?
Pr. Darie: Bun, sunt de acord cu tine, cã vrei tu sã demonstrezi tu de fapt cã Petru cine este si ce fel de om nelalaocul lui acolo unde este el, dar de la asta pânã la a începe cu chestii cu Antimisuri si cu Episcopul si cu nu stiu ce e oleacã niste diferente de chestii stii? Adicã pânã la urmã stii ceva? Putea sã nu-ti dea Antimisul cu 15 milioane Episcopul, putea sã inventeze o taxã de nu stiu ce, cum a inventat si taxa de microbuz, si taxa de nu stiu ce… si ti-l dãdea (Sf. Antimis) si cu chitantã si ce fãceai?… dãdeai din buzã, plãteai si gata! Cã esti bun de platã chiar dacã ai parohia Bozia si altu are parohia nu stiu care…asta-i chestiunea, frate, trebuie sã ne facem ascultare si trebuie sã… asta-i treaba !
Pr. Darie: Încã o datã iti spun: crede-mã cã nu numai Petru (fostul protopop de Fãlciu si Husi, demis de episcop, n.r.) face prostiile pe care le face! Ci si ceilalti le fac! Ce sã mai zicem la Negresti, bine cã s-o desfiintat, si-o plecat la Bârlad sau nu stiu unde-o plecat! Si acela, toatã ziua, îi mânca pe preoti si îi vindea…ce sã-ti spun frate, nu-i dreptatea aici pe pãmânt, sã stii, asta pot sã ti-o spun clar, dar eu ce-mi stã în ceea ce sunt pus sã fac, tot cu ascultare, care nu-mi face nici o plãcere încã o datã îti repet am fãcut! Restul de aici în acolo descurcati-vã cu ajutorul lui Dumnezeu….
“Voi trebuie sã dispãreti din cadru… Voi ati stârnit o treabã mult prea gravã! Sper sã reusiti cu Episcopul”
Pr. Darie: Dar gãsiti-vã solutia, nu stiu, din punctul meu de vedere, dacã v-ati descurca pe la Patriarhie sã vã mute, sã vã spunã: da domnule, lasã-i sã fie transferati în altã eparhie. Voi trebuie sã dispãreti din cadru, cã aicea oricum nu mai…A!…cã poate vor fi repercursiuni si la adresa lui Petru, dar voi ati stârnit o treabã mult prea gravã.
Pr. Botez: Problema cu banii salariali, da.
Pr. Darie: Luptând împotriva lui Petru luptati împotriva Preasfintitului, asta-i chestiunea, pentru cã Petru este investit de Preasfintitul acolo si pentru cã voi vreti sã arãtati cã sunteti mai tari ca el si o sã-l rãsturnati! Bine ati reusit…dar cu ce pret?..sau sper cã ati reusit, sper sã reusiti, nu stiu pânã la urmã Dumnezeu sã mã ierte (…) bun, sã trecem peste asta cã nu-i treaba mea sã aleg protopopi, cã m-am sãturat si eu deja, sã stii, dar nu pot sã fac eu sã-l rãstorn eu pe nu stiu cine acum, fãcând ceea ce ati fãcut voi, niciodatã nu am sã fac prostia asta!
Pr. Botez: Nu ati fi avut curajul nu?
Pr. Darie: Tin la haina mea, la preotia mea, si când vreau sã fac preotie nu o fac conditionat de Petru…
Pr. Botez: Da, pãrinte, dar când esti nedreptãtit de 8 ani de zile?
Pr.Darie: Eu înteleg ce v-o fãcut protopopul, te cred cã-i adevãrat în mare parte ce spui tu acolo de el, si probabil în urma justitiei sau ce-o sã decidã justitia, asa probabil cã veti demonstra niste nereguli pe care omul ãsta le-o fãcut, dar Doamne iartã-mã! Demascati incompetenta unui om, în rest, ce altceva credeti cã rezolvati? Sã puneti la punct sistemul din Bisericã? Voi acum, nu stiu, gândeste-te bine la întrebare, cã-i retoricã, nu-mi vreau rãspunsul la ea.
PS Corneliu încaseazã miliardele. Chitantele?
Pr. Botez: Am cerut chitanta pentru Sfântul Antimis de 15 milioane.
Pr. Darie: Asam si? Ce crezi tu cã rezolvi cu chestia asta?
Pr. Botez: Poftim?
Pr.Darie: Ce crezi, cã numai tu ai plãtit Sfântul Antimis sau ce? Tu câte biserici ai în parohie?
Pr. Botez: Una singurã.
Pr. Darie: Una singurã? Tu stii cã sunt în parohie, sunt convins cã si în jurul Fãlciului, si la Fãlciu, si pe acolo pe la voi, dar sunt si la noi la Vaslui o grãmadã de preoti care au trei biserici în parohie si care au plãtit trei Antimise?
Pr. Botez: Pãrinte, dar sfintiei voastre vi se pare normal?… Acolo sunt Sfintele Moaste ale mucenicilor care prin jertfa lor au vãrsat sânge pe care s-a zidit Biserica lui Hristos, ori acest sânge are pret?!
Pr.Darie : Pãrinte, ce, care-i întrebarea ta, nu înteleg?
Pr.Botez: Pãi, poate, nu vreti s-o întelegeti
Pr.Darie: Pãi, întreabã cine ti-o luat banii!?
Preotul Botez si un alt “judecãtor”
“În convorbirea pe care am avut-o cu Preotul Drestaru Ionut la data de 27.08.2011, ora 20:45, cel de-al doilea membru judecãtor în Consistoriul Husi, acesta spune:
Pr. Botez: Au fost preoti care au avut 3 filii sau 3 parohii si au dat 45 de milioane.
Pr. Drestaru: Pãi, si eu am dat 30.
Pr. Botez: Ai avut si filie, da?
Pr. Drestaru: Da.
Pr. Botez: 30 de milioane pânã la urmã…
Pr. Dresataru : Pãi, nu stiu, cã de exemplu dincolo, la Husi si la Vaslui, au fost alte preturi.
Pr. Botez: Au fost mai mari, cred cã!
Pr. Drestaru: Da, mai mari.
Pr. Drestaru: A!!! Parcã la Vaslui si 25 la Husi”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu