Nemtii cautã barmani si bucãtari români

Barlad Online


OPORTUNITATE Pentru lucrãtorii calificati din domeniul hotelier – gastronomic care doresc sã desfãsoare activitate sezonierã în Germania, AMOFM Bucuresti organizeazã selectie. Salariile oferite sunt între 1720 si 2100 euro brut/lunar, sub conditia calificãrii si experientei în domeniu, si o bunã cunoastere a limbii germane.
OFERTÃ Agentia Municipalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Bucuresti organizeazã în zilele de 4 si 5 martie selectie nationalã pentru lucrãtori calificati din domeniul hotelier – gastronomic care doresc sã desfãsoare activitate sezonierã în Germania. Compania EuroPark oferã românilor un numãr de 80 de posturi pentru meserii din domeniul hotelier – gastronomic. Sunt disponibile câte 30 locuri de muncã pentru barmani si ospãtari, alte 20 de posturi fiind de bucãtar, pentru o perioadã de sase luni, începând cu luna aprilie 2013. Salarizarea este una foarte bunã, fiind oferitã suma de 1720 euro brut/lunar, pentru ospãtari, 1750 euro brut/lunã, pentru barman, si între 1720 si 2100 euro brut/lunar pentru bucãtari, în functie de experientã profesionalã si calificare. Timpul de lucru este de 40 ore/sãptãmânã, cu posibilitatea efectuãrii de ore suplimentare. Cazarea este asiguratã, contracost, de angajator, iar întretinerea poate fi gratuitã, negociabilã, sau pe cont propriu. Sunt solicitate persoane care au calificare profesionalã încheiatã, experientã profesionalã si cunostiinte bune sau foarte bune de limba germanã, respectiv nivel B1/B2. Persoanele interesate, care corespund cerintelor posturilor oferite, trebuie sã se adreseze consilierului Eures din cadrul A.J.O.F.M. Vaslui – Laura Toporãscu, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncã în strãinãtate si pentru a primi invitatie la selectie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu