Semnãturi de 20 milioane de euro

Barlad Online

Marele program de reabilitare a sistemului de apã si canal din judetul Vaslui a mai fãcut un pas înainte. Ieri, a fost semnat contractul de executie a statiilor de epurare din Vaslui, Bârlad si Husi. Valoarea investitiilor se ridicã la 20 milioane de euro, termenul final de executie fiind luna decembrie 2015. Firma care a cîstigat licitatia va demara lucrãrile în cursul lunii octombrie. În paralel, vor fi implementate si proiectele de reabilitare a statiilor de tratare si retelele de apã. În total, finantarea programului se ridicã la aproximativ 100 milioane de euro.
Ieri, la sediul SC Aquavas SA Vaslui, s-a semnat contractul de proiectare si executie a lucrãrilor de reabilitare a statiilor de epurare Vaslui, Bârlad si Husi. Semnarea documentului a avut loc în cadrul Proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare în aglomerã rile Vaslui, Bârlad, Husi, Negresti din judetul Vaslui”. Neculai Barbu, directorul general al SC Aquavas SA Vaslui, a spus cã documentul semnat vizeazã o investitie în valoare de 20 milioane de euro, termenul limitã de finalizare a proiectului fiind luna decembrie 2015. Gheorghe Bãean, directorul tehnic a fimei “IasiCon”, a semnat contractul din partea societãtii care a câstigat licitatia. “Am câstigat licitatia si, dupã finalizarea proiectului, care va dura circa douã luni, ne vom apuca de lucru. Sperãm ca pe la mijlocul lunii octombrie sã începem lucrãrile efective. Vom face totul pentru a ne încadra în termenul de executie al statiilor de epurare, care este luna decembrie 2015. Suntem o firmã de constructii renumitã la nivel national si avem finalizate mai multe lucrãri în zona Moldovei si în judetul Vaslui”, a spus Gheorghe Bãean. Pentru finalizarea lucrãrilor de reabilitare a statiei de epurare de la Husi si contructia de noi statii de epurare la Vaslui, Negresti si Bârlad, firma iaseana sa asociat cu Grupul italian “Emit”. Andreas Sgorbini, directorul de proiect, a spus cã statia de epurare care va fi construitã la Vaslui este identicã cu statia de epurare ape uzate finalizatã în Craiova. “Firma noastrã are toate certificatele internationale de calitate. Pe lângã proiectare si executie, noi avem angajati si manageri pentru punerea în functiune a statiilor”, a spus Andreas Sgorbini. La rândul lui, Neculai Barbu a precizat cã SC Aquavas Vaslui va sprijini activ derularea investitiilor de la nivelul judetului. “Noi vom da tot sprijinul constructorilor, interesul nostru este maxim pentru derularea în conditii normale a contractelor. Sperãm cã si firmele sã lucreze în acest sens, sã reusim în timp record sã finalizãm lucrãrile la statiile de epurare”, a spus Neculai Barbu.
Proiecte executate la mare viteza
Neculai Barbu le-a spus celor prezenti la semnarea contractelor pentru reabilitarea statiilor de epurare cã se lucreazã la toate proiectele din marele program de reabilitare apã si canal de la nivelul judetului Vaslui. Pentru reabilitarea statiilor de tratare contractele sunt semnate din luna februarie dar, în prezent, se contabilizeazã o întârziere de circa douã luni. În aceastã lunã se aprobã proiectele si se vor obtine autorizatiile de construire, iar din luna septembrie se va începe derularea investitiilor de la statiile de tratare. De asemenea, pânã în jurul datei de 10 august, toate cele cinci proiecte de pe segmentul legat de reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã vor fi scoase la licitatie publicã.
Cum arata investitiile?
Pentru sistemul de alimentare cu apã potabilã, primul proiect privind reabilitarea si extinderea retelelor de apã si de canalizare, a statiilor de pompare si statiilor de pompare apã uzatã din Vaslui aratã astfel: extindere cu 54,9 kilometri a retelei de apã, 310 cãmine de vane (golire, aerisire, sectorizare), 2.460 cãmine contorizare, 491 hidranti de incendiu si patru statii intermediare de clorinare. Pentru sistemul de canalizare menajerã se vor face extinderi de 56,6 kilometri a retelei de canalizare, 2.092 cãmine de vizitare, 3.250 cãmine individuale de racord, 17 statii noi de pompare pe reteaua de apã uzatã etc. Tot în municipiul Vaslui vor fi stabilite zone de protectie sanitarã la acumulãrile Solesti, Puscasi si captarea de pe râul Bârlad. Vor fi reabilitate si statiile de vid de la Solesti, statia de pompare apã brutã de la Spital si statia de pompare apã brutã de la Rediu. Al doilea proiect care va fi impementat în municipiul Bârlad, vizeazã în cadrul sistemului de alimentare cu apã potabilã extinderea cu 37 de kilometri a retelei de apã, 334 cãmine de vane, 541 hidranti de incendiu, 11 statii de hidrofor. Pe segmentul sistemului de canalizare menajerã, se vor opera extinderi de 29,4 kilometri de colectare de canalizare, 2.379 cãmine individuale de racord, cinci statii de pompare pe reteaua de apã uzatã etc. La Bârlad vor fi stabilite zone de protectie sanitarã în acumulãrile Cuibul Vulturilor si Râpa Albastrã si va fi construitã o statie nouã de pompare apã brutã la Râpa Albastrã.
Investitii masive la Husi si Negresti
În municipiul Husi, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 15,9 kilometri de retea de apã, 131 cãmine de vane, 147 hidranti de incendiu, statie de pompare tip booster pentru asigurarea debitului si presiunii necesare de apã la consumatori. De asemenea, sistemul de canalizare va fi extins cu 26 de kilometri si vor fi construite patru statii de pompare pe reteaua de apã uzatã etc. În orasul Negresti, sistemul de alimentare cu apã potabilã va fi extins cu 11,6 kilometri de retea, iar sistemul de canalizare menajerã cu 16 kiloemtri. Tot la Negresti vor avea loc lucrãri de reabiliatre a statiilor de tratare si epurare. La statia de tratare va fi reabilitat bazinul de stocare, bazinul de depozitare a nãmolului si va fi reabilitatã statia de filtrare rapidã a nisipului. La statia de epurare va fi construitã o halã tehnologicã, depozitul de var si instalatia de dozare, reactoare biologice secventiale etc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu