Scrisoare deschisă către domnul Prim-Ministru Victor Ponta

Barlad OnlineScrisoare deschisă către domnul prim-ministru Victor Ponta


Stimate domnule Prim-Ministru, Victor Ponta


În numele cetăţenilor din zonele vizate de exploatarea gazelor de şist, ne simţim obligaţi să vă adresăm această scrisoare deschisă prin care să ne manifestăm surprinderea şi consternarea faţă de modul în care, în ultima dumneavoastră declaraţie, faceţi referire la urgentarea trecerii la explorarea şi exploatarea gazelor de şist pe teritoriul României, cu argumente care dovedesc că analiza dumneavoastră vine dintr-o singură direcţie şi anume sprijinul corporaţiilor străine, doritoare de profit, fără a vă deranja să analizaţi şi consecinţele pentru familiile de români, supuse efectelor fracturării hidraulice.

Domnule Prim-Ministru, când vă aflaţi în opoziţie vorbeaţi despre "riscurile geologice, de mediu, de poluare apelor freatice etc" şi criticaţi, cu vehemenţă, faptul că guvernul Ungureanu a acordat trei licenţe de explorare – exploatare în Dobrogea, iar acum, când sunteţi la putere, spuneţi că "negocierele cu Chevron pentru exploatarea gazelor de şist, vor reprezenta o zonă de interes" şi "ar fi o soluţie pentru a spori independenţa energetică a României" şi v-aţi permis, cu o uşurinţă greu de înţeles, să acordaţi şi dumneavoastră cinci licenţe de explorare – exploatare în Tulcea, Banat şi Bihor.

De asemenea ne-a surprins atitudinea pe care aţi avut-o la ieşirile de la B1 TV şi alte posturi de televiziune unde trataţi acestă problemă fără o reală responsabilitate afirmând, ca şi când aţi dat cu zarul, că "gata, m-am hotărât, sunt de acord cu exploatarea gazelor de şist".

Nu înţegem nici faptul că nu ţineţi cont de părerile specialiştilor şi oamenilor de ştiinţă de bună credinţă, care consideră metoda fracturării hidraulice chiar criminală pentru om şi natură, nu ţineţi cont nici de atitudinea responsabilă a Franţei şi Bulgariei, care au dat legi de interzicere a acestui procedeu, sau a Germaniei, Danemarcei sau Marii Britanii care au instituit adevarate moratorii de sistare a explorării gazelor de şist, nu ţineţi cont de dezastrele întâmplate peste tot unde acest procedeu s-a aplicat (Ecuador, Nigeria şi chiar America etc) şi vă mulţumiţi doar cu sfaturile primului ministru polonez, cu care susţineţi că v-aţi sfătuit şi v-a lămurit.

Deci cu minciună şi necinste aţi reuşit să furaţi, practic, voturile românilor după care i-aţi trădat şi la fel ca cei din guvernările trecute ţineţi cu orice preţ, din motive pe care nu le înţelegem, să aduceţi chiar moartea în familiile care au ghinionul să locuiască în aceste zone.

Cum puteţi, domnule Prim-Ministru, să fiţi aşa de cinic, să ne umiliţi şi să arătaţi că noi şi copiii noştri, ca şi viaţa noastră şi a copiiilor noştri, nu contează pentru dumneavoastră ?!

Dintr-un om al speranţelor românilor aţi devenit un trădător al intereselor acestora şi ce este mai grav dovediţi că sunteţi în stare să luaţi, fără regrete, decizii care vor afecta în viitor sănătatea şi viaţa familiilor din Moldova, Dobrogea, Banat sau Bihor.

Astăzi credem ca fiind adevărat zvonul că de fapt sunteţi cel aprig susţinător al preşedintelui Băsescu şi că v-aţi angajat cu toată hotărârea să duceţi la îndeplinire angajamentele nefaste pentru România pe care acesta le-a semnat.

Ne umiliţi, domnule Ponta, mai dur şi mai repede decât au făcut-o preşedintele Băsescu şi guvernele anterioare şi ne aduceţi într-o stare de disperare pe care nu merităm să o avem.

Care este pentru noi deosebirea între vechea şi noua guvernare pe care mai ieri o criticaţi vehement? Niciuna!!

Ba mai mult, se pare că sunteţi mai grăbiţi să finalizaţi asemenea proiecte periculoase pentru viaţa noastră şi a mediului în care trăim fără să vă gândiţi că veţi afecta profund viitorul copiilor noştri pe aceste meleaguri!

Ne facem datoria să vă informăm, domnule Prim-Ministru, că populaţia din zonă este iritată şi disperată, mai ales după ce au fost date trei certificate de urbanism de către Consiliul Judeţean Vaslui, pentru firma Chevron, în vederea amenajării careului fiecărei sonde, organizarea de şantier şi asigurarea utilităţilor necesare şi realizarea forajelor pentru cele trei sonde de explorare.

Având în vedere că, probabil din cauza necunoaşterii, eronat faceţi afirmaţii cum că explorarea nu este însoţită de efecte dăunătoare mediului şi vieţii omului, ne facem datoria să vă informăm că între explorare şi exploatare trebuie să vedeţi o totală egalitate sub aspectul procedeului de fracturare şi a efectelor asupra mediului şi vieţii oamenilor, doar că aria de întindere este mai mică în cazul explorării datorită numărului mic de puţuri (1 la 5 folosite).

În aceste condiţii disperarea populaţiei este uriaşă, îngrijorarea pentru propria viaţă s-a transformat într-o spaimă de nedescris, motiv pentru care şi hotărârea de a se opune, prin orice mijloace, instalării acestor sonde şi apărării dreptului la viaţă, este şi mai mare.

În condiţiile când viaţa o demonstrează cu prisosinţă că în România multe instituţii, în loc să emită decizii în concordanţă cu legea sau în baza rezultatelor ştiinţifice la dispoziţie, mai de grabă execută ordinele sau recomandările factorului politic, nu avem nici o garanţie că, din punct de vedere al avizului de mediu, organele abilitate îşi vor face datoria cu responsabilitate şi credem că aceste avize se vor da cu multă uşurinţă.

Suntem sceptici, tot din acest motiv, că pentru consultarea populaţiei se vor întreprinde măsuri complete şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi mai ales cu aşteptările populaţiei.

În această situaţie, domnule Prim-Ministru, populaţia este obligată să nu cedeze în faţa acestei "impuneri cu forţa" a utilizării fracturării hidraulice pe meleagurile pe care locuieşte.

Chiar dacă suntem "undeva în Moldova", cum spune domnul Corlăţean, ne iubim copiii şi nu dorim să-i lăsăm pradă pericolelor fracturării hidraulice aşa cum alţii şi, iată chiar şi dumneavoastră, vreţi să o faceţi.

Dumneavoastră, în locul nostru, ce aţi face ?

Domnule Prim-Ministru, noi dorim să fim trataţi drept cetăţeni cu dreptul de a locui şi munci pe meleagurile pe care ne-am născut şi nu undeva departe de ele. Nu putem accepta să ne condamnaţi la moarte aşa de uşor !

Atunci când aţi luat asemenea decizii dovediţi că nu v-aţi gândit că şi dumneavoastră aveţi copii şi le doriţi sănătate, că aveţi rude şi le doriţi sănătate, că aveţi prieteni şi vă interesează viaţa lor, că sunteţi un român în fruntea unui guvern al românilor şi nu al altora, că aceştia v-au ales în speranţa că veţi face fapte bune şi nu pentru a le aduce necazuri de genul acesta.

Domnule Prim-Ministru, acum, când graţie acestui popor sunteţi la guvernare, dacă nu aveţi nimic grav de ascuns faţă de popor şi în special faţă de populaţia din zonele în care au fost aprobate, fără discernământ, licenţe de explorare şi exploatare a gezelor de şist, de ce vă grăbiţi să sprijiniţi acest proiect?

Dacă nu aveţi înţelegeri care să contravină intereselor României sau poporului român, vă cerem să desecretizaţi acordurile petroliere încheiate cu firma Chevron şi să interziceţi în România prin lege, aşa cu au procedat Franţa şi Bulgaria, folosirea metodei fracturării hidraulice pentru exploatarea resurselor minerale neconvenţionale, lichide, solide sau gazoase.


Domnule Prim-Ministru, pentru a fi evitate incidentele posibile între populaţia din zonă şi cei care ar îndrăzni să vină pentru a monta o sondă pe teritoriile unei comune, vă adresăm apelul sincer şi ferm de a analiza cu atenţie toate adevărurile despre metoda fracturării hidraulice şi a interveni cu măsuri de sistare a continuării acestui proiect.

Având în vedere că, probabil, din cauza necunoaşterii, eronat faceţi afirmaţii cum că explorarea nu este însoţită de efecte dăunătoare mediului şi vieţii omului, ne facem datoria să vă informăm că între explorare şi exploatare trebuie să vedeţi o egalitate din acest punct de vedere, aria de întindere fiind mai mică în cazul explorării datorită numărului mic de puţuri (1 la 5) care se pot folosi.

Ne facem de asemenea datoria de onoare de a vă trimite şi un material informativ din care poate vă veţi da seamă că avem tot dreptul să considerăm această metodă periculoasă pentru mediu şi viaţa omului şi să ne opunem acceptării ei, luptând astfel pentru un singur scop, acela de a ne apăra viaţa noastră şi a urmaşilor noştri.

Cu stimă şi consideraţie,
Reprezentanţii Grupului de Iniţiativă al Societăţii Civile din Bârlad şi a populaţiilor din zonele vizate de licenţele de exploatare a gazelor de şist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu