Postasii ies în stradã

Barlad Online


PROTESTE Sindicatul Lucrãtorilor Postali din România (SLPR), organizatie sindicalã cu peste 24.000 membri dintre cei 31.000 de angajati din Posta Românã, urmeazã a declansa mai multe mitinguri, ca rãspuns al mãsurilor pe care conducerea CNPR urmeazã sã le aplice. Peste 60 de postasi din Vaslui vor merge pe data de 12 februarie la un miting de protest organizat la Bucuresti, în Piata Constitutiei.
Startul va fi dat cu un pichet la care vor participa aproximativ 100 de postasi si care se va desfãsura în fata sediului CNPR din Bucuresti, pe data de 7 februarie, între orele 10.00 si 11.00 si va fi urmat cu un miting de protest organizat pe 12 februarie tot la Bucuresti, în Piata Constitutiei. În functie de evolutia evenimentelor, seria de actiuni ar putea continua inclusiv în luna martie. “La mitingul din 12 februarie vor participa de la Vaslui cel putin 60 de angajati ai Postei, toti salariatii fiind furiosi pe conducerea CNPR care urmeazã sã aplice mai multe mãsuri de restructurare. Mãsurile vor afecta întreg personalul, pe de o parte sunt angajatii care vor rãmâne fãrã locuri de muncã, pe de altã parte, cei care vor fi pãstrati în sistem si care vor trebui sã plãteacã salariile compensatorii a celor concediati”, a declarat Geta Turbatu, liderul de sindicat al postasilor filiala Vaslui. Prin organizarea acestor actiuni SLPR doreste sã atragã atentia Statului Român, care este actionarul majoritar al CNPR prin Ministerul Comunicatiilor, precum si publicului care beneficiazã de serviciile furnizate de Posta Românã de peste 160 de ani, asupra faptului cã managementul Postei Române, plãtit cu multe mii de euro, conduce compania cãtre disparitia din viata serviciilor postale din România si transformã mii de angajati, plãtitori de impozite si contributii, în asistati social. Potrivit comunicatul de presã dat presei de Matei Brãtianu, pesedintele SLPR, printre cauzele care stau la baza acestor actiuni pot fi enumerate si: “incapacitatea si reaua vointã a asazisilor mari experti ai Postei Române, <<legende vii>>, ce au rezistat pe posturi în ultimii 20 de ani, indiferent de schimbãrile de management, cu salarii mari si foarte mari si cu tot felul de facilitãti, care au vizitat toate companiile de postã europene si nu numai si care nu au produs, propus si implementat nici mãcar o singurã mãsurã coerentã si concretã de functionare durabilã a acestei companii în piata serviciilor postale din România; nepãsarea si reaua vointã a responsabililor din centralul CNPR, cu sarcini în aprovizionarea ritmicã a locurilor de muncã cu materialele si consumabilele strict necesare efectuãrii serviciului postal, a cãror lipsã este suplinitã prin contributiile lunare ale angajatilor, din banii proprii; îngrijorarea fatã de prezentul dar mai ales viitorul locului lor de muncã (…); faptul cã de peste 3 ani CNPR se aflã într-un continuu proces de organizare si reorganizare; intentia de desfiintare a jumãtate din oficiile postale urbane si a tuturor ghiseelor postale rurale; ultimele solicitãri ale managementului CNPR prin care ar urma sã se reducã veniturile salariatilor cu peste 10%.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu