Peste 100 de cadre didactice vor iesi la pensie

Barlad Online

PENSIONARE 101 cadre didactice din judetul Vaslui vor împlini anul acesta vârsta standard de pensionare, locul lor urmând a fi luat de profesori mai tineri sau, la cerere, acestia vor mai putea profesa încã trei ani. În rândul dascãlilor care urmeazã a se pensiona, cinci ocupã functii de director si director adjunct.
În acest an scolar, 101 cadre didactice din judetul Vaslui vor împlini vârsta standard de pensionare. Numãrul dascãlilor care vor pãrãsi sistemul în 2013, cel putin teoretic, este aproximativ egal cu cel din 2012, când si-au încheiat activitatea 94 de profesori, în ultimii ani pensionându-se, în medie, cam acelasi numãr de cadre didactice.
Pensionarii pot reveni la catedrã pentru cel mult 3 ani
Acestia vor mai putea continua activitatea la catedrã pentru o perioadã de cel mult trei ani, numai în situatiile în care unitãtile de învãtãmânt nu îsi vor putea completa catedrele disponibile cu cadre didactice titulare. Odatã cu revenirea, cadrele didactice vor trebui sã renunte la drepturile de pensie, pentru perioada în care lucreazã. Potrivit legislatiei în acest sens, personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competentã profesionalã deosebitã, poate fi mentinut, cu aprobarea anualã a Consiliului de Administratie din cadrul unitãtii de învãtãmânt, ca titular în functia didacticã pânã la 3 ani peste vârsta de pensionare, la cerere. Revenirea la catedrã nu se mai face însã în aceleasi conditii ca în anii trecuti, astfel cã dacã un profesor pensionar vrea sã revinã la catedrã el va trebui sã renunte la pensie si sã se multumeascã doar cu drepturile salariale avute ca profesor titular. . Profesorii pensionari cu experientã au un impact pozitiv asupra actului educational însã în paralel, cred ei, trebuie încurajate si persoanele tinere sã îmbrãtiseze catedra, pentru cã acestea pot aduce un suflu nou sistemului si pot veni cu idei apreciate si mai apropiate de elevi
Pãrãsesc sistemul cinci directori
Printre dascãlii care vor împlini anul acesta vârsta standard de pensionare, cinci ocupã functii de director sau director adjunct. Este vorba despre Maricela Popa, director al Scolii Gimnaziale “Principesa Elena Bibescu” Bârlad, Corneliu Darie, director adjunct al Scolii nr. 8 “Alexandru Nechita” Bârlad, Andronache Larisa, director al Scolii nr. 1 “Iorga Radu” Bârlad. De asemenea, împlinesc vârsta standard de pensionare si doi directori de grãdinite: Mãrioara Pântea, director al Grãdinitii nr. 17 Vaslui si Maria Grãjdeanu, director al Grãdinitii nr.12 Bârlad.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu