Cursuri pentru şomerii vasluieni


daniel_olteanu21

Barlad Online


În cursul lunii octombrie, au fost deschise opt programe de formare profesională cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, destinate unui număr total de 139 de persoane. Potrivit reprezentanţilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Vaslui, este vorba despre cursuri pentru meserii precum: pizzar, inspector resurse umane, expert achiziţii publice, confecţioner, tehnician maseur, ospătar, barman şi recepţioner hotel. De asemenea, în programul de formare a competenţelor antreprenoriale, cu finanţare din Fondul Social European (FSE), au fost cuprinse 23 de persoane din evidenţa Agenţiei.
“Tot în octombrie, au fost finalizate următoarele cursuri de formare profesională: cu finanţare din bugetul asigurărilor pentru şomaj – şapte cursuri cu 130 de persoane pentru meseriile sudor, brutar, lucrător în comerţ, frizer, lucrător în cultura plantelor, inspector resurse umane; cu finanţare FSE – şase cursuri cu 55 de persoane pentru meseriile lucrător în comerţ, lucrător tricotaje confecţii, baby-sitter, competenţe antreprenoriale”, a declarat directorul executiv al AJOFM Vaslui, Daniel Olteanu.
Trebuie spus că, prin derularea programului de ocupare a forţei de muncă, în luna menţionată, au fost încadrate 345 de persoane, dintre care 171 prin servicii de mediere şi consiliere profesională şi 174 prin măsurile active finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj (33 ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 20 au beneficiat de alocaţii pentru încadrarea în muncă înaintea expirării şomajului etc.).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu