Vasluieni, plãtiti-vã impozitele!

Barlad Online

Doar pânã la sfârsitul acestei luni mai au timp vasluienii pentru a-si achita, fãrã majorãri de întârziere, impozitele si taxele locale. Începând cu data de 20 septembrie, programul casieriilor Primãriei Vaslui se va prelungi cu încã douã ore, pânã la orele 18. La sfârsitul lunii august, gradul de colectare a impozitelor si taxelor locale era de circa 90%, dovadã a responsabilitãtii de care dau dovadã cei mai multi dintre concetãtenii nostri.
Termenul de platã pentru impozitele si taxele locale datorate pentru anul 2013, semestrul II, este 30 septembrie, termen dupã care vasluienii care nu se achitã de aceste obligatii sunt pasibili de majorãri de întârziere si posibile penalizãri. Majorãrile de întârziere pentru contribuabilii care nu se achitã de obligatia plãtii la timp a impozitelor si taxelor locale sunt în cuantum de 2% din suma datoratã pentru fiecare lunã sau fractiune de lunã si vor fi calculate începând cu ziua de 1 octombrie. În aceste zile, vasluienii sunt asteptati sã-si achite impozitele pe imobile, terenuri, vehicule si taxa de publicitate, în cazul firmelor si societãtilor, precum si alte taxe si impozite stabilite prin hotãrârile de Consiliu Local. Bugetul din taxe si impozite locale estimat al municipiului Vaslui este de 22 milioane lei, pe data de 31 august, gradul de realizare a încasãrilor fiind de aproape 90%, dovadã cã multi dintre vasluieni înteleg sã se achite la timp de aceastã îndatorire. “Vreau sã le multumesc locuitorilor municipiului Vaslui care au fãcut eforturi si au înteles sã-si plãteascã la zi taxele si impozitele locale, si-i asteptãm si pe ceilalti locuitori ai municipiului, care nu au fãcut încã acest lucru, sã se achite de îndatoririle fiscale pe care le au. Trebuie sã dãm cu totii dovadã de simt civic si sã întelegem cã proiectele de anvergurã în care municipalitatea este angrenatã în aceastã perioadã nu se pot înfãptui fãrã resurse financiare, practic fãrã încasãri din taxe si impozite locale, care sunt principala sursã de venit la bugetul municipiului Vaslui”, a declarat Eugen Bot, seful serviciului financiar al Primãriei Vaslui. Conform acestuia, modalitatea de achitare a taxelor si impozitelor locale este atât direct, la casieriile primãriei, cât si prin virament bancar sau ordin de platã. “Pentru a veni în întâmpinarea contribuabililor vasluieni, s-a decis ca, începând cu data de 20 septembrie, sã fie prelungit programul de lucru al casieriilor pânã la ora 18, în fiecare zi, de luni pânã vineri. De asemenea, pentru lãmuriri sau infomatii, cetãtenii ne pot contacta zilnic, între orele 8 -16 la telefoanele 0235.313946 sau 0235.310999, direct la serviciul financiar”, a adãugat Eugen Bot.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu