Braconaj la Al. Vlahutã?

Barlad Online

SESIZARE Prin intermediul unei scrisori anonime trimise la redactie, “locuitori din Al. Vlahutã” reclamã faptul cã paznicul de vânãtoare al fondului de pe teritoriul comunei, Vasile Geantã, împreunã cu mai multi acoliti, braconeazã searã de searã la far, decimând astfel vânatul din zonã. Conducerea AJVPS Vaslui nu infirmã aceste acuzatii, declarând însã cã, prin mãsurile luate împreunã cu lucrãtorii de politie, au reusit sã reducã mult acest fenomen.
ANONIMÃ “Prin prezenta vã rugãm sã luati mãsuri foarte urgente cât mai existã ceva fond cinegetic în perimetrul <<Al. Vlahutã>> zona pe care paznicul de vânãtoare d-l Geantã Vasile searã de searã braconeazã în complicitate cu diferite <<personalitãti>> care exterminã vânatul în teritoriul lui, în detrimentul celorlalti posesori de permise de vânãtoare. În fiecare noapte, d-l Geantã Vasile pleacã la orele 22 cu diverse masini pe dealuri si vâneazã capre, mistreti si iepuri fãrã a avea autorizatie de <<vânat la far pe timp de noapte>> si implicit fãrã sã-si ia mãsuri cã noaptea se mai si arã iar un glont rãtãcit poate fi fatal. Nu mai sunt cãprioare. Nu mai sunt mistreti. Nu mai sunt iepuri. (…) Fondul de vânãtoare <<Al. Vlahutã>> zonã pãstoritã si pãzitã de d-l Geantã Vasile este decimat sistematic pe timp de noapte ajutat fiind si de d-l Gabi Pascanu, seful si protectorul acestuia, acesta din urmã fiind un alt hot care vinde porci si capre cu ajutorul celorlalti paznici de vânãtoare si paradoxal ajutat de un om al legii. (…) De când are aceastã functie supremã d-l Geantã Vasile s-a îmbogãtit, vânzând porci si cãprioare la diferite restaurante si oferind plocoane la acolitii sãi pentru protectie. (…) În concluzie, pentru conservarea si pãstrarea acestui fond de vânãtoare sperãm din tot sufletul sã se întreprindã ceva, luându-se cele mai rapide si stricte mãsuri de observare si monitorizare a acestui fond de vânãtoare pãzit de d-l Geantã Vasile”, este scrisoarea anonimã primitã la redactie, scrisoare semnatã “Locuitori din Al. Vlahutã”, ortografia de mai sus apartinând “semnatarilor” scrisorii anonime.
Dacã sesizarea este adevãratã, se vor lua mãsuri
“În ultima perioadã au fost luate mãsuri de stopare a braconajului, mãsuri întreprinse împreunã cu lucrãtori de politie. S-au fãcut mai multe controale inopinante, în mod special pe timp de noapte, si, datoritã acestui lucru, pot spune cã am redus acest fenomen. Nu spun cã nu este posibil sã mai existe cazuri, dar transmit pe aceastã cale celor care braconeazã, în special noaptea, la lumina farurilor, cã o fac pe riscul lor, iar noi, conducerea asociatiei, cât si organele de politie, nu vom ezita sã-i sanctionãm conform normelor legale”, a declarat Ovidiu Cadãr, presedintele Asociatiei Vânãtorilor si Pescarilor Sportivi Vaslui. Acesta nu a exclus nici ipoteza ca unii vânãtori nemultumiti cã nu au primit autorizatii de vânãtoare, din diverse motive, dar în special pentru cã nu si-au achitat cotizatiile cãtre AJVPS, sã facã astfel de anonime, drept rãzbunare. Nu trebuie uitat nici cazul fostului comisar de politie Marinicã Zãrnescu, care în prezent este judecat penal pentru braconaj, pentru cã a împuscat fãrã autorizatie o ciutã. Complicele acestuia, Ciprian Pãduraru, a fost deja condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare, în timp ce, în cazul lui Zãrnescu, sentinta va fi anuntatã chiar la sfârsitul acestei sãptãmâni.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu